envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

BuroHappoldNowa siedziba międzynarodowego biura projektowego BuroHappold Engineering w zmodernizowanym wieżowcu Spektrum Tower w Warszawie to „żywe laboratorium”, w którym testowane są najnowsze rozwiązania w projektowaniu biur. Dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym miejscu, przy zachowaniu najwyższej efektywności, priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników obiektów to nowy rozdział zrównoważonego budownictwa, gdyż około 90% kosztów w biznesie to koszty zatrudnienia (koszty wynajmu i energii to tylko 10% kosztów operacyjnych). Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach decyduje, jak ludzie się w nim czują, a to z kolei wpływa na ich produktywność w pracy. Badania wskazują, że wprowadzenie zmian mających na celu poprawę środowiska pracy istotnie zwiększa produktywność pracowników, np. efektywny system wentylacyjny poprawia ją o 11%, a lepsze oświetlenie o 23%.
Nowa siedziba BuroHappold (dla 120 osób) celowo została tak zaprojektowana, aby stanowić showroom najnowocześniejszych rozwiązań i technologii pozytywnie wpływających na zdrowie i produktywność w przestrzeni biurowej na otwartym planie, przy jednoczesnej minimalizacji zużycia energii i wody. W tworzeniu projektu i jego realizacji brali udział tacy partnerzy, jak: Philips Lighting, Ecophon, Halton, Carrier, AktivTek, Florabo2, Green Water Solutions, Hansgrohe, Koło, Geberit oraz IMI Hydronic Engineering.
Współpraca z nimi pozwoliła na wypracowanie najwyższej jakości rozwiązań w ośmiu obszarach (tab. 1). Bliżej przyjrzymy się tym, które dotyczą instalacji. Aby potwierdzić pozytywny wpływ biura na zdrowie i samopoczucie użytkowników, firma BuroHappold zarejestrowała go do certyfikacji WELL Building Standard®.

Oświetlenie i światło słoneczne

Współpraca z Philips Lighting zaowocowała zastosowaniem w siedzibie BuroHappold w pełni regulowanego (płynnie) oświetlenia typu LED. Światło sztuczne funkcjonuje tylko jako dopełnienie światła naturalnego. Jest ono sterowane przez czujniki ruchu i czujniki światła dziennego, aby oświetlić jedynie te strefy, w których przebywają ludzie i brakuje światła. Stale jest dostarczany zaprogramowany poziom natężenia światła, ustawiony indywidualnie dla każdego stanowiska pracy. Dodatkowo, upoważnieni użytkownicy mogą kontrolować oświetlenie za pomocą mobilnej aplikacji. Wnętrza zaprojektowano tak, aby zapewnić maksymalny dostęp do światła dziennego i ograniczyć uciążliwe olśnienie. Podwieszany sufit (dostarczony przez Ecophon, o funkcjach akustycznych) zapewnia odbicie światła na poziomie 85%, z czego więcej niż 99% to odbicie rozproszone. W słoneczne dni pracownicy mogą ograniczyć dostęp rażącego światła naturalnego, wykorzystując indywidualnie sterowane żaluzje i rolety. Odpowiednio dobrane powierzchnie odbijające światło we wnętrzach (sufit, podłoga, blaty biurek) pozwalają światłu dziennemu dotrzeć głęboko od fasady aż po centralną cześć kondygnacji.
W jednej z sal konferencyjnych podwieszany sufit akustyczny pełni również funkcję źródła światła o regulowanym natężeniu i aranżacji. To innowacyjne rozwiązanie sprawdza się jako ekwiwalent świetlika, pozwalając dodatkowo na zmiany scen świetlnych. Miejsca pracy są oddalone od okien o maksymalnie 7 m, dzięki czemu dostęp do światła dziennego został zapewniony każdemu z nich.

