Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

71W jaki sposób i dlaczego należy czyścić i konserwować urządzenia klimatyzacyjne oraz jaki ma to wpływ na parametry techniczne i żywotność urządzeń wchodzących w skład systemu klimatyzacji, a także na otaczające nas środowisko.

Jak się to robi?
Przed przystąpieniem do przeglądu na samym początku należy porozmawiać z użytkownikiem na temat pracy urządzeń, czy nie zauważył żadnych nieprawidłowości w trakcie użytkowania. Jeżeli klient nie ma zastrzeżeń, można uruchomić jednostkę wewnętrzną i sprawdzić poszczególne funkcje klimatyzatora oraz czy przynoszą one pożądany efekt. Po wstępnych oględzinach wyłączamy klimatyzator i przystępujemy do wykonywania przeglądu.

72Z uwagi na fakt, iż każda z części składowych klimatyzatora wymaga odmiennego podejścia oraz zastosowania innych środków do ich czyszczenia i konserwacji, czynności związane z przeglądem omówimy osobno dla jednostki zewnętrznej i osobno dla wewnętrznej.
Podczas dokonywania przeglądu jednostki zewnętrznej, zaczynamy od sprawdzenia stanu zabrudzenia wymiennika. W razie potrzeby, w zależności od modelu, należy zdemontować obudowę, w celu umożliwienia dostępu do miejsc zasłoniętych, tak aby dokładnie wyczyścić całą powierzchnię wymiennika. Do czyszczenia skraplaczy stosuje się środki chemiczne, które w swoim składzie nie muszą mieć substancji dezynfekujących, zazwyczaj są to preparaty na bazie kwasów lub zasad. W wyniku spryskania wymiennika środkiem dezynfekującym, na jego powierzchni powstaje piana, która rozpuszcza i eliminuje powstałe zabrudzenia. Po kilkunastu minutach spłukujemy skraplacz bieżącą wodą pod ciśnieniem. Pamiętając o zasadach BHP, wszelkie czynności związane z myciem wymiennika jednostki zewnętrznej należy wykonywać po wcześniejszym odłączeniu go od źródeł zasilania, a także z wykorzystaniem okularów i rękawic ochronnych, ze względu na chemiczne właściwości użytych środków.
Następnym krokiem jest sprawdzenie instalacji elektrycznej. Sprawdzamy wszystkie przewody, zwłaszcza te zasilające, czy nie ma oznak uszkodzeń i czy są dobrze dokręcone. Wszelkie ewentualne pomiary elektryczne np. poboru prądu sprężarki możemy dokonać później w trakcie pracy urządzenia.


Kolejna kwestia sporna dotyczy urządzeń inwerterowych, gdyż pojawia się tutaj pytanie, jak prawidłowo zdiagnozować klimatyzator wyposażony w sprężarkę inwerterową?

73Przed złożeniem jednostki możemy jeszcze skontrolować stan elementów instalacji freonowej, a następnie (już po złożeniu urządzenia) uruchomić ją i przystąpić do sprawdzania parametrów chłodniczych. Jednak co w przypadku małych, krótkich instalacji? Czy jest sens podłączania manometrów? – przecież każdorazowe ich podpięcie wiąże się z minimalnym wyciekiem gazu w trakcie dokręcania zaworka serwisowego, a jak wiadomo może to mieć negatywny wpływ na prace systemu. Dodatkowo częste podłączanie manometrów może również przyczynić się do szybszego zużycia lub uszkodzenia tego króćca.
Kolejna kwestia sporna dotyczy urządzeń inwerterowych, gdyż pojawia się tutaj pytanie, jak prawidłowo zdiagnozować klimatyzator wyposażony w sprężarkę inwerterową? – dzisiaj w wyniku rozporządzeń unijnych dotyczących ochrony środowiska, większość producentów urządzeń klimatyzacyjnych odstępuje od ON/OFF-ów i w standardzie oferuje już sprężarki inwerterowe, w których ze względu na płynną regulację wydajności, ciężko jednoznacznie stwierdzić – tylko przy użyciu manometrów – czy w instalacji jest wystarczająca ilość czynnika.
74Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, niektórzy producenci urządzeń klimatyzacyjnych rozwiązali powyższe problemy, udostępniając serwisantom nowe narzędzie w postaci programu serwisowego. Serwisant wyposażony w tego typu program, po podpięciu się do jednostki zewnętrznej za pomocą specjalnego przewodu, ma w komputerze kompletny i aktualny odczyt parametrów pracy układu (rys. 8).
Dodatkowo warto również wspomnieć o nowości, jaką są aplikacje na Smartfony, poprzez które za pomocą modułu Bluetooth, można uzyskać podobny efekt jak w przypadku programu serwisowego.
Na rysunku 9. można zobaczyć przykładowe wizualizacje, jak wygląda komunikacja w aplikacji SIMs, stworzonej przez firmę LG Electronics.
Wykorzystując tego typu program, serwisant nie ingeruje bezpośrednio w instalację chłodniczą, podpinając manometry i zmniejszając w ten sposób za każdym razem ilość czynnika w układzie, a mimo to i tak jest w stanie określić czy ilość freonu jest odpowiednia.
75Jednak nie wszystkie programy wyposażone są w przetworniki ciśnienia, lecz w przypadku inwerterów nie stanowi to poważnego problemu, ponieważ przy tego typu urządzeniach powinniśmy się bardziej skupić na zakresach temperatury panującej w poszczególnych elementach instalacji (rys. 10.). To właśnie na podstawie tych parametrów możemy stwierdzić, w którym miejscu i z jakiego powodu mamy problem.


