envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Pomysł organizacji kongresów narodził się w zeszłym roku. Wtedy to w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej po raz pierwszy zdecydowaliśmy się przedstawić sytuację branży instalacyjnej zarówno na polu technik i technologii, jak i uregulowań prawnych, czy warunków ekonomicznych. Pomysł się sprawdził, postanowiliśmy go więc kontynuować z niewielkimi zmianami. Do organizacji kongresu obok wydawnictwa Instalator Polski Sp. z o.o. włączyła się Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, do nazwy zaś kongresu wprowadziliśmy hasło INSTALEXPO, wracając tym samym do długoletniej tradycji wystaw wrześniowych.

 

Aby zaś podczas kongresu stworzyć możliwość poruszenia większej liczby tematów wydłużyliśmy czas trwania kongresu z jednego do dwóch dni. Dzięki temu w tegorocznej edycji odbywającej się w dniach 7-8 września 2004 w Centrum Kongresowo-Konferencyjnym PWSBiA przy ul. Bobrowieckiej 9 uczestnicy wysłuchali 15 prelekcji wygłoszonych przez przedstawicieli wyższych uczelni technicznych, instytutów naukowych i instytucji rządowych. Stworzyliśmy więc słuchaczom możliwość wymiany zdań i opinii z ludźmi, którzy w sposób bezpośredni są odpowiedzialni za tworzenie regulacji prawnych lub są upoważnieni do ich interpretacji, reprezentujących m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Główny Urząd Dozoru Technicznego, z przedstawicielami instytutów badawczych jak COBRTI INSTAL z Warszawy, Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa, agencji i fundacji jak KAPE czy FPE, a także z reprezentantami stowarzyszeń zrzeszających określone grupy zawodowe np. Korporację Kominiarzy Polskich.

Jedne z bardziej interesujących okazały się referaty przygotowane przez przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, obok bowiem aspektów naukowych różnych rozwiązań technicznych zawierały też ciekawe przykłady zastosowań tych rozwiązań, czasami zaś koncentrowały się wokół problemów, z którymi spotykamy się w praktyce np. podczas właściwego i sprawiedliwego opomiarowania zużycia ciepła.

Kongres podzielony został na 6 tematycznych sesji referatowych, w każdej oprócz referatów wyżej omówionych znalazły się też prezentacje firm ściśle związane z tematyką danego panelu. Stanowiły one doskonałe praktyczne wskazanie na tendencje w rozwiązaniach oferowanych przez producentów.


II Kongresowi Techniczno-Ekonomicznemu INSTALEXPO 2004
towarzyszyła wystawa producentów urządzeń i systemów instalacyjnych, na której uczestnicy kongresu mogli zapoznać się z ofertą firm, nawiązać kontakty handlowe.

WYSTAWCY:
AERECO, DE DIETRICH, GAZEX, JUNKERS, KONWEKTOR, PAROC, ROCKWOOL, SYSTEMAIR, UMET, UNIWERSAL, VIESSMANN
MAŁA WYSTAWA:
KOMIN-FLEX, POUJOULAT, WSK, VECTOR SOFT, ZEHNDER • Prezentacje firmowe: Windhager Zentralheizung, RETTIG HEATING, VIESSMANN, HOVAL, GAZEX, MEIBES, KOPERFAM

 

„ZŁOTY instalator” na instalexpo 2004
W ramach kongresu zorganizowany został konkurs o statuetkę „Złotego Instalatora” za najlepszy wyrób branży instalacyjnej. Swoje wyroby zgłosiło do konkursu 11 firm. Decyzją Sadu Konkursowego nagrodzonych zostało 5 produktów. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek nastąpiło w pierwszym dniu kongresu po zakończeniu sesji referatowych.

Lista wyrobów zgłoszonych do konkursu „Złoty Instalator”:
• gazowy przepływowy ogrzewacz wody Junkers „CELSIUS PLUS” WTD 14 AM 1E
ROBERT BOSCH Sp. z o.o. z Warszawy;
• gazowy kompaktowy kocioł naścienny CITY COMPACT 24 BIC
DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. z Wrocławia;
• kocioł kondensacyjny Gas 210 ECO, producent: REMEHA
DE DIETRICH TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. z Wrocławia;
• automatyczny kocioł retortowy na węgiel i pelety „LING” typoszereg 15-75 kW
KLIMOSZ Sp. z o.o z Żor;
• grzejnik ze stopu aluminium marki FONDITAL model CALIDOR
FONDITAL NOVA FLORIDA POLSKA Sp. z o.o. z Krakowa;
• rodzina baterii jednouchwytowych GRANIT
KRAKOWSKA FABRYKA ARMATURY S.A. z Krakowa;
• ogrzewacze i wymienniki z wężownicą spiralną QUATTRO
NIBE BIAWAR Sp. z o.o. z Białegostoku;
• stojący gazowy kocioł kondensacyjny VITODENS 333
VIESSMANN Sp. z o.o. z Wrocławia;
• kocioł KOMPAKT II model 24 e.s.i. Turbo
RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze S.A. z Torunia;
• głowice termostatyczne RTS EverisTM
DANFOSS Sp. z o.o. z Grodziska Mazowieckiego;
• Paroc System G
PAROC Sp. z o.o. z Trzemeszna.