BuroHappold
Nowe, zdrowe biuro BuroHappold Engineering

Jakość powietrza

W procesie planowania biura zapewnienie najwyższej jakości powietrza było kluczowe. Dzięki rozległej wiedzy na ten temat, projekt obejmował najnowsze rozwiązania inżynierskie, np. przemyślaną strategię eliminacji przykrych zapachów i zanieczyszczeń poprzez odpowiednie kierowanie strumieniami powietrza przez pomieszczenia oraz dostarczanie świeżego powietrza do pomieszczeń o zwiększonym na nie zapotrzebowaniu (np. ze względu na liczbę przebywających tam ludzi) na podstawie poziomu stężenia CO2. Dzięki współpracy z firmą Halton zastosowany został innowacyjny system dynamicznego rozdziału powietrza oparty o stężenie CO2 w poszczególnych sekcjach biura. Dostarczanie dokładnie odmierzonej ilości powietrza generuje duże oszczędności w eksploatacji i pozwala racjonalnie wykorzystać możliwości centrali wentylacyjnej.
Współpraca z firmą ActivTek pozwoliła natomiast podnieść jakość powietrza dostarczanego do biura. Dzięki jonizatorom katalitycznym powietrze, tuż przed dotarciem do pomieszczeń, jest poddawane neutralizacji zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych. Rozwój zarazków oraz gromadzenie się pleśni i grzybów w kanałach wentylacyjnych (częsty problem w biurach) został wyeliminowany, co przedłuża żywotność instalacji i znacznie ogranicza jej koszty eksploatacyjne.

Komfort termiczny

Optymalną temperaturę w biurze zapewnia system klimatyzacji reagujący na lokalne zmiany (np. ze względu na nasłonecznienie), jak i uwzględniający odmienne preferencje użytkowników. Wcześniej BuroHappold przeprowadziło dokładną analizę, jak zyski ciepła wpływają na komfort w ich nowym biurze, co pozwoliło na precyzyjną specyfikację najbardziej wydajnego systemu klimatyzacji. Dzięki współpracy z firmą Carrier zastosowano bardzo efektywne klimakonwektory kanałowe (fancoile) z energooszczędnymi silnikami EC oraz innowacyjne hybrydowe belki chłodnicze, które mogą pracować jako klasyczne belki chłodnicze lub jako klimakonwektory (fancoile). Hybrydowe belki chłodnicze Carrier (zastosowane w salach konferencyjnych) również wyposażone są w energooszczędne silniki EC oraz czujniki stężenia CO2. To połączenie zapewnia najwyższej jakości komfort termiczny, nie zakłócając innych aspektów well-being. System działa strefowo i umożliwia indywidualne ustawienia w różnych miejscach w biurze. Może być też centralnie sterowany za pomocą aplikacji zainstalowanej w telefonach.

Wydajność wody i energii

Urządzenia AGD w kuchni mają nie tylko wysoką efektywność energetyczną klasy A++, ale też konsumują niewiele wody. Dotyczy to m.in. takich innowacyjnych urządzeń jak programowalne dystrybutory wrzątku pozwalające na natychmiastowe uzyskanie wody o żądanej temperaturze w dokładnie potrzebnej do przygotowania napoju ilości. Do spłukiwania toalet używa się powtórnie odzyskanej tzw. szarej wody, ograniczając zużycie świeżej wody z wodociągów. Instalacja pobiera zużytą wodę z umywalek i pryszniców z wyższych pięter oraz skropliny z systemu klimatyzacyjnego. System zainstalowano dzięki współpracy z firmą Green Water Solutions.
Poprzez precyzyjny i rozbudowany system monitorowania zużycia energii i wody możliwa jest optymalizacja konsumpcji mediów oraz, co najważniejsze, podniesienie świadomości użytkowników biura w zakresie wpływu ich działań na środowisko.

Modernizacja i zrównoważony rozwój

Renowacja dobrze zlokalizowanego budynku Spektrum Tower, o dużym potencjale transformacji, umożliwiła stworzenie komfortowej i wydajnej przestrzeni zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Przy aranżacji nowego biura wykorzystano ponownie elementy wieżowca Spektrum Tower i wyposażenia wnętrz.
Szerokie użycie drogich ścian szklanych zostało usprawiedliwione faktem, że ponad 90% oszklenia zostało odzyskane z innej budowy. Powierzchnie betonowe istniejących fragmentów konstrukcji zostały odsłonięte i stanowią część aranżacji wnętrza. Inne elementy, które zostały wykorzystane ponownie, to: drzwi, kanały kablowe, kable, szafy serwerowe.
Betonowa część lady recepcyjnej, jak również wiele innych części mebli, zostały przeniesione z poprzedniej siedziby.

