Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

68bZe względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiwań użytkowników pomieszczeń oraz od wymagań związanych z bezpieczeństwem wynikającym z przeznaczenia pomieszczeń.

W powietrzu zewnętrznym oraz tym znajdującym się w pomieszczeniach unoszą się ogromne ilości mikrocząsteczek zwanych alergenami. Wywołują one u ludzi reakcje alergiczne (uczuleniowe), takie jak katar, łzawienie oczu, choroby skór, a w skrajnych przypadkach zaburzenia związane z układem oddechowym, czyli np. astmę. O ile oczywiste jest działanie alergenów w środowisku zewnętrznym, szczególnie wiosną czy latem, kiedy powietrze jest aż „gęste" od pyłków roślinnych, o tyle wiele osób nie zdaje sobie sprawy z mnogości alergenów znajdujących się w mieszkaniach i wszelkiego rodzaju budynkach. Do alergenów zalicza się nie tylko pyłki roślin, pleśnie czy grzyby, ale też dym papierosowy, sierść zwierząt oraz przede wszystkim kurz i roztocza. Wobec coraz szczelniejszych domów, problemem staje się suche powietrze, które zawierając w sobie szczególnie cząstki kurzu i roztoczy, powoduje dolegliwości układu oddechowego, gardła oraz nieżyt nosa. Na tego typu szkodliwe działanie narażeni są szczególnie właśnie alergicy oraz astmatycy. Aby poprawić jakość powietrza wewnętrznego ilość tych wszystkich zawieszonych w powietrzu cząsteczek powinna być zredukowana do minimum.

68aZanieczyszczenie powietrza powodowane jest przez następujące czynniki:

Części zanieczyszczeń nie da się uniknąć, jednak część można skutecznie wyeliminować we własnym środowisku domowym, wykorzystując różne rodzaje filtrów powietrza. W wyniku zatrzymania zanieczyszczeń wewnątrz i na powierzchni filtrów powietrza, najczęściej w sposób mechaniczny zostają z powietrza usunięte cząstki stałe. Zaawansowane systemy oczyszczania powietrza stosowane w klimatyzatorach maja także za zadanie wychwytywać z powietrza różnego rodzaju bakterie i wirusy, a także toksyny. Służą też do eliminowania wszechobecnych wolnych
rodników, czyli aktywnego tlenu, który w dużej ilości może być szkodliwy dla ludzi i w połączeniu z bakteriami i alergenami wywoływać choroby.70Efektywność działania filtra można opisać za pomocą podstawowych wskaźników:
Skuteczność filtracji – zdolność urządzenia filtracyjnego lub materiału filtracyjnego do zatrzymywania pyłu, określona jako stosunek ilości (masy, liczby cząstek) pyłu zatrzymanego przez filtr do ilości doprowadzonej do filtra71gdzie:
S1 – stężenie pyłu w powietrzu przed filtrem, wyrażone jako np. [mg/m3] lub [liczba cząstek/m3],
S2 – stężenie pyłu w powietrzu za filtrem, wyrażone jako np. [mg/m3] lub [liczba cząstek/m3].

Skuteczność całkowita – to skuteczność zatrzymania całej masy pyłu bez uwzględniania podziału na frakcje,% lub skuteczność uśredniona dla całej powierzchni filtru w danych warunkach eksploatacyjnych,%.
Zastosowanie w domu systemu wentylacji mechanicznej nie rozwiązuje do końca problemu zanieczyszczeń pomieszczenia. Zastosowane w typowych centralach domowych filtry zabezpieczają zazwyczaj tylko przed zanieczyszczeniami stałymi, do tego chronią one tylko przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami powietrza. Niestety kurz, roztocza i alergeny generują się także
w środowisku wewnętrznym, a nawiewno-wywiewna wentylacja mechaniczna nie jest w stanie ich zneutralizować. Najprostszym sposobem obrony przed szkodliwymi bądź uciążliwymi dla zdrowia substancjami we własnym środowisku domowym jest zastosowanie indywidualnych klimatyzatorów z odpowiednio dobranym zestawem filtracyjnym. Obecnie producenci oferują szereg rozwiązań rozmaitych filtrów, które w bardzo znaczący sposób pozwalają poprawić jakość środowiska wewnętrznego.

