envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaW nowych i modernizowanych budynkach już wkrótce instalacje wewnętrzne będą odgrywać czołową rolę. Powszechnie będzie się je projektować i wykonywać w sposób ograniczający zużycie energii ze źródeł pierwotnych nieodnawialnych, z naciskiem na wykorzystanie energii wtórnej, przy uwzględnieniu wzajemnego wpływu instalacji na siebie i klimat wewnętrzny w budynku. Niezbędne stanie się tzw. zintegrowane projektowanie.


Projektowanie zintegrowane jest to sposób realizacji inwestycji, optymalny pod względem współpracy zespołu projektowego, w skład którego wchodzą architekt, inżynier, inwestor, wykonawca i użytkownik. Pozwala on stworzyć obiekt zrównoważony zarówno w zakresie kosztów budowy, jak i kosztów eksploatacji.

Projektowanie to uwzględnia wszystkie istotne parametry budynku, a zespół projektowy traktuje konstrukcję budynku i instalacje jako integralną całość, zastanawiając się, co będzie potrzebne do utrzymania odpowiedniego klimatu we wszystkich pomieszczeniach przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Pomocna technologia BIM

W tradycyjnym procesie budowlanym mamy wyraźnie oddzielone trzy fazy: projektowanie, pozyskanie wykonawców i realizacja inwestycji. Wykonawcy są poszukiwani dopiero po zakończeniu projektowania; dopiero wtedy są też dostępne szczegółowe informacje o obiekcie. Efektem procesu projektowego jest wiele projektów branżowych wykonanych w technologii 2D (czasem wizualizacje 3D) przy użyciu systemów CAD.

W podejściu zintegrowanym następuje natomiast nakładanie się faz projektowania i pozyskania wykonawcy. Wykonawcy są zaangażowani w przedsięwzięcie inwestycyjne już od fazy projektowania. Efektem procesu projektowego jest jeden, wspólny, wirtualny model obiektu wykonany w technice 4D czy 5D za pomocą narzędzi wykorzystujących technologię BIM (ang. Building Information Modeling). Szczegółowe informacje o obiekcie dostępne są więc we wczesnych fazach projektowania.

 

Arkadiusz Węglarz
fot. Autodesk

Ciąg dalszy artykułu w PI 4/2014

 


 

pi