envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Sotralnetz zestaw narzedziZgodnie z prawem przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować uzyskanie efektu ekologicznego. Oznacza to, że niezależnie od technologii oczyszczania parametry ścieków oddawanych do gruntu bądź wod powierzchniowych powinny w sposób trwały odpowiadać określonym normom, a więc to, co uzyskuje się na wylocie z POŚ, nie może zanieczyszczać i zatruwać gleby.

Polskie przepisy prawne związane z serwisowaniem POŚ

Obowiązki gmin i użytkowników
Z mocy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (DzU z 1996 r. nr 132, poz. 662, art. 3, 5 i 6) nadzór nad funkcjonowaniem POŚ, ich ewidencjonowanie oraz kontrola zgodnego z prawem i wymogami producenta wywozu osadów ściekowych należy do zadań własnych gminy. Użytkownicy powinni natomiast mieć zawartą umowę z serwisem fabrycznym producenta na coroczne wykonywanie serwisów POŚ oraz wsparcie w razie awarii. Brak corocznych przeglądów naraża na utratę gwarancji.

Kontrola i sankcje
Wszystkie POŚ zamontowane w Polsce (szczególnie te w gospodarstwach biorących dotacje do gruntów) podlegają kontroli odpowiednich organów: urzędów gmin, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Agencji Rynku Rolnego, NIK czy RZGW. Brak umowy na usługi serwisowe i udokumentowanych (faktura i wpis w książce użytkownika) przeglądów rocznych naraża użytkowników na wyższe koszty. Podobnie jak właścicieli szamb, którzy mają obowiązek udokumentowania wywozu ścieków taborem asenizacyjnym (faktura) przez firmę z odpowiednimi uprawnieniami. Ilość ścieków musi być w tym przypadku zgodna ze zużyciem wody pitnej, przy uwzględnieniu odliczenia adekwatnego do gospodarstwa (zwierzęta, podlewanie itp.).

Bez wątpienia źle funkcjonujące instalacje POŚ, oprócz dewastacji środowiska wodnego i gleby, powodują również wzrost wydatków z budżetu domowego użytkowników. Dlatego tak ważne jest, by ich użytkownicy, ale i serwisanci stosowali się do zaleceń producentów oczyszczalni, zwykle zawartych w książce użytkownika. Problemów z pewnością byłoby mniej, gdyby na etapie wyboru ofert oczyszczalni brano pod uwagę głownie tych producentów, którzy zapewniają pomoc techniczną: w projektowaniu instalacji POŚ, pracach wykonawczych i serwisowaniu urządzeń.

Zakres i koszty serwisowania

Wsparcie techniczne w szerokim zakresie, zarówno w okresie gwarancyjnym, jak i pogwarancyjnym, może zapewnić jedynie wykwalifikowany serwis fabryczny. Firma, która go wykonuje, powinna dysponować odpowiednią wiedzą, umiejętnościami i sprzętem oraz mieć w ciągłej ofercie części i podzespoły do wszystkich obsługiwanych urządzeń.

Ile trwa i kosztuje serwis?

Główną blokadą naszego rynku jest nie tylko brak obowiązujących rocznych przeglądów, ale też fikcyjne serwisy, polegające jedynie na obejrzeniu oczyszczalni i wypełnieniu dokumentów. Rzetelnie wykonany serwis tylko jednego urządzenia u klienta indywidualnego, w zależności od technologii oczyszczania, zajmuje od 2 do 5 godzin. Ze względu na złożoność prac nie da się dziennie przeprowadzić przy dwuosobowej obsadzie więcej niż 4-5 serwisów. Koszty serwisowania jednej oczyszczalni mieszczą się w zakresie od 300 do 500 zł rocznie dla użytkowników indywidualnych. Firmy, które wykonują 50 lub więcej serwisów dziennie, nawet jeśli są one „tańsze”, zaprzeczają więc standardom wykonawczym i nadużywają zaufania użytkowników. Prędzej czy później tak serwisowane oczyszczalnie przestają funkcjonować, a cały układ staje się zwykłym szambem z rozsączeniem. Ze względu na dziesiątki tysięcy już funkcjonujących na rynku polskim POŚ skala tego problemu jest ogromna.

