envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Na jesieni tradycyjnie już specjaliści branży instalatorskiej mają okazję uczestniczyć w Kongresie INSTALEXPO. Impreza ta ma charakter konferencyjno-wystawienniczy. W tym roku odbyła się ona dnia 3 października 2006 roku w Hotelu LORD w Warszawie.


Jej organizatorami była redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji. Tematami przewodnimi Kongresów INSTALEXPO są zawsze najbardziej aktualne zagadnienia rynkowe zarówno w ujęciu aspektów prawnych, jak i ciekawych rozwiązań technicznych proponowanych przez producentów. Tak było też i w tym roku. Konferencja poświęcona została referatom omawiającym aktualności w normalizacji, ustawodawstwie w najróżniejszych ujęciach tematycznych, na wystawie zaś można było zasięgnąć informacji o nowinkach technicznych, zapoznać się z ofertą firm, otrzymać bliższe informacje nt. interesującego nas urządzenia.

Konferencja i 3 bloki tematyczne

Sama konferencja poświęcona została "Aktualnym wymaganiom prawodawstwa w zakresie instalacji technicznych i praktyki zawodowej". Tematy podzielono na trzy panale tematyczne, w których łącznie wygłoszono 10 referatów.

Pierwszy panel poświęcono aktualnościom w normalizacji. Zaprezentowany został postęp prac w Komitecie Technicznym 279 PKN (referat Jerzego Makowieckiego) oraz omówiono 4 ważne normy z zakresu ogrzewania (12831, 12828, 1264) i wentylacji (13779). Zaproszeni prelegenci: Marek Płuciennik, Mirosław Żukowski i Sławomir Pykacz zwrócili uwagę na najistotniejsze zapisy norm, zagadnienia ważne z punktu widzenia projektanta i wykonawcy oraz konieczność śledzenia na bieżąco norm, bowiem wiele następnych jest już w przygotowaniu.Kolejny panel związany z oceną energetyczną obiektów zawierał przedstawienie wymagań unijnych (referat Jaapa Hogelinga), a następnie polskich rozwiązań i postępu prac we wdrażaniu systemu oceny energetycznej budynków. Stan prac rządowych w tym zakresie w Polsce, a także zawartość ostatniego projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków omówiła Anna Sas-Micuń (Ministerstwo Budownictwa), Aleksander Panek (prezes ZAE) przedstawił z kolei propozycje określania charakterystyki cieplnej budynków.Tematyka tego panelu wzbudziła duże emocje wśród słuchaczy, głównie ze względu na wymagania stawiane w ustawie przyszłym ekspertom uprawnionym do wydawania świadectw energetycznych budynków. Pytania zadawane prelegentom i opinie uczestników Kongresu świadczyły, że wykształcenie wyższe jako praktycznie jedyne kryterium ograniczające grupę zawodową przyszłych "audytorów od świadectw" jest w pewien sposób krzywdzące dla inżynierów i zbyt ogólne. Warto jednak pamiętać, że weryfikacja wiedzy przyszłych ekspertów nastąpi zarówno na egzaminie, jak i podczas praktyki rynkowej.

Trzeci panel poświęcono m.in. zasadom wprowadzenia do obrotu i kontroli wyrobów budowlanych (referat Anny Wilczewskiej, przedstawiciela Departamentu Wyrobów Budowlanych w GUNB-ie). Tu też było sporo pytań głównie dotyczących niuansów wprowadzania wyrobów do obrotu, interpretacji różnych zapisów, praktycznej kontroli rynkowej wyrobów budowlanych. Ciekawie został także zaprezentowany temat odpowiedzialności zawodowej w budownictwie i konsekwencji niedopełnienia obowiązków (prelekcja Daniela Lewickiego). Temat ten w ujęciu aspektów prawnych i ich interpretacji pokazał jak ważna w zawodzie inżyniera jest obecnie wiedza, rzetelność i uczciwość.\

 

WYSTAWA

Zgromadziła ona 10 firm prezentujących najciekawsze swoje rozwiązania, wśród wystawców znaleźli się:

 • AZ Profitor,
 • Belimo,
 • Biuro Techniczno-Handlowe,
 • Clima Produkt,
 • ENA WENT,
 • Gazex,
 • ITT,
 • KAN,
 • Poujoulat,
 • Dom Wydawniczy MEDIUM.


Przyznać trzeba też, że wystawa cieszyła się zainteresowaniem słuchaczy i wystawcy przeprowadzili wiele ciekawych rozmów.

 

 

Konkures o statuetkę "ZŁOTEGO INSTALATORA"

Wzbogaceniem Kongresów jest uroczyste ogłoszenie wyników jesiennej edycji konkursu o statuetkę "Złotego Instalatora".

W tej edycji konkursu nagradzane są firmy za wprowadzenie na rynek ciekawych wyrobów lub rozwiązań technicznych. Pod koniec konferencji nastąpiła więc uroczystość ogłoszenia decyzji sądu konkursowego. W odczytanym uzasadnieniu dyrektor generalny Polskiej Korporacji Techniki SGGiK Tomasz Malowany zaznaczył, że Komisja podejmując decyzję o nagrodzeniu konkretnych produktów, wyraźnie wskazała na swoje poparcie dla techniki kondensacyjnej w różnych zakresach mocy i rozwiązaniach technicznych, a także dla central wentylacyjno-klimatyzacyjnych jako optymalnego sposobu odzysku ciepła z powietrza usuwanego i przygotowania powietrza nawiewanego.

Wszystkie nagrodzone wyroby to wysokiej klasy rozwiązania techniczne, zgłoszone przez bardzo znane firmy, firmy stawiające na ciągły rozwój i poszukiwanie najlepszych rozwiązań technologicznych.

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu "Złoty Instalator" zostali:

 • CLIMA PRODUKT za centralę klimatyzacyjną FENIX z regeneracyjnym wymiennikiem ciepła "SUPERBLOK";
 • ENA WENT za centralę wentylacyjno-klimatyzacyjną ENVISTAR TOP;
 • ROBERT BOSCH za kondensacyjne gazowe centrale cieplne Junkers CERASMART MODUL;
 • RUG Riello Urządzenia Grzewcze za Power Plus – wiszący kocioł kondensacyjny;
 • WOLF TECHNIKA GRZEWCZA za kotły kondensacyjne MGK mocy 130 – 300 kW.

 

 


 

pi