envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Plany klimatyczne i energetyczne państw UE do korekty

Jak oceniła Komisja Europejska, planowane działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich UE nie pozwolą osiągnąć celów UE do 2030 r. Dlatego państwa członkowskie powinny zmodyfikować krajowe plany energetyczne i klimatyczne do grudnia 2019 r. Jest to zalecenie, które Komisja Europejska opublikowała niedawno, po przeanalizowaniu krajowych planów energetycznych i klimatycznych (NECP), które 28 państw członkowskich UE przedłożyło na początku tego roku.

Więcej…
Dobór instalacji PV do budynku ogrzewanego pompą ciepła


Widok instalacji fotowoltaicznej na dachu domku jednorodzinnego staje się w naszym kraju coraz częstszy. Zazwyczaj nie są to instalacje o dużej mocy i energia, jaką produkują, bez problemu jest w[...]

Więcej…

Wentylacyjna pompa ciepła Stiebel Eltron


Wielofunkcyjna pompa ciepła serii LWZ 5/8 CS Premium to nowa generacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Jest to monoblokowe urządzenie, które realizuje aż cztery funkcje: ogrzewanie, wentylację z[...]

Więcej…

Raport NIK o OZE i najnowsze dane GUS wezwaniem do poważnej refl eksji i pilnych działań


Jeżeli instytucje państwa działają prawidłowo, raport NIK pod obiecującym tytułem „Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii", pod którym kryją się mniej obiecujące ustalenia, nie powi[...]

Więcej…

Nowy kocioł kondensacyjny Victrix Zeus 25

Victrix Zeus 25 marki Immergas to wiszący kocioł dwufunkcyjny zapewniający najwyższy komfort użytkowania przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Z powodzeniem zadowoli użytkowników mieszkań i małych domów, którzy potrzebują ciepłej wody użytkowej na poziomie wyższym niż z kotła przepływowego.

Więcej…
Pierwszy kwartał 2019 w branży instalacyjno-grzewczej


Sytuacja w branży i gospodarce w I kwartale 2019 roku była kontynuacją trendu z poprzednich kwartałów 2018 roku. Odnotowano znaczne wzrosty sprzedaży w większości grup produktowych w branży [...]

Więcej…

Świat zaworów z wyższej półki


Firma Arco, hiszpański producent zaworów do wody, gazu i ogrzewania, jest niekwestionowanym liderem w branży instalacyjnej, od 45 lat nieustannie wyznaczającym trendy i kierunki rozwoju[...]

Więcej…

Grzejniki aluminiowe – fakty i mity Cz. 5. Aluminiowe grzejniki członowe w instalacjach z rur miedzianych – mity


W artykule omówiono tematykę stosowania aluminiowych grzejników członowych w wodnych instalacjach grzewczych, porównując ich cechy użytkowe z innymi typami grzejników i wskazując przewa[...]

Więcej…

Wentylacja naturalna – rozwiązania, przykłady, ograniczenia

Najstarszym i wciąż najbardziej popularnym rodzajem wentylacji budynków mieszkalnych, stosowanym od lat, jest wentylacja naturalna. Wentylacja naturalna, zwana też grawitacyjną, wykorzystuje przede wszystkim zjawisko zwane efektem kominowym, a więc powstawanie ciągu powietrza w kanale wentylacyjnym na skutek różnicy gęstości powietrza zewnętrznego i wewnętrznego.

Różnica gęstości spowodowana jest różnicą temperatury na zewnątrz i wewnątrz domu. Ruch powietrza powstaje również na skutek różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek.

Więcej…
Odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych w świetle obowiązującego prawa


O odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych mówi się mało, choć jest to wyjątkowo ważna kwestia. Czynność ta ma na celu ochronę pomieszczeń oraz przebywających w nich osób przed szkodliwym [...]

Więcej…

Filtracja w urządzeniach bezpośredniego odparowania (Split, Multisplit)


Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiw[...]

Więcej…

Czynności przeglądu i czyszczenia jednostek zewnętrznych i wewnętrznych Cz. 2. Sposób wykonania


W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzac[...]

Więcej…

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne a wandalizm

Polskie przepisy budowlane określają pewną grupę pomieszczeń, jako pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Najczęściej są to pomieszczenia pomocnicze niezbędne do właściwego funkcjonowania całości obiektu, budynku, lokalu i znajdują się w budynkach o funkcji mieszkalnej, użyteczności publicznej oraz w obiektach zakładów pracy, jak np. łazienki w mieszkaniach, toalety w teatrach, szatnie i umywalnie w zakładach pracy. Występują również, jako pomieszczenia o funkcji podstawowej, np. w łaźniach publicznych.

Toalety publiczne to miejsca najbardziej narażone na akty wandalizmu.

Więcej…
Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.


W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe [...]

Więcej…

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór


W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę pr[...]

Więcej…

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne


Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy [...]

Więcej…

5 października 2012 r. odbyła się 10. edycja Kongresu Instalexpo, organizowanego tradycyjnie już przez redakcję Polskiego Instalatora wraz z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Impreza miała miejsce w Wyższej Szkole Menedżerskiej, przy ul. Kawęczyńskiej 36 w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu była efektywność energetyczna urządzeń i instalacji – nowe trendy.

 

 

Patronat nad kongresem objęły:

Patronat honorowy
alt   

 

Patronaty merytoryczne
alt alt alt
Patronaty medialne
alt alt

 

 

Konferencja merytorycznie była podzielona na trzy części:

 • panel wprowadzający,
 • panel urządzenia,
 • panel instalacje.