Systemy filtracji w pomieszczeniowych jednostkach klimatyzacyjnych
Systemy klimatyzacji do niedawna kojarzyły się raczej z rozwiązaniami kosztownymi i dość ekskluzywnymi. Jednakże w dzisiejszych czasach coraz większy procent użytkowników decyduje się na klimatyzację w prywatnych mieszkaniach. W USA obecnie ponad 90% obiektów zbudowanych po 2000 roku posiada klimatyzację [1]. W Polsce popularne są proste, ale zawansowane technicznie układy kształtujące jakość powietrza wewnętrznego typu split. Takie rozwiązania, ze względu na cenę stają się łatwo dostępnym, a więc i popularnym wyposażeniem również w bardzo wielu niewielkich obiektach, zarówno użytkowych jak i mieszkalnych oraz przemysłowych. Jednocześnie bardzo szybko rosną oczekiwania osób korzystających z pomieszczeń klimatyzowanych. Aktualnie od klimatyzatorów oczekuje się oprócz utrzymania komfortowych warunków termicznych, także zapewnienia dobrej jakości powietrza nawiewanego, tak by było ono wolne od zanieczyszczeń, bakterii i zapachów. W związku z tym klimatyzatory wyposażone są często w dość złożone układy filtracji (rys. 2.). Poniżej zostaną omówione najpopularniejsze rozwiązania filtrów.72
Filtry mechaniczne
Większość firm, które oferują małe klimatyzatory ścienne, wyposaża je standardowo w siatkowe lub tkaninowe filtry mechaniczne (przeciwpyłowe – rys. 3.). Głównym zadaniem filtrów mechanicznych jest oczyszczenie powietrza z zanieczyszczeń, takich jak kurz i pył, dlatego montowane są zazwyczaj przed wylotem powietrza wdmuchiwanego do pomieszczenia [2]. Filtry mechaniczne stosowane są zarówno w systemach jednostopniowych jak i w wielostopniowej filtracji powietrza. W pierwszym przypadku stanowią one podstawową barierę dla zanieczyszczeń pyłowych.
Natomiast w drugim, ich zadanie polega na wstępnym oczyszczeniu uzdatnianego powietrza, co znacząco wydłuża skuteczny czas działania kolejnych elementów w poszczególnych etapach filtracji. Filtry przeciwpyłowe o większej skuteczności stosowane są często jako II, a czasami III stopień filtracji. W niektórych klimatyzatorach możliwe jest stosowanie filtrów typu HEPA [1], które oczyszczają powietrze w sposób wyjątkowo dokładny. Jednakże filtry tego typu cechują się dużym oporem dla przepływającego powietrza, dlatego wymagają wentylatorów o większej mocy. Niestety nawet najbardziej dokładne filtry mechaniczne HEPA nie zabijają bakterii ani żadnych innych mikroorganizmów. Aby uchronić się przed przenikającymi do klimatyzowanych pomieszczeń mikroorganizmami należy zastosować filtry antybakteryjne. Tego typu elementy układu filtracji w klimatyzatorach dostępne są w postaci filtrów z powłokami z węglem aktywnym, jonami srebra, nasyconymi wyciągami roślinnymi lub filtrów fotokatalitycznych.

73Filtry z powłokami
Filtry węglowe
Aktywny węgiel wykorzystując właściwości fizycznej i chemicznej absorpcji, pochłania substancje gazowe znajdujące się w powietrzu. Z tymi właściwościami aktywny filtr węglowy zdolny jest do pochłaniania w bardzo krótkim czasie szkodliwych dla zdrowia gazów takich jak benzen, formaldehyd czy amoniak. Węgiel aktywny (aktywowany) jest substancją składającą się głównie z węgla pierwiastkowego w formie sadzy oraz drobnokrystalicznego grafitu, poza węglem zawiera zwykle popiół [3]. Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500÷2500 m2/g [3]), co powoduje, że skutecznie adsorbuje wiele związków chemicznych.
Większość porów występujących w węglu aktywnym to silnie adsorbujące mikropory oraz pełniące głównie role kanałów transportowych mezopory. Węgiel aktywny bywa modyfikowany (np. przez impregnację związkami chemicznymi), aby przy zachowaniu właściwości adsorpcyjnych, mógł pochłaniać wybrane składniki z większą skutecznością. Bardzo istotną cechą węgla aktywnego jest fakt, iż jest substancją nietoksyczną (nawet przy spożyciu), tanią w produkcji i jednocześnie łatwą do utylizacji (poprzez spalenie [3]).
74Do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych produkuje się pojedyncze komory albo wkłady do filtrów [3]. Płyty z węgla aktywnego dla małych stężeń zapachów umieszcza się zygzakowato w filtrach komorowych albo kanałowych dla uzyskania powierzchni filtrującej przy małej powierzchni czołowej nawiewu (rys. 4.). Czas kontaktu powietrza z materiałem filtrującym wynosi wówczas 0,08÷0,1 s.
Stosuje się kombinacje z filtrem wstępnym. Filtry wstępne są zawsze pożądane, pomagają uniknąć zapchania filtra z węgla aktywnego pyłem i skrócenia przez to jego żywotności [3]. Obecnie, w celu zwiększenia skuteczności oczyszczania powietrza podczas przepływu przez filtr walów, w wyniku przedłużenia czasu oraz powierzchni kontaktu powietrza z węglem aktywnym, odchodzi się od stosowania filtrów płytowych, stosując filtry cylindryczne (tzw. patrony). Masa zanieczyszczeń zatrzymanych przez filtr węglowy może wnosić maksymalnie 0,3÷0,6 kg/l kg węgla aktywnego