Tabela 1. Porównanie kosztów eksploatacji i serwisowania szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków
Założenia do symulacji kosztów
dobowe zużycie wody na jednego mieszkańca 120 [l/dobę]
stała liczba mieszkańców w gospodarstwie domowym 4 [RLM]
szacunkowe roczne zużycie wody na gospodarstwo domowe 175 [m3/rok]
Szambo
liczba wywozów ścieków rocznie (auto – 7 m3) 25 [odbiorow/rok]
średni koszt jednego wywozu ścieków taborem asenizacyjnym  100 [zł/auto]
szacunkowy roczny koszt wywozu ścieków  2502,86 [zł/rok]
 Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
 średni koszt serwisu rocznie   320 [zł]
 koszt wymiany części zamiennych (co dwa lata)   100 [zł]
 koszt wymiany filtra (raz w roku)   20 [zł]
 średni koszt wywozu osadu z oczyszczalni (raz w roku)   100 [zł]
 szacunkowy roczny koszt użytkowania oczyszczalni   490 [zł/rok]
 Kanalizacja miejska 
 szacunkowe roczne zużycie wody na gospodarstwo domowe   175 [m3/rok]
 średni koszt odprowadzenia 1 m3 ścieków 6 [zł]
szacunkowy roczny koszt użytkowania kanalizacji  1051,20 [zł/rok]

 

Sotralentz wykres1 sotralentz wykres2
sotralentz wykres3
1. Zastosowanie poszczególnych technologii oczyszczania ścieków 
z gospodarstw domowych w Polsce w latach 2012-2014


 Popularne technologie oczyszczania ścieków

W ostatnich latach na polskim rynku ukształtowały się pewne tendencje w zakresie technologii oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. Można zaobserwować przewagę kilku z nich. Każda ma swoją specyfikę i wymagania dotyczące warunków eksploatacji.

Oczyszczalnie z osadnikiem gnilnym

Są to najprostsze urządzenia do podczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, często wybierane ze względu na prostotę konstrukcji i stosunkowo niską cenę. Bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania tych układów jest właściwe ich zaprojektowanie i wykonanie (wielkość odbiornika ścieków).

W osadnikach gnilnych producentów wiodących marek ścieki gospodarcze oraz feralne są wprowadzane przez element wlotowy, który spowalnia strumień ścieków, ograniczając do minimum możliwość mieszania osadów oraz substancji wyflotowanych. Ścieki przechodzą proces dekantacji, a następnie fermentacji beztlenowej, prowadzącej do rozkładu związków organicznych oraz częściowego upłynnienia osadów. Zastosowanie filtra doczyszczającego, zatrzymującego zawiesiny na odpływie ze zbiornika, umożliwia bezpieczne skierowanie podczyszczonych ściekow bezpośrednio do układu doczyszczania tlenowego (np. drenaż rozsączający lub komory filtracyjne), dobranego w zależności od liczby mieszkańców i warunków gruntowo-wodnych.

Zakres regularnych czynności serwisowych:

 • opróżnianie osadu lub utlenianie;
 • czyszczenie kosza z filtrem doczyszczającym;
 • stosowanie biopreparatów.
Oczyszczalnie ze złożem biologicznym

Oczyszczalnie oparte o złoża biologiczne zwykle składają się z osadnika gnilnego, zbiornika złoża biologicznego oraz osadnika wtórnego. Ścieki przepływają najczęściej grawitacyjnie. Złoża biologiczne to urządzenia do tlenowego rozkładu zanieczyszczeń organicznych zawartych w ściekach. Głównym elementem złoża jest materiał wypełniający, na którego powierzchni rozwija się błona biologiczna, składająca się z mikroorganizmów roślinnych i zwierzęcych, głownie bakterii. Mikroorganizmy te wykorzystują zanieczyszczenia jako pokarm, rozkładając substancje organiczne zawarte w ściekach przepływających przez błonę biologiczną.

Złoża biologiczne mogą być produkowane jako zalewane, zraszane lub zanurzane. O ich efektywności decyduje wiele czynników, m.in. rodzaj, wielkość i powierzchnia właściwa wypełnienia. Wypełnieniem są najczęściej kształtki z tworzyw sztucznych.

