envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

rozwój 2Buildings Performance Institute Europe (BPIE) opublikował badanie, przeprowadzone we współpracy z Danfoss, dotyczące gotowości państw UE do wejścia w nowy etap rozwoju inteligentnych budynków. Wyniki pokazują, że istnieje potencjał dla nowoczesnych obiektów, wyposażonych m.in. w systemy zapobiegające utracie energii oraz do indywidualnej regulacji temperatury.

Celem badania było uchwycenie supertrendów i innowacji mających wpływ na inteligentne budynki oraz potwierdzenie gotowości państw członkowskich do przyśpieszenia ich wdrażania. Wpisuje się to w trwający właśnie przegląd dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, którego efekty będą kształtować rynek energii przez następne dekady. Raport przedstawia również zestaw progresywnych polityk i innowacyjnych, wiodących projektów, które udowadniają ekonomiczną opłacalność inteligentnych budynków.

Kierunek na efektywność

Według raportu, budynki odgrywają główną rolę w przyśpieszeniu procesu wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych typu smart. Inteligentne budynki, współdziałając z systemem energetycznym, dają możliwość wytwarzania, magazynowania i/lub zużywania energii w sposób efektywny. Innowacje dają zaś mieszkańcom możliwość sterowania systemami technicznymi budynków, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza wewnętrznego oraz odczucia komfortu termicznego – przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych oraz nowoczesnych systemów sterowania pracą instalacji. Rozwój technologiczny umożliwi budynkom odgrywanie proaktywnej roli w systemie energetycznym, przynosząc również korzyści mieszkańcom. Jednakże najważniejszą kwestią jest zapewnienie efektywności energetycznej jako warunku tworzenia zasobów inteligentnych budynków – przez kontrolę zużycia energii na własne potrzeby, jej magazynowanie i reagowanie na zapotrzebowanie na energię oraz dzięki współdziałaniu w ramach inteligentnej, lokalnej sieci energetycznej, korzystającej z ciepła odpadowego, które w innym przypadku zostałoby utracone.

Wyniki badania wskazują, że magazynowanie energii cieplnej i przechowywanie wodoru stanie się równie ważną technologią, co magazynowanie energii w akumulatorach.

Istotna rola władz

Z raportu wynika również, że, niestety, obecne ramy regulacyjne nie są wystarczające, aby pokonać bariery ograniczające rozwój sektora inteligentnych budynków. Ocena gotowości państw członkowskich UE wskazuje na to, że niewiele z nich jest przygotowanych na wykorzystanie rozlicznych możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Dlatego też Buildings Performance Institute Europe wzywa decydentów politycznych do podjęcia działań w tym zakresie.

Podstawą dane

Autorzy badania podkreślają również występowanie deficytu danych. Podczas gdy dynamiczne i samouczące się systemy sterowania mają kluczowe znaczenie dla inteligentnego środowiska budowlanego, to wiarygodne dane na poziomie krajowym, które przyczyniłyby się do oceny tego aspektu, nie są, niestety, dostępne. – Cyfryzacja naszych zasobów budowlanych będzie odgrywać kluczową rolę w procesie przechodzenia na gospodarkę niskowęglową. Raport BPIE jest znaczącym wkładem w lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości. Zasadniczym krokiem we właściwym kierunku jest zapewnienie mieszkańcom budynków kontroli nad własnym zużyciem energii. – podkreśla Mark Draper, dyrektor Biura Global Public Affiars Danfoss Group.


 

pi