Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

Na prawidłowe funkcjonowanie hal basenowych składa się wiele czynników. Jednym z nich jest wentylacja, która ma stanowić m.in. ochronę przed wysoką temperaturą, nadmierną wilgocią, oparami chloru oraz problemami wynikającymi z oddziaływania tych czynników na cały obiekt. Projektanci tworząc projekt wentylacji muszą stanąć przed szeregiem wyzwań i problemów.

461. Kratka nawiewna w płaszczyźnie plaży – zlokalizowana przy kanalinie, w dodatku w osi barierki. Podczas eksploatacji jest permanentnie zalewana zarówno przez wodę wyniesioną przez użytkowników, jak i podczas czyszczenia plaży. Dodatkowo strugi powietrza zaburzane są przez barierkę postawioną dokładnie w osi kratek – zastosowanie niewłaściwe

Właściwe zaprojektowanie wentylacji hali basenowej ma istotny wpływ na poprawność funkcjonowania obiektu basenowego, wygodę użytkowników, ekonomikę, a nawet bezpieczeństwo konstrukcji. Prawidłowe działanie obiektu zależne jest od dobrze zrobionego projektu połączonego z wykonawstwem oraz poprawnej eksploatacji. Często błędy popełnione na etapie projektowania i nie naprawione w trakcie budowy skutkują wyraźnymi problemami eksploatacyjnymi, które często skracają żywotność całego obiektu.

Problemy projektowe
Projekt wentylacji hali basenowej wymaga gruntowej analizy projektu architektonicznego oraz przewidzianych w niej funkcji. Nie może się on skupić jedynie na prawidłowym doborze wydajności central wentylacyjnych. Jednym z częściej spotykanych problemów jest brak właściwego rozprowadzenia powietrza po hali basenowej. Prawidłowa wentylacja powinna zapewnić możliwość doprowadzenia (i odprowadzenia) powietrza do wszystkich newralgicznych miejsc hali, a nie jedynie bilansować się w kubaturze całego pomieszczenia. Architektura hali basenowej nie ułatwia tego zadania. Jest wiele miejsc, które wymagają indywidualnego rozwiązania wentylacji. Należą do nich m.in. okna i witryny, świetliki dachowe, wieża zjeżdżalni, różnego rodzaju zaułki.

...pełna wersja artykułu w PI 9/12