envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

3 października 2013 r. odbył się XI Kongres INSTALEXPO, tradycyjnie organizowany przez redakcję Polskiego Instalatora i Polską Korporację Techniki SGGiK. Tak jak w poprzednich latach towarzyszyła mu konferencja oraz rozstrzygnięcie jesiennej edycji konkursu o statuetkę Złotego Instalatora 2013.


Tegoroczny Kongres wyróżniała jednak zmieniona formuła konferencji. Nadaliśmy jej wymiar dużo bardziej praktyczny niż poprzednio, m.in. powierzając zaprezentowanie większości tematów osobom ściśle związanym z daną branżą i rynkiem, które mają nie tylko rzetelną wiedzę teoretyczną, ale też bogate doświadczenie w realizacjach, oraz umożliwiając uczestnikom szeroką dyskusję z prelegentami. Po wygłoszeniu referatów prelegenci zasiadali za stołem ekspertów, odpowiadali na pytania uczestników oraz inicjowali dyskusję. Nad jej organizacją czuwali moderatorzy.

Dopisali nam wystawcy, co oczywiście dodatkowo uatrakcyjniło Kongres. W sąsiedztwie sali konferencyjnej swoje stoiska miały firmy Alter, Gazex, Good Work, Uniwersal i Viessmann.

Wiedza i rozsądek

I część konferencji zdominowały tematy związane z zagrożeniami opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i ochronę środowiska naturalnego. Często nadrzędne cele takich inwestycji – faktyczne korzyści ekologiczne czy konkretne oszczędności finansowe, przekładające się m.in. na realny czas zwrotu nakładów – są zastępowane mniej ważnymi kryteriami lub zaprzepaszczane. Winny temu bywa brak wiedzy, umiejętności czy wadliwe praktyki i przepisy, np. w zakresie przetargów publicznych. Poparte wieloma przykładami z życia, konkretne wypowiedzi prelegentów, ciekawostki, niekiedy wręcz kontrowersyjne uwagi rozgrzały publiczność i sprowokowały gorącą dyskusję całej sali. Wypowiedzi zaproszonych ekspertów świetnie dopełniła prezentacja firmy Gazex.

Przyszłość rynku

Referaty wygłoszone w II części, także związane z tematyką efektywności energetycznej, dotyczyły bliższej i dalszej przyszłości naszego rynku instalacyjnego. Obejmowały kwestię regulacji prawnych, w tym zmian spodziewanych w zakresie urządzeń grzewczych w związku z wdrażaniem nowych przepisów. Wskazywały na potrzebę zacieśnienia współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego oraz wyzwania, które pojawiają się przed projektantami i architektami budynków energooszczędnych. I na koniec przedstawiały nieodłączny już niebawem aspekt energooszczędności – całościowe, zintegrowane zarządzanie energią w budynkach, także tych małych.

Rozstrzygnięcie konkursu

II część konferencji rozpoczęliśmy uroczyście – od ogłoszenia wyników jesiennej edycji konkursu o statuetkę Złotego Instalatora dla wyrobu, opracowania technologicznego lub konstrukcyjnego. Edycja jesienna ma na celu wybór pięciu produktów, spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu, które w opinii Sądu Konkursowego, charakteryzują się nowoczesnością, wysokimi walorami technicznymi, ekologicznymi, użytkowymi czy estetycznymi.

Wyroby zgłoszone do tegorocznej jesiennej edycji to w zdecydowanej większości rozwiązania z zakresu techniki grzewczej. Sąd Konkursowy, któremu przewodniczył prof. Bogdan Mizieliński z Politechniki Warszawskiej, w szczególności zwrócił uwagę na oryginalność pomysłów, kierunek udoskonaleń, przydatność użytkową i techniczną oraz potencjał upowszechnienia proponowanych rozwiązań. Tradycyjnie wybrano pięciu laureatów, którym przyznano statuetki Złotego Instalatora. Jednakże Sąd docenił także walory dwóch innych zgłoszonych produktów.

Sąd Konkursowy w składzie:
Przewodniczący Sądu: prof. Bogdan Mizieliński – Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej,
Sekretarz Sądu: Tomasz Malowany – Polska Korporacja Techniki SGGiK,
Jurorzy:
Tadeusz Jassa – Polska Korporacja Techniki SGGiK,
Piotr Czerwiński – Polska Korporacja Techniki SGGiK,
Joanna Jankowska – Redakcja "Polskiego Instalatora",
Andrzej Sław – Centrum Szkolenia Gazownictwa Bud-Gaz,

Na podstawie zgłoszonych wniosków, przesłanych dokumentów oraz przeprowadzonej lustracji Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 11 września 2013 r. postanowił przyznać statuetkę "Złotego Instalatora" następującym firmom:

 

"Złotego Instalatora" otrzymują:

ISKO Sp. z o.o.
44-336 Jastrzębie Zdrój, ul. Świerczewskiego 82 za typoszereg kotłów na paliwa stałe Taurus z hydraulicznym zestawem podłączeniowym HZP

Robert Bosch Sp. z o.o.
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105, za system EasyControl z modułem web KM200 marki Buderus do zarządzania pracą kotła gazowego oraz systemu ogrzewania z dowolnego miejsca

Energetyka Solarna ENSOL Sp. z o.o.,
47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 11, za hybrydowy kolektor słoneczny PVT

VIESSMANN Sp. z o.o.,
53-315 Wrocław, ul. Karkonoska 65, za próżniowy kolektor słoneczny Vitosol 300-T typ SP3B

Rettig Heating Sp. z o.o., 44-203 Rybnik, ul. Przemysłowa za klimakonwektor VIDO marki Purmo z funkcją ogrzewania i chłodzenia, przeznaczony do pracy w nowoczesnych instalacjach niskotemperaturowych

FILM Z WRĘCZENIA "ZŁOTYCH INSTALATORÓW" 2013

Wręczenie Złotego Instalatora:

Statuetki wręczali:

  • Prezes Wydawnictwa Instalator Polski Paweł Garlak,
  • Przewodniczący Rady Programowej prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński,
  • Wiceprezydent Korporacji Piotr Czerwiński

Fotorelacja z XI Kongresu INSTALEXPO

ROZPOCZĘCIE

SŁUCHACZE

ROZMOWY KULUAROWE

 

PRELEGENCI (CZ. I)

Robert Słotwiński Małgorzata Smuczyńska Tomasz Krakowczyk Arkadiusz Węglarz Zenon Świgoń

PRELEGENCI (CZ II)

Arkadiusz Węglarz Paweł Lachman Grzegorz Ojczyk Jacek Biskupski Kazimierz Dorna

 

STOISKA

 Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebook'u!

 


 

pi