envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

V Kongres odbył się pod hasłem "Sposoby uzyskania oszczędności energii i zużycia mediów w instalacjach, wykorzystanie OŹE". Tematy te dominowały więc zarówno wśród referatów, jak i... oferty wystawców. 


Kongres tradycyjnie już miał charakter jednodniowej imprezy konferencyjno-wystawienniczej. W tym roku odbył się on 10 października 2007 roku, w tym samym miejscu co rok temu, czyli Hotelu LORD w Warszawie, przy al. Krakowskiej 218.

Jego organizatorami była redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

W referatach głównie o oszczędzaniu energii i proponowanych rozwiązaniach w tym zakresie

Tematyka praktycznie wszystkich prelekcji krążyła wokół możliwości oszczędzania energii i zużycia mediów poprzez bądź to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, bądź też poprzez zastosowanie konkretnych urządzeń i rozwiązań w systemach, kontrolę działających instalacji i wykrywanie błędów. Referaty zostały tematycznie podzielone na trzy panele konferencyjne. Słuchacze mieli możliwość łącznie wyszłuchać 15 prelegentów reprezentujących najróżniejsze środowiska: politechniki, instytucje, stowarzyszenia, ośrodki naukowe i badawcze.

 W pierwszym panelu skupiono się głównie na odnawialnych źródłach energii i sposobach finansowania takich inwestycji. Dorota Chwieduk (Polska Akademia Nauk) przedstawiła politykę UE w zakresie energetyki słonecznej, omówiła też rozwój techniki solarnej w Europie i Polsce. Pompy ciepła i rynek ich sprzedaży zaprezentował przedstawiciel Politechniki Warszawskiej Marian Rubik. W panelu tym mieliśmy okazję wysłuchać też prezentacji o wsparciu finansowym udzielanym przez EkoFundusz (prezes Maciej Nowicki) i możliwości uzyskania kredytów w BOŚ (Grażyna Ksprzak). Pierwszy panel zakończył referat Marka Płuciennika (Zakład Instalacji Sanitarnych w ITB) prezentujący praktyki prac małych kotłów na paliwa stałe w mieszkaniach i propozycje zmian w zakresie wymagań dotyczących ich instalowania w takich lokalach.

REFERENCI

Dorota Chwieduk (PAN)

Edmund Wach (BAPE)

Marian Rubik (Politechnika Warszawska)

Jerzy Góralewicz (TUZ)

Marek Płuciennik (ITB)

Wojciech Koral (Politechnika Śląska)Drugi panel częściowo kontynuował tematykę OŹE, Edmund Wach prezes BAPE przedstawił ciekawe aspekty ekonomicznych przesłanek zastosowania różnych paliw biomasowych. Dalsza część tego panelu poświęcona była już nowym, niestosowanym jeszcze w Polsce rozwiązaniom. O kanalizacji dwudzielnej jako ekologicznym rozwiązaniu dla gospodarst agroturystycznych, pensjonatów i małych osiedli domów opowiedział w imieniu twórcy tego systemu B.B. Mrozowskiego dyrektor Korporacji Tomasz Malowany.

Program z kolei Low Heat i urządzenie umożliwiające odzysk ciepła z kanalizacji omówili reprezentanci zrzeszenia instalatorów z Wielkiej Brytanii Dale Courtman i Kangala Chipasa. Ostatnim referantem był Zbigniew Tałach ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego z referatem nt. materiałów konstrukcyjnych systemów kominowych jako elementu poprawy efektywności energetycznej instalacji grzewczych.

Trzeci panel poświęcony był praktycznym rozwiązaniom instalacyjnym w budownictwie wielorodzinnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne problemy tam występujące. Były więc dwa referaty przedstawiciela Politechniki Śląskiej Wojciecha Korala, jeden nt. wodomierzy, w tym możliwości zbilansowania ich wskazań w całym budynku i drugi - równie ciekawy i dobrzy wygłoszony - omawiający problemy związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją pompowni.

Problematyczne ujęcie tematu przedstawił także w swoim referacie Jerzy Góralewicz (Zakład Usług Technicznych, TUZ) omawiając konieczność i sensowność ekonomiczną wykonania równoważenia hydraulicznego instalacji podczas modernizacji obiektów wielorodzinnych. O możliwościach z kolei indywidualnego rozliczania energii opowiedział Jan W. Luberadzki. Panel trzeci zakończył referat Pawła Lachmana zachęcający do stosowania kotłów kondensacyjnych w blokach, omawiający zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne aspekty finansowe i tendencje rynkowe w zakresie techniki kondensacyjnej.