Filtry z jonami srebra
Filtr z jonami srebra posiada silne właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze i grzybobójcze. Jony srebra nie powodują żadnych ubocznych efektów, podrażnień, zanieczyszczeń czy cech ulatniania się [1]. Ponieważ jony te mają właściwości samoregeneracji trwale i efektywnie powstrzymują rozwój bakterii. Ponadto poprzez długoterminowe działanie antyseptyczne, filtr z jonami srebra jest przyjazny dla środowiska, bezpieczny, wykazując jednocześnie silną aktywność (zdolność zabijania bakterii to ponad 99% [1]). Jony srebra silnie przyciągają bakterie i inne mikroorganizmy. Niszcząc powłokę ich komórek i działając na strukturę wewnętrzną, powodują obumieranie bakterii. Mogą również zaburzać budowę DNA bakterii i mikroorganizmów, doprowadzając do utraty przez nie zdolności do podziału i rozmnażania się.

75Filtry z wyciągami roślinnymi (tzw. biofiltry)
Filtry z wyciągami pochodzenia roślinnego noszą nazwę biofiltrów, ponieważ usuwają bakterie za pomocą tzw. biokatalizatorów – odpowiednich substancji, którymi są nasycone. Należą do nich biobójcze wyciągi roślinne. Do najpowszechniejszych rozwiązań biofiltrów należą rozwiązania z wyciągami z katechiny i wasabi [4].
Katechina była używana w medycynie już od starożytności, aby zwalczyć wirusy, bakterie i inne czynniki chorobotwórcze [4]. Katechina to substancja biologicznie czynna otrzymywana z naturalnej zielonej herbaty, która jest połączeniem przeciwutleniacza i siły sterylizacji. Filtry katechinowe (rys. 6.) uważane są za filtry antybakteryjne. Są stosowane jako kolejny etap oczyszczania (uzupełniają lub zastępują filtry elektrostatyczne [4]). Powodują neutralizację większości nieprzyjemnych zapachów oraz blokują rozwój mikroorganizmów (grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy), wychwytują także roztocza, dym tytoniowy i inne typowe zanieczyszczenia.
Wasabi jest bardzo ostrą przyprawą stosowaną dla poprawy smaku wielu posiłków (min. sushi). Wasabi cechuje się znakomitymi właściwościami bakteriobójczymi [4]. Na filtrze z wyciągiem z wasabi zatrzymywane jest kurz, pleśń oraz mikroorganizmy, dzięki jego właściwościom elektrostatycznym.

Inne filtry antybakteryjne
Różni producenci oferują szeroką gamę filtrów z różnymi powłokami antybakteryjnymi (rys. 7.). Przykładem ciekawgo rozwiązania może być filtr antyalergiczny firmy Mitsubishi (rys. 7b i c). Filtr antyalergiczny usuwa z powietrza pyłki kwiatowe, insekty i alergeny żyjące w np. kociej sierści i dezaktywuje je. Mechanizm neutralizacji alergenów opiera się na połączeniu enzymów z mocznikiem (rys. 7b). Filtr ten usuwa wszystkie rodzaje bakterii, grzyby, pleśnie i wirusy. Skuteczność filtracji waha się od 73% (pyłki roślin) do 99% (wirusy) [1]. Innym przykładem jest filtr enzymatyczny. Jego funkcja ogranicza się do zniszczenia ścianykomórkowej bakterii, a co za tym idzie – naturalnego zniszczenia całego drobnoustroju. Innymi rozwiązaniami technicznymi służącymi do zapobiegania rozprzestrzeniania się alergenów, pleśni oraz bakterii w klimatyzowanym pomieszczeniu są tzw. wentylatory antybakteryjne. Jest to rozwiązanie polegające na pokryciu wirnika wentylatora specjalną powłoką antybakteryjną i przeciwgrzybiczną, co zapobiega osadzaniu się cząstek bakterii i pleśni wewnątrz urządzenia i nawiewania ich do pomieszczenia. Aby wzmocnić skuteczność oczyszczania w jednostce wewnętrznej stosuje się też parowniki pokryte warstwą jonów srebra.