Rozwiązania oparte jedynie o złoża biologiczne grawitacyjne zaczynają powoli odchodzić do lamusa. Wypierane są przez systemy bardziej złożone, bazujące czasami na kilku rozwiązaniach (np. złoże biologiczne i osad czynny), w których wszystkie procesy sterowane są automatycznie zależnie od ilości doprowadzonego ścieku.

Oczyszczalnie hybrydowe ze złożem biologicznym i osadem czynnym

Połączenie złoża biologicznego i komory osadu czynnego pozwala na „samoregulację” systemu i zapewnia stabilne efekty oczyszczania ścieków. Procesy tlenowe zachodzące w bioreaktorze, tj. w komorze złoża biologicznego i komorze napowietrzania (osadu czynnego), poprzedzone są oczyszczaniem wstępnym, które odbywa się w osadniku gnilnym w warunkach beztlenowych. Zatrzymywane są wówczas zawiesiny oraz tłuszcze. Następnie ścieki są dozowane automatycznie do pierwszej komory reaktora, która pracuje jako napowietrzane złoże. W celu równomiernego wymieszania i napowietrzenia ścieków, stosuje się powietrzny podnośnik cieczy, który pracuje jako wewnętrzny cyrkulator reaktora. Pozwala to na wywołanie skutecznych procesów oczyszczania biologicznego. Następnie ścieki przepływają do drugiej komory reaktora, gdzie zachodzą procesy osadu czynnego. Tam zostają poddane ostatecznemu napowietrzeniu, realizowanemu cyklicznie przez membranowy dyfuzor dyskowy. Druga komora pełni także rolę osadnika wtórnego dla błony biologicznej i osadu nadmiernego. Ostatnim elementem reaktora jest filtr końcowy, zabezpieczający przed przedostaniem się do oczyszczonych ścieków zawiesiny unoszonej przez pracujący dyfuzor.

Do napowietrzania oczyszczalni pobierane jest powietrze z otoczenia, a sam proces odbywa się w cyklach realizowanych przez algorytm sterownika. Sprężone powietrze wytwarza sprężarka membranowa o niskiej energochłonności, zlokalizowana w szafce sterowniczej.

Dzięki zastosowaniu sterownika praca oczyszczalni hybrydowej jest automatyczna. Daje to możliwość buforowania ścieku w osadniku gnilnym (odporność na nieregularny zrzut ścieków), a to z kolei zapewnia stabilne warunki pracy oraz wysoki stopień oczyszczania ścieków.

Zakres regularnych czynności serwisowych:

 • regularne oprożnianie osadu lub utlenianie;
 • czyszczenie zbiornika osadnika i zainstalowanych tam układów pompowania i filtracji;
 • regeneracja złoża biologicznego;
 • czyszczenie zbiornika bioreaktora i zainstalowanych tam układów cyrkulacji, napowietrzania i pompowania;
 • przegląd parametrów automatyki i dmuchawy.

Sotralentz Oczyszczalnia hybrydowa SL-BIO

2. Oczyszczalnia hybrydowa SL-BIO – ze złożem biologicznym i osadem czynnym

 
Oczyszczalnie typu SBR – sekwencyjny reaktor biologiczny

Instalacja tego typu składa się głownie z dwóch części: osadnika i reaktora. Ścieki surowe przepływają z osadnika do reaktora SBR za pomocą pompy mamutowej, która jest tak zaprojektowana, by zapobiec poderwaniu osadu pierwotnego i zagwarantować zachowanie minimalnego poziomu wody w osadniku bez konieczności stosowania innych części zanurzeniowych (np. wyłącznika pływakowego). Jednocześnie osadnik pełni funkcję bufora, co zapewnia stabilną pracę oczyszczalni.

Wstępnie podczyszczone ścieki są następnie napowietrzane i mieszane za pomocą systemu napowietrzania przez dyfuzory membranowe (talerzowe lub rurowe) zainstalowane na dnie zbiornika. Podobnie jak w oczyszczalni hybrydowej system ten zasilany jest powietrzem z otoczenia, a sam proces napowietrzania – przerywany. Do wytworzenia sprężonego powietrza używa się sprężarki. Kolejnym cyklem jest faza dekantacji: spoczynku, bez napowietrzania. Osad nadmierny osadza się przez sedymentację w dolnej partii zbiornika, natomiast w górnej części pozostaje oczyszczona woda. Na powierzchni mogą się tworzyć osady flotujące.