Tabela 1. Rozwiązania w siedzibie BuroHappold Engineering – nowy rozdział projektowania zrównoważonego budownictwa
8 aspektów nowego, zdrowego biura
HAŁAS I AKUSTYKA OŚWIETLENIE I ŚWIATŁO SŁONECZNE
Dla skupienia i współpracy:
– cicha i otwarta przestrzeń biurowa;
– akustyczne wyizolowanie poszczególnych pomieszczeń;
– podłoga i sufit akustyczny absorbujące hałas;
– panele akustyczne w salach konferencyjnych i pomieszczeniach specjalnych;
– sufit akustyczny zintegrowany z oświetleniem w jednej z sal spotkań;
– kabiny do rozmów telefonicznych;
– pokoje cichej pracy;
– bardzo cichy system HVAC.
Dla komfortu wzrokowego:
– regulowane oświetlenie LED;
– poziom światła indywidualnie dobrany do każdego stanowiska pracy;
– czujniki ruchu i światła dziennego sterujące oświetleniem;
– aplikacja mobilna umożliwiająca indywidualne ustawienia;
– indywidualnie sterowane rolety;
– światło dzienne sięgające centralnej części kondygnacji;
– każde miejsce pracy zlokalizowane maks. 7 m od okna;
– podwieszany sufit 85% odbicia światła.
WYDAJNOŚĆ WODY I ENERGII DOSTĘP DO UDOGODNIEŃ
Dla oszczędności:
– opomiarowanie zużycia wody i energii;
– urządzenia AGD klasy A++;
– wydajne zużycie wody w kuchni (warnik, filtr wody pitnej);
– system odzysku wody szarej (oszczędność 30% zużycia wody);
– toalety Rim-free.
Dla dobrego połączenia z miastem:
– maks. liczba pkt. BREEAM za transport i dostęp do udogodnień;
– wygodne połączenie komunikacją miejską;
– szeroki wybór lokali gastronomicznych i punktów usługowych;
– fitness klub w budynku;
– stacja rowerów publicznych Veturilo;
– prysznice w biurze (1 na 10 rowerzystów, co wykracza poza standardy BREEAM);
– przebieralnie ze specjalną suszarką na ubrania.
ZMODERNIZOWANY BUDYNEK
I PONOWNE UŻYCIE MATERIAŁÓW
KOMFORT TERMICZNY
Z troski o środowisko i budżet:
– zmodernizowany budynek ożywiający tkankę miejską;
– ponowne użycie elementów budynku;
– 90% ścian szklanych odzyskane z innego obiektu;
– część mebli przeniesiona z poprzedniej siedziby.
Dla optymalnej temperatury:
– wydajne, elektronicznie sterowane fankoile;
– prototypowe, hybrydowe belki chłodzące;
– 30 stref pełnej kontroli temperatury;
– mobilna aplikacja umożliwiająca indywidualne ustawienia.
JAKOŚĆ POWIETRZA WYGLĄD I ODCZUCIA
Aby oddychać czystym powietrzem:
– dopływ świeżego powietrza sterowany czujnikami stężenia CO2;
– unikatowy projekt wyciągu pochłaniającego zapachy i zanieczyszczenia;
– jonizatory powietrza;
– wysoki poziom ilości świeżego powietrza (przekraczający wymagania BREEAM);
– wysoki sufit.
Aby cieszyć się przyjemnym wnętrzem:
– stonowana, naturalna kolorystyka wnętrza;
– materiały wykończeniowe o zerowej lub minimalnej zawartości lotnych związków organicznych;
– sprzątanie powierzchni bez wykorzystania toksycznych substancji;
– roślinność i zioła.


Oprac. red. na podstawie materiałów BuroHappold

 


 

pi