envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

Po raz kolejny, czyli już 7. redakcja "Polskiego Instalatora" zorganizowała Kongres INSTALEXPO. Miałon miejsce tradycyjnie w Warszawie w Hotelu LORD, przy al. Krakowskiej 218. Jednodniowa impreza konferencyjno-wystawiennicza odbyła siętym razem w ostatnim tygodniu września, we wtorek 29.


Współorganizatorem kongresów jak zawsze była i jest Polska Korporacja Techniki SGGiK.

Patronat nad imprezą objęli: prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński (Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej), mgr inż. Wiesław Olechnowicz (Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), dr inż. Jan Bylicki (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sa -nitarnych), dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz (Instytut Techniki Budowlanej) oraz portale branżowe www.klimatyzacja.pl i www.ogrzewnictwo.pl. 

Podczas konferencji wygłoszono 13 referatów w 3 panelach. Prelegenci dopisali w komplecie i wszystkie referaty zostały wygłoszone o zaplanowanym czasie.

REFERENCI

Maciej Mijakowski

Kazimierz Dudziński

Marek Płuciennik

Dariusz Koc

Dorota Chwieduk

Grzegorz Ojczyk

Adolf Mirowski

Artur Karczmarczyk

Robert Pastwa

Jarosław Chudzicki

Piotr Tuz

Wiesław Szadkowski

Wojciech KoralW tym roku szczególny nacisk położono na sprawność energetycznąurządzeń i systemów instalacyjnych w świetle uzyskiwanych efektów ekonomicznych i tak też zatytułowano VII Kongres INSTALEXPO. Hasło sprawności energetycznej jest obecnie jednym z głównych wyznaczników decydujących o tym, jak dane urządzenie lub system będzie przyjęte przez rynek i jak dużym zainteresowaniem klientów będzie się cieszyło. Ma przecieżswoje bezpośrednie odzwierciedlenie w późniejszych kosztach eksploatacyjnych.

Referaty wygłoszone podczas kongresu pokazały, że równie ważne jak jakość produktu, jest teżrozważenie aspektu sensowności ekonomicznej jego zastosowania, sposób wykonania samej instalacji i montaż tego urządzenia w systemie i obiekcie. Poruszono wiele ważnych tematów, w tym: te dotyczące najnowszych zmian w prawie, sytuacji na rynku audytów termomodernizacyjnych i energetycznych, zaprezentowano sytuacjęna rynku kolektorów słonecznych, podano informacje i ciekawostki o różnych rozwiązaniach instalacji wewnętrznych i programach obliczeniowych.

Sporo wystąpień miało charakter poradniczy – pokazało błędy wykonawcze i projektowe, uczulało na ewentualne problemy eksploatacyjne, zawierało wskazówki dla projektantów i strony zlecającej, czyli inwestorów. Tego rodzaju więc wymiana wiedzy i doświadczeńna pewno przyczynia się teżdo wypracowania pewnych zachowań i standardów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

Referaty wygłoszone na VII Kongresie INSTALEXPO

– mgr inż. Dariusz Koc, KAPE (Krajowa Agencja Poszanowanie Energii), "Praktyczne aspekty związane z wykonywaniem obliczeń cieplnych i efektów ekonomicznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym audytów energetycznych"

– mgr inż. Marek Płuciennik, ITB, Zakład Fizyki Cieplnej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska, "Zmiany wymagańw przepisie techniczno-budowlanym dotyczącym budynków w zakresie instalacji ogrzewczych wraz z komentarzem"

– dr inż. Maciej Mijakowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, "Aspekty energetyczne całorocznego funkcjonowania wentylacji z odzyskiem ciepła"

– dr Kazimierz Dudziński, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, "Stan techniczny instalacji c.o. w budynku a wydajność systemu grzewczego – niektóre uwarunkowania"

– dr hab. inż. Dorota Chwieduk, PAN (Polska Akademia Nauk), Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, "Stan obecny i przyszłośćenergetyki słonecznej"

– dr inż. Adolf Mirowski, "Duże instalacje solarne – teoria a praktyka"

– mgr inż. Grzegorz Ojczyk, "Aspekty eksploatacyjne kotłów na biomasę – kotły na pelet, polski rynek pelet"