Nagrodzone wyroby:
• gazowy przepływowy ogrzewacz wody Junkers „CELSIUS PLUS” WTD 14 AM 1E
• gazowy kompaktowy kocioł naścienny CITY COMPACT 24 BIC
• grzejnik ze stopu aluminium marki FONDITAL model CALIDOR
• stojący gazowy kocioł kondensacyjny VITODENS 333
• głowice termostatyczne RTS EverisTM


Referaty wygłoszone na kongresie:

• 7 września 2004 (I dzień kongresu)
Panel: Ogrzewanie i wentylacja w małych obiektach
- „Pompy ciepła w układach technologicznych – możliwości, ograniczenia, korzyści energetyczne i ekonomiczne” mgr inż. Artur Karczmarczyk;
- „Wentylacja hybrydowa – przyszłość wentylacji czy przejściowa moda?” dr inż. Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska;
- „Słoneczne i wykorzystujące biomasę systemy grzewcze – możliwości, praktyka i ekonomika inwestycji” dr inż. Ryszard Wnuk, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN;

Panel: Nowoczesna technika kotłowa
- „Różnice w projektowaniu kotłowni opalanych różnymi paliwami”
dr inż. Krystyna Mizielińska, Politechnika Warszawska;
- „Technika kondensacji pary wodnej w spalaniu oleju opałowego – pierwsze kroki w rozwoju na rynku krajowym” dr inż. Adolf Mirowski;
- „Propozycje nowelizacji wymagań technicznych w zakresie instalacji na paliwa gazowe” dr inż. Ryszard Zajda, Instytut Nafty i Gazu, Kraków;

Panel: Projektant a komputer
FLUID-DESK – nowy pakiet HEATPACK
ROCKWOOL – program do doboru grubości izolacji
FLÄKT BOVENT – system odzysku ciepła ECONET

• 8 września 2004 (II dzień kongresu)
Panel: Wrzesień 2004 – sytuacja w sektorze instalacyjnym
- „Ustawa o podatku VAT” Ryszard Kowalski, Związek Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa;
- „Wymagania UE dla kotłów gazowych i olejowych w zakresie badań, efektywności energetycznej, oznakowania” dr inż. Lucjan Furtak, Politechnika Warszawska;
- „Ustawa o wyrobach budowlanych” mgr inż. Marek Piwowarczyk, GUNB;
- „Zasady obowiązkowego oznakowania znakiem CE-EAS wyrobów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi wynikające z postanowień dyrektyw UE” dr inż. Bożenna Toczyłowska, COBRTI Instal;

Panel: Ogrzewanie i wentylacja w dużych obiektach mieszkaniowych i użyteczności publicznej
- „Jakość energetyczna budynków – nowe ukierunkowanie projektowania, budowy i zarządzania” dr inż. Maciej Robakiewicz, FPE (Fundacja Poszanowania Energii);
- „Warunki techniczne oraz możliwości obniżenia rzeczywistego zużycia ciepła i kosztów ogrzewania – racjonalna eksploatacja instalacji ogrzewczej i węzła cieplnego w obiektach zasilanych z m.s.c.” dr inż. Mieczysław Dzierzgowski, Politechnika Warszawska;

Panel: Ekokomin 2005
- „Bezpieczeństwo eksploatacji przewodów kominowych” mgr inż. Czesław Wachnicki, Ministerstwo Infrastruktury;
- „Kominy i systemy kominowe w świetle wymagań Unii Europejskiej” inż. Zbigniew Tałach, INiG Kraków;
- „Wymagania odbiorowe systemów kominowych w świetle obowiązujących w Polsce przepisów prawnych” inż. Jan Budzynowski, Korporacja Kominiarzy Polskich.

Patronat honorowy nad kongresem objęli:
Krzysztof Opawski
– minister infrastruktury (na kongresie Ministerstwo Infrastruktury reprezentował Czesław Wachnicki, który odczytał też list ministra),
Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Bogdan Mizieliński – prof. dr hab. inż., kierownik Zakładu Wentylacji i Klimatyzacji, Wydziału Inżynierii Środowiska, PW,
Wiesław Olechnowicz – przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


 

pi