Działanie oczyszczalni SBR pilotowane jest przez znajdującą się w szafie sterowniczej automatykę, która steruje sprężarką i elektrozaworami służącymi do doprowadzenia powietrza do poszczególnych pomp mamutowych i dyfuzorów. Możliwe jest również ręczne regulowanie działania oczyszczalni w trybie urlopowym, np. w czasie wakacji, który pozwala znacząco skrócić czas pracy sprężarki.

Układy SBR, tak samo jak hybrydowe, gwarantują bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń, i ze względu na złożoną konstrukcję należy je otoczyć specjalistyczną opieką serwisową.

Zakres regularnych czynności serwisowych:

 • regularne oprożnianie osadu lub utlenianie;
 • czyszczenie zbiornika osadnika i zainstalowanych tam układów pompowania;
 • czyszczenie zbiornika bioreaktora i zainstalowanych tam układów napowietrzania i pompowania;
 • przegląd parametrow automatyki i dmuchawy.
Oczyszczalnie przepływowe z osadem czynnym

Obejmują dwa podstawowe urządzenia: komorę osadu czynnego i osadnik wtórny oraz pracują w układzie przepływowym. Trzecim elementem systemu winno być urządzenie do recyrkulacji części osadu z osadnika wtórnego do komory napowietrzania, ale w praktyce bardzo często go nie ma (oczyszczalnie mają budowę jednozbiornikową). Brak tego elementu powoduje, że nie można buforować i dozować ścieków, bo brakuje miejsca na gromadzenie osadów i przyjmowanie nierównomiernych zrzutów. Aby oczyszczalnia mogła płynnie pracować i przy zbyt dużym obciążeniu hydraulicznym (maksymalny jednorazowy zrzut ścieku to 100 l/godzinę) nie przestała działać, konieczny jest ciągły rygor eksploatacyjny oraz częste kontrole pracy urządzenia (należy samodzielnie odpompowywać nadmiar osadu z komory napowietrzania), które zwykle nie są dokonywane w ogóle.

Oczyszczalnie z osadem czynnym zostały przebadane m.in. przez Niemiecki Instytut DVA, który uwzględnił w badaniach ponad 6000 POŚ w rożnych technologiach. Wnioski z badań były jednoznaczne: najgorsze wyniki oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych uzyskały oczyszczalnie z przepływowym osadem czynnym.

Sotralentz Actibloc

3. Oczyszczalnia Actibloc – z osadnikiem oraz reaktorem biologicznym z osadem czynnym

 

Zakres regularnych czynności serwisowych:

 • regularne opróżnianie osadu lub utlenianie;
 • czyszczenie zbiornika osadnika;
 • czyszczenie zbiornika bioreaktora i zainstalowanych tam układów napowietrzania;
 • przegląd dmuchawy.

Sprawne napowietrzanie i czyste złoże biologiczne

Obecnie najpopularniejsze na rynku są oczyszczalnie biologiczne z napowietrzaniem, dlatego zagadnieniom serwisowym tych urządzeń poświęcamy najwięcej miejsca. Aby procesy biologiczne w tych oczyszczalniach mogły zaistnieć, niezbędna jest sprawna dmuchawa/sprężarka, która dostarcza tlen z otoczenia.

Brak pompowania, napowietrzania i biologicznych procesów rozkładu w powoduje bardzo szybką kolmatację poletka rozsączającego, co z kolei skutkuje blokadą odpływu ścieków i często wypływem fekaliów przez włazy oczyszczalni lub przez syfony w budynku. Koszt odtworzenia poletka jest dość wysoki i może wynosić 3000-5000 zł.

Sotralnetz czyszczenie ostadnika gnilnego
4. Czyszczenie elementów osadnika gnilnego

Odtworzenie poletka rozsączającego wiąże się z prowadzeniem prac ziemnych w obrębie posesji: odkopaniem istniejącego drenażu, wymianą gruntu i ponownym wykonaniem drenażu, dlatego też tak ważna jest dbałość o sprężarkę. Ponadto są kwestie bezpieczeństwa użytkowników i ochrony przed porażeniem – sprężarka jest urządzeniem elektrycznym zasilanym napięciem sieciowym (230V/50HZ).