– mgr inż. Robert Pastwa, Koordynator ds. Rozwoju Nowych Produktów, PGNiG, "Gazowe pompy ciepła – nowe możliwości zastosowania gazu"

– mgr inż. Artur Karczmarczyk, samodzielny konsultant ds. pomp ciepła, "Zintegrowane systemy pomp ciepła i wentylacji a systemy solarne. Aspekty techniczno-użytkowe i eksploatacyjne systemów chłodzenia pasywnego i aktywnego z pompą ciepła"

– dr inż. Jarosław Chudzicki, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodęi Odprowadzania Ścieków, "Uwagi krytyczne na temat obliczeń zapotrzebowania energii do przygotowania ciepłej wody w świadectwach energetycznych budynków"

– dr inż. Piotr Krzysztof Tuz, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Systemów Inżynierii Środowiska, "Straty pozorne wody w instalacjach wodociągowych"

– dr inż. Wiesław Szadkowski, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, "Kalkulator energetyczny"

– dr inż. Wojciech Koral, Politechnika Śląska w Gliwicach, PWiK w Gliwicach, "Wpływ konfiguracji systemów sterowania przepompowni wodociągowych na pracę instalacji wodociągowych i zużycie energii"Rozmowom i nawiązywaniu kontaktów służyły z kolei przerwy i jak zawsze... okazywały się za krótkie. Podczas przerw goście odwiedzali firmy, które w postaci wystawy poparły VII Kongres INSTALEXPO, a były to: Armatura Kraków, KAN, ITB, AZ Profitor, Datacom, Flir, Regulus, Testo i Viessmann.

 

SŁUCHACZE

WYSTAWA

Słuchacze na sali wykładowej...

...Podczas przerw goście odwiedzali wystawców, którzy poparli VII Kongres INSTALEXPOPo raz pierwszy Kongresowi INSTALEXPO towarzyszyła inna impreza konferencyjna w postaci I FORUM Doradcy Energetycznego, przeznaczona dla osób wykonujących świadectwa energetyczne. Forum zorganizowane zostało przez redakcję "Doradcy Energetycznego". Wspólna wystawa, przerwy kawowe, możliwość wysłuchania referatów zarówno na Kongresie, jak i Forum na pewno stanowiły interesującą propozycję dla słuchaczy i wzbogaciły obie imprezy konferencyjne.

ZŁOTY INSTALATOR 2009 – edycja jesienna – 5 nagród

Podczas Kongresu rozdano statuetki "Złotego Instalatora". ZŁOTY INSTALATOR jest nagrodąhonorową. Organizatorami konkursu sąInstalator Polski sp. z o.o., wydawca miesięcznika "Polski Instalator" oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 

W ciągu roku odbywająsiędwie edycje konkursu o ZŁOTEGO INSTALATORA:

  • edycja jesienna z uroczystym wręczeniem statuetek podczas Kongresu INSTALEXPO;
  • edycja wiosenna, której wyniki ogłaszane sąpodczas Wiosennej Gali Instalatorów.

We wrześniu nagradzane sąwyroby, opracowania technologiczne i konstrukcyjne charakteryzujące sięwysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu. W odróżnieniu od edycji jesiennej, w wiosennym konkursie z kolei nagradzane są firmy za osiągnięcia na różnorodnych polach działalności m.in. za organizację handlu, kształcenie specjalistów branżowych czy wzorowe wykonanie instalacji.

Zwycięzcom konkursu wręczana jest statuetka odlewana w brązie autorstwa prof. Bohdana Chmielewskiego oraz okolicznościowy dyplom.

Liczba przyznawanych statuetek pozostaje do decyzji Komisji Konkursowej.

W jesiennej edycji konkursu przyznawanych jest 5 statuetek "Złotego Instalatora".

Laureaci konkursu mają bezterminowe prawo do wykorzystania w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji wizerunku statuetki i tytułu "Laureat Konkursu Złotego Instalatora".

Na podstawie zgłoszonych wniosków, przesłanych dokumentów oraz przeprowadzonej lustracji, Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 11 września 2009 r. postanowił przyznać statuetkę "Złotego Instalatora": 

 Do zobaczenia za rok.

 

tekst: Małgorzata Tomasik,
zdjęcia: Anna Frącz, Sylwia Śmiecińska


 

pi