envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa34

BIM to termin, który coraz częściej pojawia się w rozmowach o przyszłości branży projektowo budowlanej na świecie, choć pierwszy raz usłyszano o nim dopiero w latach 2002/2003. Dla osób, które do tej pory wykonywały projekty za pomocą programów CAD 2D, będzie lub nawet już jest najbardziej radykalną i fascynującą rewolucją w tworzeniu rysunków projektowych. Podnosi on zdecydowanie wymagania wobec projektanta, ponieważ pozwala na etapie projektu stworzyć realistyczny model budynku, zawierający szereg jego elementów. Model umożliwia symulowanie wielu rozwiązań i daje możliwość przeprowadzania ich analizy.

W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Dani czy Holandii już dziś wszystkie inwestycje publiczne na etapie projektowania i realizacji muszą być obsługiwane w technologii BIM. Do rozwoju tej technologii przyczynia się także Parlament Europejski, który przy pomocy dyrektywy 2014/24/ EU sugeruje wykorzystywanie tego typu narzędzi projektowych w inwestycjach infrastrukturalnych. W Polsce filozofia BIM nie jest jeszcze standardem w projektowaniu, aczkolwiek zaczyna z tego rozwiązania korzystać coraz więcej biur projektowych, także niektórzy inwestorzy (zwłaszcza zagraniczni) wymagają, aby projekty wykonywane były w technologii BIM. Obserwując trendy europejskie oraz coraz większe wymagania polskich i zagranicznych inwestorów, można dojść do wniosku, że lepiej już dziś rozpocząć wdrażanie technologii BIM i być przygotowanym na moment, kiedy technologia ta, podobnie jak w innych krajach, będzie obowiązkową formą projektowania. Dodatkowo umiejętność oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania będzie zdecydowanie wartością dodaną dla świadczonych usług przez biura projektowe.

33Filozofia BIM
BIM (Building Information Modeling), czyli modelowanie informacji o budynku, to zaawansowany proces twórczy, w którym generowane są duże ilości informacji o budynku, które wykorzystujemy począwszy od koncepcji poprzez projektowanie, wykonawstwo jak również eksploatację budynku. Technologia BIM umożliwia korzystanie z tych informacji wszystkim uczestnikom projektowania w każdym jego momencie. Według niektórych osób BIM to oprogramowanie do projektowania, inni uważają, że to wirtualny model budynku, a dla pewnej grupy jest to proces lub zorganizowana baza danych o budynku. Analizując poszczególne elementy oraz odnosząc się do definicji filozofii BIM, można powiedzieć, że BIM jest każdym z powyższych.

Budynek zaprojektowany w systemie wykorzystującym technologię BIM posiada wszelkie cechy rzeczywistego budynku, np. rury kanalizacyjne (nie mówimy tylko o liniach odwzorowanych w programie CAD, mówimy o konkretnym mate- 1. Filozofi a BIM riale, posiadającym konkretne cechy np. hydrauliczne, które zaprojektowane są na konkretnej kondygnacji w konkretnym budynku). Każdy z wirtualnych elementów jest cyfrowym prototypem fizycznych elementów budynku: ścian, słupów, okien, drzwi, schodów, instalacji wod-kan, grzewczych, wentylacyjnych itp.

Zalety stosowania BIM
Obecny system projektowania, który w większości biur odbywa się za pomocą oprogramowania CAD 2D jeszcze kilka lat temu był dużym krokiem na przód dla całej branży projektowej. Od wieków każdy projekt budowlany powstawał w podobny sposób: architekt, konstruktor i branżysta instalacyjny wymieniali się danymi w trakcie całego procesu projektowania. Nośnikiem był najpierw papirus, potem kalka, a następnie plik dwg. Architekt budował koncepcję budynku, potem przygotowywał rzuty 2D poszczególnych elewacji i przekazywał je konstruktorowi oraz projektantowi instalacji. W oparciu o te podkłady konstruktor opracowywał model analityczny do obliczeń wytrzymałościowych obiektu, a branżysta projektował trasy kanałów rur i przewodów elektrycznych, tworząc tym samym instalacje wewnętrzne.

35
36Przejście z typowej deski kreślarskiej oraz ołówka do komputera i wykorzystanie specjalnego oprogramowania zdecydowanie poprawiło jakość i szybkość wykonywania dokumentacji projektowej. Dla wielu projektantów, zwłaszcza dla osób, które były trochę „na bakier" z komputerem był to trudny moment, ale dość szybko wszyscy zrozumieli i przekonali się, ile zyskali dzięki tej zmianie. Bardzo podobnie może być z filozofią BIM i samym projektowaniem w tejże filozofii, bez względu czy będzie to grupa architektoniczno-konstrukcyjna czy zespół branżystów instalacji wewnętrznych. Odpowiednie przeszkolenie i przygotowanie do obsługi oprogramowania pracującego w środowisku BIM powinno być dla większości biur projektowych celem na najbliższy okres. W przypadku pracy w tym środowisku całe zadanie projektowe realizowane jest w 100% przed komputerem, a wprowadzane zmiany przez architekta czy branżystę są automatycznie aktualizowane i nanoszone na model, natomiast wszelkie działania na bieżąco monitorowane przez koordynatora projektu, co jest pewną rewolucją w branży projektowej.