Filtry elektrostatyczne
Filtry elektrostatyczne usuwają z powietrza cząsteczki pyłów i krople cieczy, wykorzystując zasadę przyciągania elektrostatycznego. Skuteczność filtracji takich rozwiązań odpowiada klasie filtracji F8÷F9 określanej dla filtrów włókninowych [4]. Powietrze, przechodząc przez filtr elektrostatyczny, ulega jonizacji. Filtr wyposażony jest w kondensator wysokiego napięcia (3÷7 kV). Cząstki zanieczyszczeń zostają naładowane dodatnim ładunkiem elektrycznym i zostają przyciągnięte do ujemnie naładowanych płytek kondensatora. W celu zapewnienia wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza, należy przeprowadzać okresowe mycie i czyszczenie kondensatora (co 2÷3 miesięcy) [4].

Filtry fotokatalityczne
Coraz częściej do oczyszczania powietrza w klimatyzatorach wykorzystuje się nanotechnologię są elementarne cząstki materii, w tym odkryte stosunkowo niedawno cząsteczki zwane fulerenami [4]. Rynek nanomateriałów obecnie dzieli się na trzy grupy: nanomateriały mineralne, nanotlenki metali oraz nanorurki. Tlenki metali i metale, np. ditlenek tytanu czymetaliczne srebro lub miedź, tworzą delikatne, lecz niebywale trwałe nanopowłoki fotokatalityczne, na powierzchni których zachodzą reakcje chemiczne z udziałem światła ultrafioletowego [4]. Powierzchnie pokryte nanopowłokami fotokatalitycznymi mają również właściwości bakteriostatyczne i dezodoryzacyjne. Nanomateriały są dostępne na rynku od kilku lat, jednakże ich pełne, potencjalne wykorzystanie nie jest jeszcze w pełni poznane [4]. Niektórzy naukowcy ostrzegają, że nanotechnologie, pomimo ich wielkich perspektyw i nadziei na powstanie nowych zastosowań, mogą generować problemy zdrowotne [4]. Wynika to z wielkości cząsteczek, które mogą przez drogi oddechowe przenikać do organizmu i wywoływać schorzenia, min. uszkadzając mózg i krew [4].
Filtry fotokatalityczne (rys. 9.) przeznaczone są do neutralizacji mikroorganizmów (filtry antybakteryjne [1]). Zgodnie z informacjami podawanymi w katalogach producentów, filtr ten usuwa roztocza, pleśń, bakterie i wirusy ze skutecznością dochodzącą do 99,99%. Fotokatalizator aktywowany jest przez źródło emitujące promieniowanie ultrafioletowe. Zazwyczaj filtry tego typu wykorzystywane są do trzeciego stopnia filtracji powietrza. Powinny być poprzedzone filtrami wstępnymi, które umożliwią usunięcie większych zanieczyszczeń stałych. Oczyszczanie powietrza odbywa się w wyniku zachodzących pod wpływem światła reakcji chemicznych. Podczas działania światła na tlenek tytanu tworzy się nadtlenek wodoru (H2O2) oraz rodniki wodorotlenowe (OH). Te dwie substancje mają silne właściwości utleniające i działając wspólnie,  w stanie rozłożyć substancje wydzielające nieprzyjemne zapachy na bezzapachowy dwutlenek węgla i wodę. Silne utleniacze usuwają również bakterie i wirusy.76
Filtry plazmowe
Nowym, bardzo skutecznym modułem jest filtr plazmowy (rys. 10.) usuwający ze strumienia powietrza mikroskopijne zanieczyszczenia takie jak kurz, roztocza i produkty ich metabolizmu, sierść zwierząt oraz pyłki roślinne, powodujące choroby alergiczne oraz astmę. Skuteczność filtracji filtra plazmowego odpowiada skuteczności filtrów włókninowych o klasie F8÷F9. Zatrzymywanych jest ponad 80% zanieczyszczeń o wielkości 0,001 do 100 mikrometrów. Idea plazmowego oczyszczania powietrza zbliżona jest do zasady działania filtra elektrostatycznego. Powietrze przepływa przez dwie elektrody o napięciu 4,8 kV, pomiędzy którymi dochodzi do wyładowania elektrycznego, na skutek którego między elektrodami powstaje plazma niskotemperaturowa [1]. Rozkład zanieczyszczeń biologicznych powoduje technologia aktywnych jonów wodoru i tlenu. Przylegają one do cząsteczek bakterii, wirusów czy alergenów i oddziałując z atomami wodoru znajdującymi się na powierzchni szkodliwych cząstek, niszczą ich ochronne błony zewnętrzne. Połączone atomy i jony wodoru i tlenu tworzą nieszkodliwe cząsteczki wody. Aktywny wodór bywa także wykorzystywany do redukcji liczby wolnych rodników w powietrzu. Wchodzi on w reakcję z wolnymi rodnikami hydroksylowymi OH-, tworząc nieszkodliwe cząsteczki wody.

