Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

bimKoncepcja BIM, jako projektowanie wielobranżowe przy wykorzystaniu inteligentnego, wirtualnego budynku, jest jedną z największych technologicznych innowacji ostatniej dekady. Nie tylko w zakresie projektowania, ale całej inwestycji. W najbliższej przyszłości prawdopodobnie stanie się powszechnym narzędziem projektowym na świecie.

Building Information Modeling (BIM) jest cyfrowym odwzorowaniem wszystkich architektonicznych, technicznych, fizykalnych i funkcjonalnych właściwości budowli. Obejmuje etapy od pierwszego ideowego szkicu aż po zarządzanie obiektem (Facility Management), a zgromadzone informacje i kolejne ich rewizje mogą być jednocześnie dostępne dla każdego uczestnika procesu projektowego. Dzięki technologii BIM mamy do czynienia z faktyczną integracją wszystkich branż. Dostarcza to nowych możliwości korzystania z danych opisujących wirtualny model oraz komunikacji między nimi. Pozwala na precyzyjne przewidywanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych budynku. Stosowaniem BIM będą zainteresowani inwestorzy, z uwagi na efektywność procesów projektowych, lepszą jakość dokumentacji, możliwość dokładnej kontroli kosztów inwestycji, a także niższe koszty projektu, szczególnie w przypadku jego modyfikacji.

Poziomy projektowania

Zwiększenie mocy obliczeniowej komputerów przy jednoczesnym zmniejszaniu gabarytów tych urządzeń już dziś pozwala na wyjście poza granice projektów 2D. Przed nami możliwości uwzględniania coraz większej liczby parametrów optymalizujących projekt:

Z biegiem czasu w projektowaniu uwzględnianych będzie jeszcze więcej zmiennych, optymalizujących podejmowane decyzje. Za kilka lat podczas projektowania będziemy wiedzieć, jaka jest cena produktu w danej chwili albo jaka cena jest prognozowana na najbliższe miesiące. Dzięki połączeniu BIM z rynkiem producenckim i dystrybucyjnym, możliwe będzie również uzyskanie informacji o dostępności tego elementu podczas planowanej budowy. Wszystko po to, by optymalizować projekt i szukać najlepszego rozwiązania z uwzględnieniem wielu czynników. Co więcej: w najbliższym czasie przy projektowaniu większych budynków nikt nie będzie sobie wyobrażał pracy innej jak z wykorzystaniem technologii BIM.

Zalety BIM
  • Wszyscy uczestnicy procesu projektowania pracują na tym samym modelu, niezależnie od różnic w oprogramowaniu; nie ma konieczności zakupu konkretnego software`u.
  • Lepsze podstawy do podejmowania decyzji podczas projektowania i procesu budowy.
  • Dane raz wprowadzone w jednym miejscu nie muszą być wprowadzane ponownie w innym.
  • Płynność i wyraźnie krótszy przebieg procesów projektowych, m.in. dzięki wyeliminowaniu kolizyjności. Mniej błędów koordynacyjnych. Pełna dokumentacja projektowa.
  • Odczuwalnie niższe koszty projektu. Redukcja niezabudżetowanych zmian (do 40%).
  • Wizualizacje 3D oraz możliwość wirtualnego spaceru po modelu BIM.
  • Symulacja i prognoza przyszłych kosztów eksploatacyjnych we wczesnej fazie projektowania oraz szybkie krótkotrwałe prognozy kosztów. Podstawa dla efektywnego Facility Management (CAFM). Pełne wspomaganie przy certyfikacji.

 Autor: Maciej Danielak

O przekazywaniu danych oraz poziomach wdrożenia BIM opisanych w brytyjskiej normie BS 8541-1:2012 można przeczytać w daleszej części artykułu w ósmym numerze Polskiego Instalatora PI 8/2015.

Zamów
wersję
drukowaną
PI 8/2015

 

Zamów
e-wydanie
PI 8/2015