Przeglądy i naprawy dmuchawy wchodzą w zakres stałych prac serwisowych. Ponieważ urządzenie to jest chłodzone powietrzem, które przez nie przepływa, istotne jest czyszczenie i wymiana filtra powietrza. Co dwa lata producenci zalecają też obowiązkową wymianę membran.

Bardzo ważne w przypadku oczyszczalni biologicznych jest również właściwe czyszczenie złoża biologicznego. Polega ono na mechanicznym lub chemicznym usunięciu obumarłej błony bakteryjnej, ponieważ z czasem zapycha ona drożność układu. Nadmiar obumarłych bakterii zakwasza także ścieki, przez co zakłóca prawidłowy rozwój osadu czynnego oraz stabilność pracy bioreaktora.

Do czyszczenia należy używać myjki ciśnieniowej oraz pompy ssącej o bardzo dużej wydajności. Odessania dokonuje się przez kolumnę dyfuzora, oczyszczając tym samym układ cyrkulatora znajdujący się w dolnej części zbiornika. W miejsca, do których dostęp jest trudny z powodu złożonej konstrukcji zbiornika, dozuje się utleniacz w odpowiednim stężeniu, a następnie zbiornik zalewa się wodą do przelewu. Osad należy wywieźć taborem asenizacyjnym. Zależnie od wielkości bioreaktora (liczby użytkowników) i stanu jego zabrudzenia czas regeneracji złoża wynosi 1,5-2,5 godzin.

Trzeba również pamiętać, że każdy obowiązkowy serwis roczny powinien zakończyć się wpisem do książki użytkownika oraz sporządzeniem protokołu z uwzględnieniem wykonanych czynności serwisowych, uwag, zaleceń eksploatacyjnych i ewentualnie z listą wymienionych części i podzespołów.

Jak dbać o oczyszczalnie biologiczne z napowietrzaniem?

Stałe obowiązki użytkownika

 • Kontrola wizualna pracy oczyszczalni: sterownika, dmuchawy, pomp.
 • Obowiązkowe przeglądy roczne wykonywane przez serwis fabryczny.
 • Usuwanie raz na rok lub dwa lata (zależnie od obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń) osadów ściekowych przez wypompowanie i wywiezienie ich przez wyspecjalizowaną firmę taborem asenizacyjnym. W przypadku zastosowania modułu do utleniania osad wybierany jest rzadziej, ale podczas jego usuwania wymagana jest obecność serwisanta.
 • Przestrzeganie zaleceń producenta co do substancji, jakie nie powinny trafiać wraz ze ściekami do oczyszczalni.
 • Stosowanie biopreparatów wspomagających procesy biologiczne podczas pracy oczyszczalni.

Niedopuszczalne jest odłączanie oczyszczalni od zasilania. Będzie wtedy tylko magazynować ścieki, nie będzie ich oczyszczać, oddając do gruntu i wód powierzchniowych substancje szkodliwe dla środowiska. Pamiętajmy, że każdy sterownik ma licznik czasu pracy, taka czynność zostanie więc wykazana.

Czynności serwisanta przed przeglądem

 • Wywiad z użytkownikiem oraz przegląd książki użytkownika i protokołów z poprzednich wizyt serwisowych, czyli sprawdzenie historii oczyszczalni, w tym dat wywozu osadu, czyszczenia filtrów, dozowania biopreparatów, ewentualnych napraw.
 • Sprawdzenie stanu filtra powietrza w szafie sterowniczej oraz filtra powietrza w dmuchawie. Brudny filtr powietrza dławi przepływ dmuchawy, może spowodować awarię i zatrzymanie pracy oczyszczalni.
 • Sprawdzenie stanu sprężarki zgodnie z zaleceniami producenta, czyli jej wydajności (ilości tłoczonego powietrza) oraz stanu elementów tłoczących – membrany, zaworów zwrotnych.
 • Sprawdzenie działania układów mechanicznych i elektronicznych oczyszczalni (elektrozaworów, sterownika), które wpływają na bezpieczeństwo użytkowania.
 • Sprawdzenie ilości osadu w osadniku gnilnym i reaktorze. W razie potrzeby osad trzeba usunąć i wywieźć taborem asenizacyjnym.
 • Kontrola stanu instalacji elektrycznej, hydraulicznej i pneumatycznej oczyszczalni, w tym szczelności węży i elementów układu napowietrzania, a także pompy.
 • Sprawdzenie skuteczności wentylacji. Podczas rozkładu ścieków wydzielane są odory (siarkowodór, metan) i wadliwe wykonanie układu wentylacji będzie wpływać na uciążliwość eksploatacji.
 • Ocena jakości ścieków na wylocie oczyszczalni.