Referenci 3. panelu

Tomasz Malowany, Kangala Chipasa, Piotr Czerwiński, Dale Courtman

SŁUCHACZEWystawa 19 firm

Kongres w postaci stoisk wystawienniczych poparto 19 producentów. Na ich stoiskach można było zapoznać się z najnowszą propozycją firm, oferowanym przez nie doradztwem technicznym i projektowym, wsparciem w postaci oprogramowania komputerowego. Wśród wystawców znaleźli się: ALTER, BELIMO, BMETERS, DAIKIN, EMKA-REKUPERATORY, EUROHEAT, FLAMCO, GAZEX, ISTA, KAN, LOWARA, MINOL, NIBE-BIAWAR, REGULUS, ROCKWOOL, RYNEK INSTALACYJNY,SMAY, WILO, VIESSMANN. Wystawa ta cieszyła się sporym zainteresowaniem słuchaczy, wiele też z zakresu ofert firm nazwiązywało do tematyki obecnej edycji kongresu.

 

Konkurs "Złoty Instalator"Kongresom INSTALEXPO towarzyszy konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora". Podczas kongresów - w odróżnieniu od wiosennej edycji konkursu, kiedy to nagradzane są firmy za różne formy działalności, a której uroczyste ogłoszenie wyników następuje na Wiosennej Gali Instalatorów - na jesieni wyróżnione są firmy za wprowadzenie na rynek ciekawych wyrobów lub rozwiązań technicznych. W tym roku do konkursu zgłosiło swoje wyroby 14 firm, niestety regulamin przewiduje przyznanie tylko 5 statuetek.

Hasłem przewodnim V Kongresu jest "Oszczędność energii i zużycia mediów w instalacjach i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii". Kierując się więc tą intencją, a także uwzględniając zobowiązania Polski, jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, do zwiększenia efektywności stosowanych urządzeń i systemów oraz zwiększania udziału energii z OŹE w ogólnym bilansie energetycznym kraju Sąd Konkursowy postanowił zwrócić szczególną uwagę środowiska branży instalacyjnej na rozwiązania instalacyjne w tym właśnie zakresie. Tym samym wskazał też na przyszłościowe kierunki, w których rozwijać będzie się nasza branża i mimo, że niektóre z nagrodzonych wyrobów (rozwiązań) dziś są jeszcze bardzo drogie, w przyszłości na pewno stanowić będą element jednych z częściej stosowanych układów.

Sąd Konkursowy docenił zarówno poziom techniczny wszystkich zgłoszonych wyrobów, jak i zaangażowanie firm w opracowanie materiałów konkursowych. Przyznać też trzeba, że wszystkie wyroby to wysokiej klasy rozwiązania techniczne, zgłoszone przez bardzo znane firmy, firmy stawiające na ciągły rozwój i poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych.

Pod koniec konferencji, po ostatnim panelu konferencyjnym nastąpiła uroczystość wręczenia statuetek Złotego Instalatora laureatom konkursu. Uroczystość tę poprowadził dyrektor generalny Polskiej Korporacji Techniki SGGiK Tomasz Malowany, statuetki i dyplomy wręczali: Władysław Polesiński (prezes wydawnictwa Instalator Polski), Piotr Czerwiński (prezydent Korporacji) i Małgorzata Tomasik (PI).

 

WYROBY NAGRODZONE W KONKURSIE Z£OTY INSTALATOR 2007


  • System ALTHERMA - DAIKIN Airconditioning Poland sp. z o.o.
  • Ekologiczny kocioł na zgazowanie drewna typu ORLAN - EKO-VIMAR ORLAńSKI
  • Kurtyna powietrzna DEFENDER XW (kurtyna z nagrzewnicą wodną) - EUROHEAT sp. z o.o.
  • System grzewczo-wentylacyjny z pompą ciepła FIGHTER 1250 i modułem FLM - NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
  • Kondensacyjne kotłownie kaskadowe serii Vitomoduł bazujące na kotłach Vitodens - VIESSMANN sp. z o.o

 

Patronat honorowy nad kongresem objęły następujące instytucje:

 

  • Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej – kierownik zakładu, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński;
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – przewodniczący, mgr inż. Wiesław Olechnowicz;
  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Warszawski – prezes, mgr inż. Jan Bylicki.

 


 

pi