envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


money-367973 640W województwie mazowieckim ruszył nabór wniosków o dotacje unijne w ramach realizacji Działania 3.3. „Innowacje w MŚP”.


Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przygotował bezzwrotną dotację ze środków unijnych na:

1) roboty budowlane (budowę lub rozbudowę budynków, obiektów przemysłowych, hal produkcyjnych, pozostałej infrastruktury), i/lub
2) zakup maszyn i urządzeń (innowacyjnych), wraz z instalacją i montażem, i/lub
3) zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego oraz specjalistycznego oprogramowania z licencją (do 30% wartości projektu), i/lub
4) wynagrodzenie usług świadczonych przez wykonawcę prac B+R na etapie wdrożenia (do 10% wartości projektu), i/lub
5) zakup środków transportów KŚT 743 i 76.


Intensywność dofinansowania wynosi odpowiednio:

  • MIASTO WARSZAWA

mikro i małe przedsiębiorstwa – 35%, średnie przedsiębiorstwa – 25%

  • POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

mikro i małe przedsiębiorstwa – 40%, średnie przedsiębiorstwa – 30%

  • POZOSTAŁE REGIONY MAZOWSZA

mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%, średnie przedsiębiorstwa – 45%

Dofinansowanie ukierunkowane będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej i zwiększenia zatrudnienia.


Wsparcie dotyczy projektów polegających na:

  •  rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu;
  •  realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną).


Podmioty mogące ubiegać się o wsparcie:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego

Termin składania wniosków:
od 30.06.2017 do 17.07.2017


Źródło: www.donativum.pl


 

pi