Czynności serwisowe – etapy i zakresy prac obowiązkowych
Demontaż i czyszczenie poszczególnych elementów osadnika gnilnego:

 • układ z pompą mamutową dozowania oraz filtrem;
 • odpompowanie (jeżeli konieczne) osadu;
 • czyszczenie zbiornika osadnika wodą pod ciśnieniem;
 • zalanie osadnika wodą – zbiorniki nie mogą być puste ze względu na parcie gruntu, które może powodować ich deformacje lub uszkodzenie;
 • ponowny montaż podzespołów osadnika oraz sprawdzenie szczelności połączeń rur i przewodów powietrznych.

Demontaż i czyszczenie podzespołów bioreaktora:

 • zdemontowanie dyfuzorów rurowych, usunięcie osadu i umycie układu cyrkulatora (dot. złoża biologicznego);
 • demontaż i czyszczenie układu pomp recyrkulacji, odpompowania, stacji poboru próbek;
 • demontaż, kontrola i regeneracja dyfuzora powietrza (stan perforacji membrany dyfuzora ma istotny wpływ na skuteczność natleniania w komorze osadu czynnego – oczyszczania ścieków);
 • sprawdzenie i regulacja systemu napowietrzania (dotyczy złoża biologicznego); należy precyzyjnie wyregulować rozdział powietrza między cyrkulatorem złoża biologicznego a dyfuzorem powietrza;
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie połączeń rur (uszczelki); niejednokrotnie nieszczelności lub nieprawidłowo podłączone rury zbiorników oraz podzespoły oczyszczalni powodują przedostawanie się surowych ścieków;
 • przegląd parametrów, regulacja nastaw, odczyt czasów pracy i historii zdarzeń w automatyce sterującej pracą oczyszczalni (wgląd w ew. usterki, które wystąpiły w czasie eksploatacji);
 • sprawdzenie, ewentualnie naprawa układu elektrycznego;
 • kontrola ciśnienia i poprawności działania dmuchawy;
 • sprawdzenie ilości osadu nadmiernego;
 • oczyszczanie złoża biologicznego.

 

Najczęstsze błędy eksploatacyjne

 • Brak czyszczenia filtrów w dmuchawie. Taka dmuchawa nie będzie miała gwarancji producenta, a koszt zakupu nowej to 350-900 zł w zależności od modelu. Koszt regeneracji kształtuje się w przedziale 100-220 zł zależnie od modelu dmuchawy i ilości wymienionych podzespołów.
 • Brak czyszczenia filtrów szczelinowych – wymóg ten dotyczy urządzeń hybrydowych.
 • Odłączanie POŚ od zasilania prądem elektrycznym. W efekcie zanikają procesy biologiczne, szybko następuje zatkanie odbiornika ścieków – drenażu. Ponowne przywrócenie POŚ do pracy to koszt 700-1500 zł, a wymiana gruntu i ponowne wykonanie drenażu 3000-5000 zł.
 • Zrzut do oczyszczalni substancji niedozwolonych, czyli skroplin z kotłów, rozpuszczalników, chemii gospodarczej itp. (szczegóły znajdują się w książce użytkownika dostarczanej do każdej oczyszczalni).
 • I ostatnia, opisywana już wcześniej dolegliwość – brak przeprowadzania obowiązkowych corocznych przeglądów serwisowych.

 Sotralnetz zestaw narzedzi

5. Zestaw narzędzi i akcesoriów do serwisowania oczyszczalni

Autorzy: Paweł Kwaśniewski, Piotr Bernaciak
Fot. Sotralentz


 

pi