envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Geberit rys.3Woda należy do naszych najcenniejszych zasobów. Skutkiem jej zanieczyszczeń jest przyspieszone zużywanie się urządzeń – nie tylko kotłów grzewczych czy grzałek w zmywarkach, ale również armatury sanitarnej. Osadzający się na armaturze osad i kamień zmniejszają jej estetykę i trwałość. Jakie rozwiązania czy też techniki filtrowania lub oczyszczania wody pozwolą na skuteczną ochronę?

 


Jakość wody wodociągowej powinna być bez zarzutu – takie są zarówno oczekiwania klientów, jak i wymagania zawarte w normach i przepisach. Dzięki zastosowaniu filtrów higienicznych można zapobiec kontaminacji wody. Z kolei spłukiwanie higieniczne gwarantuje, że nawet instalacje użytkowane okazjonalnie nie ulegną skażeniu.

Filtr higieniczny Geberit

Zgodnie z przepisami instalację ciepłej i zimnej wody należy napełnić filtrowaną wodą pitną. Filtr higieniczny Geberit zatrzymuje mikroorganizmy i cząstki zanieczyszczeń o średnicy 0,15 μm, zapewniając dopływ do instalacji tylko mikrobiologicznie czystej wody pitnej. Zastosowanie filtra wyklucza skażenie podczas próby ciśnieniowej lub w trakcie napełniania instalacji.
Okres eksploatacji filtra higienicznego wynosi 6 miesięcy lub 3000 l osiągniętej przepustowości. Zależnie od jakości wody i rozmiarów obiektu, odpowiada to napełnieniu i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej w maksymalnie 50 mieszkaniach. W celu zapewnienia szybkiego i łatwego montażu do filtra dołączony jest zestaw złączek.

Geberit rys.1 Geberit rys.2
Urządzenie do spłukiwania higienicznego Geberit Urządzeniem można sterować za pomocą smartfona


Spłukiwanie higieniczne

Geberit rys.3

Filtry higieniczne Geberit zatrzymują mikroorganizmy w tym bakterie Legionella

Gdy z powodu nieregularnego rozbioru wody dochodzi do jej stagnacji w rurach, powstają problemy natury higienicznej. Może to w szczególności dotyczyć takich obiektów, jak: hotele, pensjonaty, szpitale, domy opieki, szkoły czy obiekty sportowe. Zastosowanie urządzeń do spłukiwania higienicznego pozwala na skuteczne wyeliminowanie ryzyka skażenia wody.

Spłukiwanie higieniczne zapewnia systematyczną wymianę wody pitnej w tej części instalacji, która jest użytkowana okazjonalnie, skracając czas stagnacji wody. Dzięki temu spełnione są wymagania norm i skutecznie zapobiega się skażeniom bakteriologicznym oraz innym zanieczyszczeniom instalacji wody pitnej.

Urządzenie do spłukiwania higienicznego Geberit jest sterowane elektronicznie przy uwzględnieniu z góry określonych parametrów, które można ustawić za pomocą pilota serwisowego Service-Hndy lub lokalnej jednostki sterującej.
Możliwa jest integracja sterowania urządzeniem z BMS za pośrednictwem interfejsu cyfrowego lub RS-485.
Za pomocą zestawu montażowego w prosty sposób można zintegrować urządzenie do spłukiwania higienicznego z systemami instalacyjnymi Geberit GIS lub Duofix. Możliwy jest też jego montaż w zabudowie masywnej.

Artykuł sponsorowany

geberit logo

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks 22 843 47 65
www.geberit.pl 


 

pi