envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

5028 września Inżynierowie Mazowsza obchodzili tegoroczny Dzień Budowlanych, wspólnie z pracownikami i studentami Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, w ich siedzibie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Tomasz Żuchowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbieta Lanc – wicemarszałek województwa mazowieckiego, Zbigniew Janowski – przewodniczący ZZ „Budowlani", Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes Zarządu Głównego FSNT-NOT wraz z sekretarzem Jackiem Kubielskim, Wiktor Piwkowski – sekretarz generalny Zarządu Głównego PZITB, prof. Zbigniew Kledyński − wiceprezes i prof. Zbigniew Grabowski – prezes honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; Robert Gieryło – p.o. dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej, prof. J. Rymsza − z-ca dyrektora Instytutu Budowy Dróg i Mostów, Roman Nowicki – były prezes Kongresu Budownictwa.

51Przybyli również przedstawiciele władz wyższych uczelni i przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz izb okręgowych samorządów zawodowych zrzeszonych w Mazowieckim FORUM Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Na koniec zostali serdecznie powitani reprezentanci kierownictw bratnich izb okręgowych.

Prorektor Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński w swoim wystąpieniu nawiązał do historii Wydziału Inżynierii Lądowej. Z kolei prof. Andrzej Garbacz, dziekan WIL PW, podkreślił, że jest to wspólny dzień współpracujących na co dzień instytucji, z których MOIIB obchodzi XV rocznicę powstania, a WIL – 102.lecie odnowienia tradycji i prawie 200.lecie istnienia. Dziekan poinformował o działalności Wydziału, który jest jednostką badawczą, kształcącą młodzież z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć światowej nauki i techniki. Wspomniał też, że w dobie dynamicznego rozwoju budownictwa, w tym postępującej digitalizacji świata, przed uczelniami stoją nowe wyzwania, które sprawią, że przyszłością uczelni staną się wydziały interdyscyplinarne, i być może takim stanie się obecny WIL. Na koniec podziękował Izbie za owocną współpracę, kierując szczególne słowa podziękowania pod adresem przewodniczącego Mieczysława Grodzkiego za wspieranie działań Wydziału i udział w Zespole Doradców Dziekana.

Następnie Mieczysław Grodzki, w bogatej wypowiedzi opatrzonej hasłem „Samorząd to dobro wspólne", stwierdził, że tegoroczny Dzień Budowlanych Mazowsza, to tradycyjna uroczystość podkreślająca dorobek i znaczenie naszych profesji. W tym roku jest również okazją do świętowania jubileuszu 15. lat istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, w stolicy i województwie. Kończąc swoje wystąpienie Mieczysław Grodzki złożył z okazji święta budowlanych najserdeczniejsze życzenia wszystkim inżynierom i technikom, załogom budowlanym oraz środowisku naukowo-badawczemu, pomyślności w realizowaniu ich zadań, wielu wygranych przetargów, sukcesów zawodowych oraz szeroko pojętej „dobrej pogody" dla budownictwa.
Zarówno jubileusz jak i doroczny Dzień Budowlanych był okazją do uhonorowania licznego grona inżynierów i techników:

  • Złote Odznaki Honorowe „Za zasługi dla budownictwa" nadane przez ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka otrzymali: Jerzy Idzikowski, Roman Lulis, Ryszard Rak i Stanisław Wojtaś.
  • Odznaki „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" nadane przez ministra Ochrony Środowiska, Jana Szyszko otrzymali: Irena Churska, Mieczysław Grodzki, Edward
  • Groniecki, Józef Heliński, Jerzy Kotowski, Daniel Kózka i Leonard Szczygielski.
  • Sejmik Województwa Mazowieckiego odznaczył Izbę Inżynierów Budownictwa najwyższą odznaką honorową „Zasłużony dla Mazowsza", którą z rąk Pani wicemarszałek Elżbiety Lanc odebrał Pan Mieczysław Grodzki.
  • Z kolei Marszałek Województwa Pan Adam Struzik uhonorował działaczy Izby Dyplomami uznania za zasługi dla rozwoju organizacji, które przekazała Pani wicemarszałek.
  • Zbigniew Janowski przekazał na ręce Mieczysława Grodzkiego medal ZZ „Budowlani" i dedykował go wszystkim tym samorządowcom, którzy wyróżniają się w działaniach na rzecz Izby i budownictwa.


Nie zabrakło też wyróżnień dla najaktywniejszych członków Mazowieckiej Izby – Złote Odznaki Honorowe nadane przez Radę Krajową PIIB otrzymali: Grażyna Lendzion, Paweł Król, Juliusz Talarczyk, Waldemar Witkowski, Andrzej Zajbert i Wiktor Ząbkiewicz, a srebrne Regina Katner, Jan Baćmaga, Józef Heliński, Andrzej Piekarski, Lechosław Piotrowski, Jan Świerczyński i Rafał Wowkonowicz.

Kolejna uroczysta część Dnia Budowlanych – to wręczenie statuetek „Złoty Promotor Budownictwa" − przyznanych przez Radę MOIIB. W tym roku wyróżnienia te przyznano: doc. dr inż. Ksaweremu Krassowskiemu, obecnemu prezesowi Izby Projektowania Budowlanego, Andrzejowi Lejkowi – prezesowi zarządu Metra Warszawskiego i dr inż. Annie Jankowskiej – od lat przewodniczącej komisji przygotowującej Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Druga część uroczystości poświęcona była WIL Politechniki Warszawskiej. Wręczono m.in. Dyplomy Dziekana, zaprezentowano dorobek 3 z 12 kół naukowych działających na WIL oraz prof. dr hab. inż. Henryk Zobel – dziekan w minionej kadencji przedstawił historię działalności naukowej i dydaktycznej Wydziału.

Po części oficjalnej uroczystości, na uczestników czekało „przyjęcie" przygotowane na placu przed wydziałem przez zespół Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Szadku. Atmosfera spotkania sprzyjała nawiązaniu przyjacielskich relacji. Oprawę muzyczną zabezpieczali członkowie politechnicznego zespołu „The Engineers Band".


 

pi