envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Wentylacja i klimatyzacja

znak oszronieniePrzyjrzyjmy się najczęściej stosowanym w naszym kraju urządzeniom do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego: wymiennikom płytowym, z obiegiem czynnika pośredniczącego oraz obrotowym. W jakim zakresie narażone są one na zjawisko oszraniania lub obladzania powierzchni oraz jakie są optymalne metody odszraniania?

cwikwwhW artykule prezentowane są wymagania stawiane centralom klimatyzacyjnym i wentylacyjnym w wykonaniu higienicznym oraz zagadnienia związane z projektowaniem, montażem i eksploatacją systemów wentylacyjnych. Ponadto wskazane są też najczęstsze błędy mające istotny wpływ na pracę tych systemów.

pykacz zehnderZapewnienie odpowiedniej szczelności w instalacji wentylacji i klimatyzacji niewątpliwie ma istotne znaczenie dla jej działania i w tym obszarze sporo jeszcze warto poprawić. Dlatego też w artykule wskazuję główne źródła nieszczelności oraz stan obowiązujących przepisów i związanych z nimi norm wentylacyjnych. Przedstawiam także własne opinie w sprawach dotyczących projektowania, wykonywania instalacji, prowadzenia badań oraz konieczności zmian w przepisach.

schemat obliczeniowyUsuwając z budynku powietrze wcześniej ogrzane lub ochłodzone za pomocą nagrzewnic i chłodnic w instalacjach wentylacji i klimatyzacji, traci się bezpowrotnie energię cieplną lub chłodniczą, która mogłaby być ponownie wykorzystana do zmiany temperatury nawiewanego powietrza zewnętrznego. Ile energii można zaoszczędzić stosując odzysk ciepła lub chłodu?

Właściwości związków wonnychWspółcześnie prawie 90% dnia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Na nasze dobre samopoczucie, gdy tam przebywamy, składa się bardzo wiele czynników. Są nimi przede wszystkim temperatura, prędkość powietrza, wilgotność, jakość powietrza oraz gradient temperatury powietrza i promieniowania.

Zagadnienia komfortu wewnętrznego i energooszczędności są w ostatnich latach jednymi z wiodących tematów w dziedzinie inżynierii środowiska wewnętrznego. Kreowanie komfortowego klimatu realizowane jest przede wszystkim w okresie zimy, gdy trzeba pokryć straty ciepła pomieszczeń. 

Funkcjonowanie współczesnych budynków użytkowych w dużej mierze uzależnione jest od sprawnie działającej instalacji wentylacji mechanicznej. W tym artykule omówię wybrane przykłady różnych typów wentylatorów przeznaczonych do stosowania w instalacjach wentylacyjnych charakterystycznych dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.


 

pi