envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa64Najbardziej powszechnym niebezpieczeństwem związanym z eksploatacją kominów jest problem zaczadzeń. Rangę problemu potwierdzają statystyki przedstawiane na stronie www.straz.gov.pl, według których w sezonie grzewczym 2017/2018 miały miejsce 4343 zdarzenia związane z tlenkiem węgla. W wyniku tych zdarzeń 2659 osób zostało poszkodowanych, a 71 poniosło śmierć. Znaczenie problemu podkreślają także kampanie prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej pn. „Czad i ogień" lub przed kilkoma laty „Nie dla czadu".

Skąd się bierze czad?
Tlenek węgla (CO) potocznie nazywany czadem powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw w urządzeniach grzewczych. Zjawisko to powstaje, gdy mamy do czynienia z dostarczaniem zbyt małej ilości tlenu potrzebnego do procesu spalania. Najczęściej zdarza się tak, gdy ilość powietrza nawiewanego do paleniska urządzenia grzewczego jest zbyt mała. 

Jakie są najczęstsze przyczyny zatruć CO?
Bardzo często słyszy się, że powodem zatruć CO jest niedrożny przewód kominowy. Takie przypadki w praktyce (gdy kominy są czyszczone z częstotliwością określoną zgodnie z przepisami), są sporadyczne. Kolejną przyczyną są nieszczelności systemu odprowadzającego spaliny. Dlatego tak ważne jest, aby stosować tylko certyfikowane kominy.
Jednym z badań, jakie wykonuje się podczas certyfikacji komina, to właśnie badanie szczelności. Gdy już wybierzemy system kominowy o zdeklarowanej szczelności, musimy zadbać o to, aby był wykonany zgodnie ze sztuką, co powinien potwierdzić przed dopuszczeniem do użytku kominiarz podczas odbioru stanu technicznego komina. Przyczyną zaczadzeń mogą być też nieprawidłowości i uszkodzenia systemów kominowych i samych urządzeń grzewczych. Bezdyskusyjnie najczęstszą przyczyną zaczadzeń jest dostarczenie zbyt małej ilości powietrza nawiewanego do komory spalania w urządzeniu grzewczym. Często winni temu są sami użytkownicy, którzy ograniczają przekrój lub zatykają otwory nawiewne i szczeliny infiltrujące powietrze do pomieszczeń, w celu chęci ograniczenia wychłodzenia pomieszczeń w zimie. Dlatego firma Jawar wprowadziła system powietrzno-spalinowy Jawar Nord, którym dostarczane jest powietrze bezpośrednio do komory spalania. Zaletą takiego systemu jest nie tylko odprowadzanie spalin, ale także doprowadzanie powietrza do urządzenia grzewczego w sposób grawitacyjny.

Na czym to polega?
W czasie pracy urządzenia grzewczego takiego jak np. wkład kominkowy powstaje podciśnienie, dzięki któremu poprzez specjalne podłączenie kominka z kominem zasysane jest powietrze do spalania. Takie rozwiązanie nie powoduje wychładzania mieszkania, tak jak w przypadku doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Jest ono także bezpieczne dla użytkowników, gdyż zapewnia stały dopływ tlenu do komory spalania. Tym samym wyeliminowana jest główna przyczyna zaczadzeń.

Dlaczego czad jest tak niebezpieczny?
Przede wszystkim dlatego, że zatrucie tym gazem bardzo często kończy się śmiercią. Sam tlenek węgla nie posiada zapachu ani koloru. Należy zaznaczyć, że niebezpieczeństwo zatrucia czadem najczęściej występuje w miejscu i chwili, kiedy się tego nie spodziewamy – w domu podczas snu lub kąpieli. Jeżeli nie mamy czujnika tlenku węgla, to dopiero objawy zatrucia sygnalizują ulatnianie
się czadu.

Objawy zatruć tlenkiem węgla
Do objawów zatrucia tlenkiem węgla zalicza się:

  • przy stężeniu 20 ppm – problemy z rytmem pracy serca,
  • przy stężeniu 40 ppm – bóle głowy i duszności u dzieci
  • przy stężeniu 100 ppm – bóle głowy i płytki oddech
  • przy stężeniu 200 ppm – bóle i zawroty głowy, obniżenie ostrości widzenia, drażliwość u dorosłych i omdlenia u dzieci
  • przy 400 ppm – bóle głowy, otępienie, utrata przytomności u dorosłych
  • przy 1000 ppm – śpiączka, drgawki
  • przy 2000 ppm – śmierć

65Kroki, które należy podjąć w przypadku zaczadzenia W pierwszej kolejności należy zapewnić dopływ świeżego powietrza poprzez otwarcie okien. Jeżeli to możliwe wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce i wezwać służby ratownicze, dzwoniąc pod numer 112. Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, a tętno jest niewyczuwalne, należy rozpocząć reanimację.

Jak się ustrzec przed zaczadzeniem?
Należy korzystać tylko z dobrej jakości kominów i sprawnych urządzeń grzewczych. Jakość ta powinna być potwierdzona znakiem CE na każdym elemencie komina. Warto również zainwestować w czujnik tlenku węgla, który ostrzeże nas przed niebezpieczeństwem. Inwestycja ta może uratować nam życie. Gdy już wyposażymy się w czujnik tlenku węgla, pamiętajmy, że jego uruchomienie należy traktować jako niebezpieczeństwo, a nie informację.
Kluczową rolę odgrywa również prawidłowa wentylacja. Należy wdrożyć regularne czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie za pomocą odpowiednich narzędzi kominiarskich ich drożności, prawidłowości przebiegu, a także szczelności. Planując wówczas taki przegląd, należy go zlecić osobie, która posiada odpowiednie uprawnienia na wykonywanie czynności kominiarskich. W kwestii poprawnej wentylacji należy również pamiętać o nie zasłanianiu kratek wentylacyjnych, a także o rozszczelnieniu okien, zwłaszcza nowych, które charakteryzują się dużą szczelnością. W trosce o własne zdrowie i życie warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych urządzeń grzewczych.

Autor: Dariusz Pilitowski – dyrektor
ds. rozwoju w firmie
Jawar


 

pi