 

 

 

alt alt
Wystąpienie Pani Małgorzaty Turalskiej z Ministerstwa Gospodarki Tomasz Malowany - Dyrektor PTK SGGiK i Beata Stępień-Niedźwiedź - redaktor naczelna Polskiego Instalatora

 

PANEL WPROWADZAJĄCY
 • Rozpoczęcie seminarium – nie tylko energia… – Beata Stępień-Niedźwiedź, Polski Instalator
 • Ustawa o OZE a obowiązek certyfikacji – Małgorzata Turalska, Ministerstwo Gospodarki
 • Perspektywy rozwoju OZE w świetle nowej ustawy – Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej
 • Efektywność energetyczna pomp – nowe obowiązki po 2013 roku – Jerzy Karzyński
 • DAIKIN Airconditioning Poland sp. z o.o. – Kompletne systemy grzewcze ROTEX - Jerzy Grabek

 

PANEL II – URZĄDZENIA
 • Termomodernizacja – właściwy dobór urządzeń dla osiągnięcia efektywności – dr inż. Zenon Spik, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
 • Efektywne grzanie – kotły kondensacyjne nadal na fali – dr inż. Jan Siedlaczek
 • Efektywność pracy i opłacalność kotłów na biomasę – teraźniejszość i przyszłość – Grzegorz Ojczyk
 • Znaczenie pomp ciepła w budynkach energooszczędnych – Paweł Lachman, PORT PC
 • EVERTEC sp. z o.o. – Przewody solarne BI SOLAR EVERTEC - Dariusz Ziemski

PANEL III – INSTALACJE

 • Finansowanie instalacji kolektorów słonecznych – Janusz Starościk, SPIUG
 • Jak oszczędzić na zużyciu wody – nowe trendy (mniej wody, mniej ścieków, mniejsze zużycie prądu...) – Zenon Świgoń, Ekspert WRPO, Rzeczoznawca PZITS
 • W trosce o efektywność – nowoczesna diagnostyka – dr inż. Tadeusz Kruczek, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska
 • Racjonalne zużycie energii w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych (dobór urządzeń i automatyka) – dr inż. Krystian Kurowski
 • GAZEX – Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów - Krzysztof Chmielewski

 

 

alt

alt

Słuchacze z zainteresowaniem śledzili wystąpienia Prelegentów Pan Jerzy Karzyński opowiadał o efektywności energetycznej pomp i obowiązkach po roku 2013

 

Konkurs o statuetkę Złotego Instalatora

Kongresowi Instalexpo towarzyszył tradycyjnie konkurs o statuetkę „Złotego Instalatora”, ta część imprezy jest szczególnie istotna dla firm z branży. Statuetki przyznano już po raz 19. Sąd konkursowy na posiedzeniu w dniu 15 października 2012 r. wyłonił 5 laureatów „Złotego Instalatora”. Sąd konkursowy obradował w składzie:

Przewodniczący Sądu

prof. Bogdan Mizieliński – Instytut Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej,

Sekretarz Sądu

Tomasz Malowany – Polska Korporacja Techniki SGGiK,

Jurorzy:                                

Piotr Czerwiński – Polska Korporacja Techniki SGGiK,

Beata Stępień-Niedźwiedź – Redakcja „Polskiego Instalatora”,

Andrzej Sław – Centrum Szkolenia Gazownictwa Bud-Gaz,

Wiesław Olechnowicz – Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

 

alt alt
Pan Krzysztof Chmielewski odbiera statuetkę z rąk Prezesa Instalatora Polskiego Pawła Garlaka, obok stoją Beata Stępień-Niedźwieź - redaktor naczelna PI i Piotr Czerwiński - Prezydent PTK SGGiK Laureci Złotego Instalatora:od lewej Agnieszka Pióro (Daikin), Michał Roguszczak (Robert Bosch), Grzegorz Malinowski
(Robert Bosch), Jerzy Grabek (Daikin), Daniel Mróz (Schwank), Andrzej Mider (Uniwersal), Krzysztof Chmielewski (Gazex), Beata Stępień-Niedźwiedź
(Polski Instalator), Paweł Garlak (Instalator Polski), Piotr Czerwiński (PKT SGGiK)

 

  Statuetki otrzymali:

 

 

Kongres Instalexpo to nie tylko wykłady i konkurs o statuetkę „Złotego Instalatora”, to także możliwość spotkania ludzi z branży i rozmów kuluarowych. Nasi Uczestnicy aktywnie korzystali z tej możliwości, komentując tematy wygłaszanych referatów lub poprostu ciesząc się towarzystwem dawno nie widzianych znajomych. Dla nas, jako dla organizatorów, wilką radością jest obserwowanie, z jednej strony znanych już z poprzednich edycji twarzy, a z drugiej powitać nowych słuchaczy.

alt alt
Stoisko firmy Uniwersal Rozmowy w kuluarach

To również konkurs z nagrodami, którymi w tym roku były 3 prenumeraty jednego z wybranych miesięczników naszego wydawnictwa, zestaw narzędzi firmy Bosch oraz Zestaw do Mini Golfa (ufundowany przez firmę Daikin).

Kolejny Kongres już za rok. Serdecznie zapraszamy!

Kongres INSTALEXPO 2012 - Fotorelacja

  

Więcej zdjęć znajdą Pańswtwo na naszym profilu na FB: http://www.facebook.com/polskiinstalator


 

pi