 

Można powiedzieć, że łatwiejszy jest przegląd jednostek ściennych i podstropowych, gdyż w ich przypadku, po odkręceniu kilku śrubek, mamy łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia, jednak niezależnie od typu jednostki wszystkie prace powinniśmy wykonywać z należytą starannością

Z reguły schemat czynności związanych z przeglądem jednostek zewnętrznych wygląda w ten sam sposób, niezależnie od wielkości i typu urządzenia, natomiast w przypadku jednostek wewnętrznych należy pamiętać, że mamy cały typoszereg urządzeń np. ścienne, przypodłogowe, podstropowe, kasetonowe i kanałowe. Co prawda elementy, takie jak wentylator, filtry oraz wymiennik ciepła występują w każdej z nich, jednak różnią się budową oraz sposobem montażu i wykonania.76
77Można powiedzieć, że łatwiejszy jest przegląd jednostek ściennych i podstropowych, gdyż w ich przypadku, po odkręceniu kilku śrubek, mamy łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia, jednak niezależnie od typu jednostki wszystkie prace powinniśmy wykonywać z należytą starannością. Ogólny schemat prac związanych z przeglądem jednostki wewnętrznej wygląda w następujący sposób:

  1. włączamy jednostkę i dokonujemy kontroli poszczególnych trybów pracy, jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń, po wyłączeniu urządzenia i zdjęciu zasilania, przechodzimy do następnego punktu.
  2. czyszczenie filtrów – w zależności od rodzaju, filtry elektrostatyczne wielokrotnego użycia, powleczone cienką plastikową siatką, możemy myć łagodnymi środkami na bazie detergentów z dodatkiem środków bakteriobójczych, a następnie spłukać pod bieżącąwodą i dokładnie wysuszyć, natomiast pozostałe należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia klimatyzacyjnego (rys. 11).
  3. czyszczenie wymiennika ciepła – zaczynamy od spryskania górnej części, a następnie78 powoli, centymetr po centymetrze spłukujemy wymiennik detergentem aż po sam dół. Zastosowany środek chemiczny natychmiastowo eliminuje wszystkie wirusy i grzyby zgromadzone na powierzchni wymiennika i spływa do tacki skroplin (rys. 13).
  4. czyszczenie tacy skroplin – niekiedy w zależności od modelu (np.  kasetonowe), lub od stopnia zabrudzenia tacy, konieczny jest jej demontaż, aby ją dokładnie umyć. Montując ponownie tacę, można w niej zostawić specjalną kostkę bakteriobójczą, która, rozpuszczając się w wodzie, emituje substancje grzybobójcze (rys. 14).
  5. czyszczenie wentylatora – pamiętajmy aby do czyszczenia wentylatora nie używać środków chemicznych, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie w wyniku reakcji z materiałem, z jakiego został wykonany. Ponadto w zależności od środowiska pracy urządzenia, może się zdarzyć, iż wentylator nie będzie wymagał czyszczenia, jednak w miejscach o dużym zapyleniu, zleca się jego każdorazowe mycie podczas przeglądów (rys 15.).
  6. na koniec składamy całe urządzenie i po sprawdzeniu drożność instalacji skroplin, zwracając uwagę na estetykę wykonanych prac, możemy je włączyć ponownie, aby sprawdzić czy wszystkie funkcje działają prawidłowo.

    79

80Wnioski
Podsumowując, z reguły o klimatyzacji przypominamy sobie latem, kiedy na zewnątrz panuje już upał, wtedy sięgamy po pilota i chcemy aby wszystko działało jak należy. Jednak bez dokonania minimum dwóch przeglądów w ciągu roku (o ile producent urządzenia nie wymaga częstszych wizyt), niepotrzebnie stwarzamy zagrożenie dla naszego zdrowia. Całkowity czas przeglądu trwa niecałą godzinę, a niektóre czynności (np. czyszczenie filtrów) użytkownik może wykonać osobiście, dlatego pamiętajmy o dokonywaniu regularnych przeglądów, gdyż nie zajmuje to wiele czasu, a pozwoli nam dłużej cieszyć się przyjemnym chłodem w upalne dni. Artykuł pierwotnie ukazał się w miesięczniku Chłodnictwo&klimatyzacja

Autor: Karol Fornalczyk