envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Wywiady, opinie, polemiki

Image 0150 og kupferTo zdanie znokautowało przedstawiciela handlowego, któremu towarzyszyłam podczas wizyt handlowych w terenie. Właściwie było ono początkiem końca całego spotkania. Już tylko szybkie pożegnanie z instalatorem. Z szerokim uśmiechem skrywającym zakłopotanie, bezradność i porażkę wycofaliśmy się, a mój towarzysz, już w samochodzie, wyrzucił z siebie całą frustrację jednym pytaniem: Skoro nie ma klientów, to nie kupi! Czy ja mogę coś z tym zrobić?

KM do Instalatora PolskiegoRozmowa z Krzysztofem Motelem, ekspertem branży kominkowo-zduńskiej, członkiem Polskiej Korporacji Techniki SGGiK
8 maja 2015 r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się pierwsza w Polsce konferencja naukowa „Drewno – polskie OZE”, skoncentrowana wyłącznie na drewnie jako odnawialnym źródle energii. Spotkali się na niej przedstawiciele producentów urządzeń grzewczych małej mocy, rzemiosła, środowiska prawniczego, jednostek naukowych, eksperci krajowi i zagraniczni. Dyskutowano m.in. o możliwościach wykorzystania w Polsce drewna w energetyce rozproszonej i prosumenckiej, o co zapytaliśmy Krzysztofa Motela, jednego z uczestników tej konferencji.

Fluke Ti90 1280x852pxRentowność firmy wykonawczej można zwiększyć – podobnie jak w każdym innym biznesie – tnąc koszty i/lub maksymalizując przychody. Zasada jest prosta, ale wyzwaniem staje się jej realizacja. Sprawdźmy więc, jakie konkretnie działania warto podjąć, przygotowując ofertę firmy oraz w relacjach z inwestorem.

Sebastian Walerysiak DSC 1543Rozmowa z Sebastianem Walerysiakiem, prezesem zarządu firmy Viessmann Sp. z o.o.

Marek MiaraWywiad z dr inż. Markiem Miarą, szefem zespołu „Pompy ciepła” w Instytucie Fraunhofera ISE Solar Energy Systems w Niemczech.

ubezPracownicy budowlani, którzy są oddelegowani do pracy w innym kraju Unii Europejskiej przez swojego pracodawcę, wciąż są zatrudnieni w Polsce, a jedynie tymczasowo świadczą usługi w innym kraju. Bardzo często jednak pojawiają się wątpliwości związane z kwestią ubezpieczenia. W jakim kraju powinien być ubezpieczony oddelegowany pracownik i gdzie odprowadzane będą jego składki?

Budimex 1Wywiad z Urszulą Gawrysiak, kierownikiem działu BHP PPOŻ i OŚ w Budimeksie, który sprawuje prezydencję w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.


 

pi