77Inne rozwiązania poprawiające jakość środowiska wewnętrznego
Jonizatory
Dla poprawienia jakości powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych można wykorzystać jonizatory powietrza wytwarzające aniony tlenu. Zastosowanie generatora jonów ujemnych dla pomieszczeń mieszkalnych pomaga efektywnie uwolnić się od dymu papierosowego, zarodników grzybów i bakterii, wprowadzając zdrowe powietrze do pomieszczenia. Według badań naukowych jony ujemne wpływają uspokajająco na człowieka, obniżają ciśnienie krwi, poprawiają kondycję psychofizyczną, a także odświeżają powietrze. Produktem ubocznym jonizacji jest ozon, jednak produkowany jest on w ilościach nieszkodliwych dla człowieka. Jonizatory mogą być instalowane w klimatyzatorach split lub być stosowane jako niezależne urządzenia indywidualne (rys. 11.).

78Domowe jonizatory wykorzystują do jonizacji ostro zakończone igły podłączone do generatora wysokiego napięcia, wytwarzającego napięcie do kilkunastu kV [1]. Jonizatory posiadają prostownik wysokiego napięcia. Prostownik ten jest zaworem działającym jednokierunkowo. Ujemne napięcie jest przełączane do igły, dodatnie – do płytki ukrytej wewnątrz urządzenia jonizującego. Elektrody igły i płytka stanowią kondensator o małej pojemności, który jest ładowany do bardzo wysokich napięć. Jest wiele sposobów budowy takiego urządzenia, opartych o powielacze napięcia złożone z szeregu kondensatorów i diod wysokonapięciowych. W każdym cyklu ładowany jest jeden kondensator (wszystkie są połączone szeregowo). Prostowniki, np. diody prostownicze, przenoszą ładunek na kolejne w szeregu kondensatory. Napięcia na kondensatorach sumują się. Tak zbudowana bateria kondensatorów pozwala wytworzyć dostatecznie wysokie napięcie. Drugi sposób polega na przetworzeniu niskiego napięcia np. (jak poprzednio z sieci energetycznej 230 V) za pomocą transformatora (przekładnika napięć), bądź z baterii elektrycznej lub akumulatora za pomocą przetwornicy napięcia. Można też wykorzystać emisję wolnych elektronów z rozgrzanego metalu – tzw. termoemisja [1]. Metoda ta uznawana jest za lepszą gdyż nie występuje emisja ozonu, który jest efektem ubocznym procesu jonizacji. Przy wyborze jonizatora warto upewnić się, czy produkcja ozonu nie przekracza dopuszczalnej normy, ale większość oferowanych obecnie urządzeń spełnia te wymagania [1].

79Filtry z witaminą C
Kolejnym sposobem poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu jest zastosowanie filtrów emitujących witaminę C. Witamina C jest dostarczana do pomieszczenia wraz z powietrzem nawiewanym przez klimatyzator, a następnie wchłaniana jest przez skórę osób znajdujących się w obrębie działania strugi powietrza. Witamina C zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych, ogranicza szkodliwy wpływ wolnych rodników oraz stymuluje produkcję kolagenu. Tego typu filtry zazwyczaj dodawane są jako element wielostopniowej filtracji powietrza w klimatyzatorach.

