envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

14 października 2008 r. w Warszawie odbył się kolejny VI już Kongres INSTALEXPO, po raz trzeci zaś miał on miejsce w Hotelu LORD. Tematem przewodnim były "Efektywne instalacje – nowoczesna technika i akty prawne". Jak zawsze też praktyczny charakter "Polskiego Instalatora" odbił swoje wyraźne piętno na doborze tematyki, wszystkie bowiem referaty dotyczyły zagadnień rynkowych od przygotowywanych aktualnie aktów prawnych, przez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii w instalacjach grzewczych, po praktyczne zagadnienia eksploatacji instalacji.


Organizatorami kongresów jest redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki SGGiK. Patronat nad tegoroczną imprezą objęli: prof. Bogdan Mizieliński (Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej), Wiesław Olechnowicz (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), Jan Bylicki (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych). Do patronowania kongresowi redakcja PI zaprosiła także portale internetowe działające w naszej branży: ogrzewnictwo.pl i klimatyzacja.pl.

O rozporządzeniach, OŹE i eksploatacji, czyli o tematyce paneli konferencyjnych

Podczas konferencji wygłoszono 14 referatów w 3 panelach tematycznych. Rozpoczęliśmy od prezentacji najważniejszych projektów rozporządzeń. Marek Płuciennik z Zakładu Fizyki Cieplnej i Instalacji Sanitarnych, ITB, przedstawił przewidywany zakres nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w problematyce dotyczącej instalatorów.

SŁUCHACZENowelizacja tego rozporządzenia obejmie także dostosowanie jego wymagań do zadań wynikających z wprowadzanej certyfikacji energetycznej budynków i mieszkań. Jerzy Grzybowski z GUNB (Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) omówił proces budowlany w świetle przepisów prawa po nowelizacji ustawy "Prawo budowlane". Podał on wiele ciekawostek dotyczących rynku budowlanego, czerpiąc je ze swojej praktyki zawodowej.

Przez Jerzego Dylewskiego z Biura Ekspertyz Budowlanych "Rzeczoznawca" zaprezentowany został z kolei temat uprawnień projektowych i wykonawczych. Lucjan Furtak (Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska) wygłosił następnie referat pt. "Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzania powietrza zewnętrznego dopływającego do spalania w urządzeniach gazowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych". 

Wśród gorących tematów znalazło się omówienie projektu rozporządzenia o świadectwach energetycznych zawierającego aktualny stan na 15 września 2008 r. Prezentacji najważniejszych zapisów tego rozporządzenia dokonał w bardzo solidny i dynamiczny sposób Zbigniew Dzierżewicz.

Kolejna tematyka, czyli wykorzystanie OŹE została omówiona m.in. przez Arkadiusza Węglarza (działającego w ZAE, KAPE, a także na PW), Dorotę Chwieduk (reprezentującą ITC PW i zarazem przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej (ISES) czy Dariusza Kwietnia (z Katedry Klimatyzacji i Ciepłownictwa, Politechniki Wrocławskiej).

Tematyka biomasy została poruszona w referacie Krystyny Kubicy z Instytutu Techniki Cieplnej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, o wsparciu zaś NFOŚiGW poinformowała słuchaczy dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza Małgorzata Kijowska.

Trzeci z kolei panel konferencyjny obejmował praktyczne zagadnienia i problemy związane z eksploatacją instalacji głównie w budownictwie. Temat termomodernizacji został omówiony na konkretnym przykładzie przez Roberta Sekreta z Politechniki Częstochowskiej, zagadnienia zaś możliwości odłączenia lokalu od centralnego systemu grzewczego w budynku przez Kazimierza Dudzińskiego, prezesa Stowarzyszenia ds. rozliczania energii. Tematy opomiarowania zużycia wody i ciepła przedstawili praktycy z dużym doświadczeniem Wojciech Koral (Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK w Gliwicach) i Wojciech Ciejka, ekspert w dziedzinie ciepłomierzy, wodomierzy, podzielników.

REFERENCI

Dorota Chwieduk Krystyna Kubica
Marek Płuciennik Kazimierz Dudziński
Jerzy Dylewski


Wystawcy INSTALEXPO 2008


Od pierwszej edycji zawsze kongresom towarzyszyła wystawa INSTALEXPO. Tak było i tym razem. VI Kongres INSTALEXPO poparło swoimi wystawami 14 firm z naszej branży: BMeters, Dinak, Flir, Gazex, Hewalex, Istpol, Junkers, Kan, Rbr, Regulus, Smay, Vaillant, Viessmann, Wavin Metalplast-Buk.

Jak zawsze też słuchacze chętnie odwiedzali stoiska wystawców, zapoznawali się z ofertą firm, najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Do ich dyspozycji były i katalogi, i płyty z programami doboru.

WYSTAWCYZłoty Instalator – 5 firm nagrodzonych w jesiennej edycji konkursu

Podczas kongresu uroczyście ogłoszono laureatów konkursu "Złotego Instalatora" i wręczono statuetki. "Złoty Instalator" jest nagrodą honorową. Organizatorami konkursu są Instalator Polski sp. z o.o., wydawca miesięcznika "Polski Instalator" oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

W tegorocznej edycji podczas wyłaniania laureatów uwzględniono bardzo zróżnicowaną tematykę kongresu, ale spiętą pod jednych hasłem przewodnim "Efektywne instalacje...". Nagrodzono więc produkty z różnych sektorów naszej branży (techniki grzewczej, sanitarnej, wentylacji, OŹE), dla których jednak efektywność była podstawowym wyróżnikiem. Efektywność rozpatrywana była zarówno w rozumieniu eksploatacyjnym (zużycie energii, wydajność, zakres pracy), ale także w aspektach montażowych (szybkość i prostota instalacji, a także kompatybilność kolejnie wprowadzanych wersji produktów).Sąd Konkursowy obradował w składzie: Przewodniczący Sądu: prof. Bogdan Mizieliński – Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warsza­ wskiej

Sekretarz Sądu: Tomasz Malowany – Polska Korporacja Techniki SGGiK
Jurorzy: Piotr Czerwiński – Polska Korporacja Techniki SGGiK
Małgorzata Tomasik – Redakcja „Polskiego Instalatora”
Andrzej Sław – Centrum Szkolenia Gazownictwa
Wiesław Olechnowicz – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa
Andrzej Kaczorowski – Mazowiecka Izba Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie zgłoszonych wniosków, przesłanych dokumentów oraz przeprowadzonej lustracji, Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 16 września 2008 r. postanowił przyznać statuetkę "Złotego Instalatora" dla firmy:

 

 

Małgorzata Tomasik

 

 


 

pi