Stosując technologię BIM podczas projektowania, możemy dużo szybciej i łatwiej dokonać prostej lub skomplikowanej modyfikacji projektu na etapie jego powstawania, przeanalizować koszt inwestycji, wygenerować bardzo szczegółowe zestawienie materiałów. Filozofia stwarza podstawę środowiska do dialogu „on-line" pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu: projektantem, wykonawcą i inwestorem, dzięki temu że wszyscy pracują na tym samym rzeczywistym modelu budynku, w każdym momencie każdy z nich ma wpływ na proces realizacji inwestycji. Na rysunku nr. 3 pokazano, że BIM to nie tylko cyfrowy model, który wykorzystywany jest w projektowaniu. Jego zalety wykorzystywane są także na budowach. Na tych budowach, gdzie projekt wykonany został w technologii BIM, prace kierowników budów, zamiast sterty papierowej dokumentacji, wspierają tablety z elektroniczną wersją projektu. Osoba odpowiedzialna w realny sposób może kontrolować poziom i sposób wykonania instalacji zgodnie z posiadaną dokumentacją.

(...)

Oprogramowanie i biblioteki BIM
Dla każdego projektanta instalacji funkcjonalność jest najważniejszą cechą danego oprogramowania tj. Przydatność obliczeń wykonywanych w programie do tworzenia w nim rysunku branżowego oraz baza norm, która wykorzystywana jest do obliczeń. Duże znaczenie ma także dostęp do szerokiej biblioteki dostępnych urządzeń. W Europie rozwój projektowania w filozofii BIM, o czym napisano na początku artykułu, zdecydowanie w ostatnim czasie nabiera tempa. W związku z tym także i producenci oprogramowania zaczynają tworzyć coraz to nowsze, intuicyjne i funkcjonalne oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji sanitarnych w BIM. Nasz krajowy rynek oprogramowania oferuje dziś już kilka rozwiązań programów, za pomocą których branżysta sanitarny narysuje i wykona obliczenia instalacji sanitarnych w rzeczywistym modelu budynku. Bez względu na wybór przez projektanta oprogramowania, ważne jest to, że dane pomiędzy różnymi programami można przenosić dzięki wspomnianemu już formatowi IFC. Z dostępnego oprogramowania wymienić należy przede wszystkim ArCADia BIM firmy Intersoft wraz z pakietem dodatkowego oprogramowania do instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych czy gazowych, AutoCAD MEP i Revit MEP firmy Autodesk oraz DDS-CAD firmy Data Design System. Każdy z tych programów, umożliwia trójwymiarowe rysowanie wewnętrznych instalacji, zarówno grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, jak i wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Charakterystykę, funkcjonalność oraz możliwości projektowania instalacji sanitarnych w BIM przybliżona zostanie na przykładzie oprogramowania ArCADia oraz modułów do tworzenia dokumentacji instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. ArCADia BIM wyprodukowana została przez polską firmę Intersoft. Firma, która od dawna rozwija bazę oprogramowania wspomagającego projektowanie za pomocą środowiska CAD, a od kilku lat także oprogramowania w środowisku BIM. Dzięki pracy inżynierów firmy, wielu uwag zgłaszanych przez użytkowników oprogramowania i przede wszystkim zapotrzebowania na te produkty, przygotowana została szeroka baza programów, które pracują w technologii BIM. Oprogramowanie różnych producentów może różnić się pewnymi szczegółami np.: bazą norm, jakie wykorzystywane są w procesie projektowania (będąc i projektując w UE powinniśmy opierać się na normach europejskich), możliwością wykonywania obliczeń hydraulicznych, możliwością tworzenia własnych bibliotek, współpracą z oprogramowaniem zewnętrznym czy różnymi zasadami dotyczącymi subskrypcji. Dzisiejszy artykuł ma za zadanie głównie zasygnalizowanie możliwości wykonywania instalacji wod-kan w filozofii BIM oraz przedstawienie dostępnego oprogramowania, natomiast w przyszłości dla potrzeb czytelników PI możliwe będzie stworzenie artykułu, w którym zestawione zostaną wszystkie cechy poszczególnych programów, jakie dostępne są dla projektanta.

37
(...)

Podsumowanie
Zainteresowanie technologią BIM dynamicznie wzrasta i już niebawem BIM stanie się standardem w branży budowlanoprojektowej. Coraz częściej jest to wymóg stawiany przez inwestorów, którzy oczekując wzrostu opłacalności swych inwestycji, z większą ochotą podejmują współpracę z biurami, które już stosują tę technologię. Wykorzystanie tego narzędzia sprzyja zdobywaniu i realizacji kolejnych kontraktów. Wiele firm z powodzeniem sięga po BIM, by jak najpełniej zaprezentować swoim klientom wizualizacje projektów na długo przed ich wykonaniem. Ponadto wraz z pojawieniem się urządzeń mobilnych, jak smartfony i tablety, modele BIM stają się coraz bardziej dostępne dla klientów, właścicieli budynków i ich zarządców. Pozostaje nam wierzyć, że technologia BIM będzie się nadal rozwijać i tym samym ułatwi i uprzyjemni nam pracę. Jeśli firma stawia na jakość i rozwój, to na pewno warto wdrożyć BIM. Będzie się to na początku wiązało z pewnymi kosztami i wysiłkiem intelektualnym osób, które podejmą się tego zadania, ale po początkowym, ciężkim okresie można będzie zwiększyć prestiż firmy oraz uzyskać zyski dzięki lepszej ofercie. To będzie wiązało się z coraz większą ilością zleceń, w miarę jak technologia BIM będzie się stawała bardziej powszechna.

Jeśli chcesz przeczytać pełną treść artykułu zamów prenumeratę lub e-wydanie.


 

pi