Filtry aromatyczne
Inną możliwością poprawienia komfortu w pomieszczeniu jest zastosowanie filtrów aromatycznych. Nie wpływa to co prawda na warunki zdrowotne, ale może przyczynić się do poprawy nastroju użytkowników pomieszczeń, dlatego warto wiedzieć, że możliwy jest montaż takiego rozwiązania w indywidualnych jednostkach klimatyzacyjnych. Nasączenie filtra aromatycznego ulubionym zapachem, np. perfumami, sprawi, że podczas pracy klimatyzatora zapach rozprzestrzeni się po całym pomieszczeniu.

Filtry multifunkcyjne
Czasami w miejsce kilku filtrów można zastosować jeden, który łączy w jednej obudowie zestaw różnych oczyszczaczy powietrza (rys. 12.). W takim rozwiązaniu filtracja zachodzi równolegle np. na filtrze katechinowym, fotokatalitycznym i z jonami srebra. Zestaw można praktycznie dowolnie konfigurować, w zależności od oferty producenta. Oczywiście rozwiązanie takie jest mniej skuteczne niż wielostopniowa filtracja w filtrach ułożonych szeregowo. Zalecane jest też, żeby przed rozwiazaniem tego typu zastosować przynajmniej filtr cząstek stałych, w celu przedłużenia żywotności elementów filtra mulftifunkcyjnego.

Dobrym sposobem na wykorzystanie tego pomysłu jest połączenie w ramach jednego filtra rozwiązań poprawiających komfort, zamiast oczyszczających powietrze. Czyli szeregowo ułożyć filtr cząstek stałych i filtry antybakteryjne i przeciwalergiczne, natomiast połączyć w ramach jednego urządzenia np. filtr z witaminą C i filtr aromatyczny.

Funkcja samooczyszczania
Istotną funkcją, którą oferują nowoczesne klimatyzatory jest funkcja samooczyszczania (rys. 13.). Funkcja ta pozwala wyeliminować bakterie i grzyby powstające na wilgotnym parowaczu po wyłączeniu klimatyzatora. Gdy funkcja jest uruchomiona, najpierw załącza się urządzenie wewnątrz pomieszczenia, tak jak w trybie chłodzenia z niską prędkością wentylatora. Podczas tej operacji skroplona woda zawiera część pyłu z lamelek parownika. Następnie urządzenie przełącza się w tryb grzania z niską prędkością wentylatora, co powoduje osuszenie wnętrza urządzenia. Na końcu pracuje tylko wentylator i wydmuchuje wilgotne powietrze. Cały proces oczyszcza wnętrze urządzenia w pomieszczeniu i zapobiega rozwijaniu bakterii.80

Stosowane kombinacje filtrów w klimatyzatorach
Rozmaite rozwiązania filtrów można konfigurować na różny sposób wewnątrz jednego klimatyzatora (rys. 14.). Poniżej zostaną krótko scharakteryzowane podstawowe układy filtrów
u różnych producentów.
Wśród stosowanych w klimatyzatorach rozwiązań służących skutecznemu oczyszczeniu powietrza proponowane są obecnie nawet 7-stopniowe układy filtracji [1, 4]. W skład takich rozwiązań wchodzi:

Inną możliwością jest 4-stopniowy układ filtracji [1, 4]:

Przykładowa inna aranżacja 4-stopniowego systemu filtracji to [1, 4]:

Jeszcze inna konfiguracja może wyglądać następująco [1, 4]:

Podsumowanie
Oferowane przez producentów klimatyzacji zestawy filtrów, pozwalają w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu. Szeroki wybór pozwala na dopasowanie rozwiązań o działaniu antybakteryjnym, antyalergicznym, przeciwkurzowym, deodoryzującym, a także prozdrowotnym (wprowadzanie witaminy C do strumienia nawiewanego czy też jego jonizacja). Przy wyborze systemu klimatyzacji do mieszkania, należy zatem zwrócić baczną uwagę na konfigurację filtrów oferowanych przez producentów.

Literatura
[1] Katalogi i materiały producentów dostępne w Internecie (min. Aux, Carrier, Daikin, Gree, Hisense, LG, Mitsubishi, Samsung, Sinclair, Toshiba).
[2] G. Kubicki: Filtracja i uzdatnianie powietrza w klimatyzatorach typu Split. Chłodnictwo & Klimatyzacja. 9/2007.
[3] A. Charkowska: Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 1.). Rynek Instalacyjny. 5/2008.
[4] A. Charkowska: Filtracja i oczyszczanie powietrza (cz. 4.). Rynek Instalacyjny. 9/2008.

Autor: prof. dr hab. inż. Sergey ANISIMOV
oraz mgr inż. Demis PANDELIDIS