envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Dzierzoniów rys1 Ekonomicznie, ekologicznie i elegancko – tak należałoby podsumować zakończoną inwestycję Powiatu Dzierżoniowskiego, polegającą na wykonaniu termomodernizacji zabytkowego gmachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej.


EEAGrants-JPG

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości około 2,5 mln zł w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Główne cele, jakie przyświecały przeprowadzeniu termomodernizacji w zabytkowym gmachu SOSW to:

 • ograniczenie niskiej emisji i zmniejszenie poziomu stężenia zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez obecną węglową kotłownię w budynku;
 • ograniczenie strat ciepła budynku i zwiększenie oszczędności wytworzonej energii, które mają istotny wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku; 
 • racjonalne gospodarowanie zasobami energii i środkami finansowymi, przy zachowaniu dbałości o środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej
Ten zabytkowy obiekt wzniesiony został w latach 1894–1896 według projektu budowniczego F. Zeckeli
z przeznaczeniem na gimnazjum z internatem dla chłopców. Funkcję szkoły budynek pełni z krótkimi przerwami do dnia dzisiejszego. Obiekt, o całkowitej powierzchni użytkowej 6216,96 m2, jest charakterystycznym dla epoki przykładem eklektyzmu, o czym świadczy jego wartość artystyczna i architektoniczna. Monumentalną bryłą i rozbudowanym rzutem nawiązuje do pałacowych rezydencji barokowych, poprzez zastosowanie wykuszy i wieżowych alkierzy w skrzydłach bocznych odnosi się do architektury renesansu. Natomiast dekoracja elewacji jest kompilacją form gotyckich, neorenesansowych i neobarokowych. Stanowiło to nie lada wyzwanie dla projektantów i wykonawcy aby sprostać wytyczonym celom termomodernizacyjnym.

Dzierzonoiw rys3Zabytkowa jadalnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym


Zakres termomodernizacji

W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono następujące prace: Dzierzonikow realizacja

 • wymieniono wszystkie, wcześniej niewymienione,
  okna (263 szt.) oraz drzwi zewnętrzne (4 szt.);
 • oddzielono strefę ogrzewaną od strefy nieogrzewanej poprzez docieplanie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian wewnętrznych poddasza;
 • wymieniono instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego na energooszczędne;
 • wybudowano nową kotłownię, wraz z magazynem opału, wyposażając ją w dwa kotły na pellet o mocy 200 i 300 kW oraz system automatycznego załadunku pelletu do magazynu i podawania paliwa do kotłów;
 • wymieniono wewnętrzną instalację c.o. (304 szt. grzejników, 2400 mb przewodów), 
 • dokonano częściowej wymiany instalacji c.w.u. (800 mb przewodów).

Zużycie energii przed i po modernizacji

Przed modernizacją budynek zużywał rocznie 3 865 877,33 kWh energii na potrzeby ogrzewania i c.w.u. wykorzystując do tego celu 535,28 Mg węgla. Obecnie węgiel zastąpiono pelletem (439,13 Mg). Liczymy, że po modernizacji zużycie energii na potrzeby ogrzewania i c.w.u. zmaleje do 2 195 674,54 kWh.
Przed modernizacją zużywano 176 111,16 kWh energii elektrycznej na potrzeby budynku, po modernizacji zużycie energii elektrycznej zmaleje do 86 535,17 kWh, co daje oszczędność 89 575,99 kWh energii elektrycznej rocznie.
Koszty eksploatacyjne przed modernizacją wynosiły 588 510,32 zł rocznie. Liczymy, że koszty te po modernizacji zmaleją do kwoty 373 831,10 zł, czyli o 214 679,21 zł rocznie.
Gmach szkoły, w szczególności jego wnętrza, oprócz wyżej wymienionych walorów odzyskały dawną świetność i elegancję.

Koszt inwestycji

Inwestycja zrealizowana została w ramach III Etapu „Wieloletniego planu racjonalizacji zużycia energii w jednostkach powiatowych Powiatu Dzierżoniowskiego” i była kontynuacją wcześniej zrealizowanych prac remontowych na tym obiekcie, na łączną sumę prawie 2 mln zł., przygotowujących budynek do kompleksowej modernizacji.

Całkowity koszt inwestycji III-go etapu termomodernizacji budynku wyniósł 3 486 833,49 zł, z czego zaplanowane dofinansowanie, w kwocie 2 483 865 zł, z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” wynosi aż 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu.

Autor: Grzegorz Raganowicz 
Artykuł sponsorowany

 

STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (74) 832-18-64
www.pow.dzierzoniow.pl

Dzierzoniow herb 

 

 

 


 

pi