envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Capricorn rys. 1Właściwe napowietrzanie systemu kanalizacyjnego pozwala wyeliminować ryzyko wydostawania się nieprzyjemnych i trujących gazów z instalacji, a także zapobiec wysysaniu wody z syfonów. Jak dobrać napowietrzacze, aby instalacja pracowała prawidłowo?


Instalacja kanalizacyjna łączy w sobie urządzenia sanitarne, kanały ściekowe oraz inne elementy składowe. Dochodzi tu do procesu rozkładu odpadków organicznych, w wyniku czego powstają nieprzyjemne, częściowo trujące lub nawet wybuchowe gazy. Dodatkowo, opadanie wody w pionach podczas korzystania z urządzeń sanitarnych może tworzyć podciśnienie w rurach kanalizacyjnych, które będzie skutkować wysysaniem wody z syfonów. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego, należy zatem zadbać o jego odpowiednią wentylację i napowietrzanie. A to można uzyskać tylko przez odpowiedni dobór dobrego napowietrzacza.

HypAir Balance

Firma Capricorn jako jeden z pierwszych polskich producentów zaczęła oferować na naszym rynku napowietrzacze. Rozwój oferty zawsze szedł w parze z badaniami nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, doskonalącymi produkty i ich parametry. Owocem tych prac były napowietrzacze serii Air Balance klasy A II, które w pierwszej dekadzie tego wieku z powodzeniem wyparły z rynku stare konstrukcje – dzięki lepszym parametrom oraz wysokiej jakości. Obecnie firma może się już pochwalić najnowszą generacją napowietrzaczy HypAir Balance. Są to rozwiązania o najwyższej możliwej klasie A I – uzyskanie tej klasy umożliwia montaż napowietrzaczy HypAir Balance poniżej poziomu zalewania oraz w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść do -20°C. Dodatkowo, uzyskano bardzo wysokie parametry przepływów:

  • napowietrzacz HypAir Balance serii MiniHab (DN 50) o przepływie 7,6 l/s – mimo małych wymiarów bez problemu może obsługiwać piony i rozgałęzienia instalacji;
  • napowietrzacz HypAir Balance serii MaxiHab (DN 110) o przepływie 25,4 l/s – tak duży przepływ gwarantuje obsługę rozbudowanych pionów nawet w budynkach wielokondygnacyjnych.

Capricorn rys. 1
1. Napowietrzacze HypAir Balance

Stosowanie wysokiej klasy napowietrzaczy HypAir Balance firmy Capricorn gwarantuje poprawność działania instalacji kanalizacyjnej, szczelną barierę przeciw nieprzyjemnym zapachom oraz spokój na lata.

 Capricorn rys. 2
2. Zasada zdziałania zaworu napowietrzającego HypAir Balance: a) zawór zamknięty – blokuje przedostawanie się gazów kanałowych do pomieszczenia; b) zawór otwiera się pod wpływem podciśnienia – do instalacji dostarczane jest powietrze, które wyrównuje ciśnienie

Dobór napowietrzacza

Warto pamiętać, że napowietrzacze swoje zadanie będą spełniały wyłącznie wtedy, gdy zostaną właściwie dobrane. Tymczasem w praktyce ich dobór odbywa się najczęściej tylko przez dopasowanie średnicy do odgałęzienia lub pionu. Jest to poważny błąd, ponieważ napowietrzacz bez określonego typu czy przepływu, o średnicy przyłączeniowej 110 mm, może mieć w praktyce przepływ powietrza nawet poniżej 1 l/s!
Aby wybrać odpowiedni napowietrzacz, należy oszacować potrzeby danej instalacji kanalizacyjnej na napowietrzenie. Wszystkie wytyczne znajdują się w normie PN-EN 12056-2. Niezbędne jest m.in. wyliczenie całkowitej wielkości przepływów ścieków (l/s) oraz wyznaczenie zapotrzebowania konkretnego typu instalacji na powietrze.
Te same zastrzeżenia dotyczą napowietrzaczy niskiej jakości – nie zapewnią one prawidłowego funkcjonowania instalacji. Efektem ich użycia może być wysysanie wody z syfonów, utrudnienia w spływie ścieków oraz przedostawanie się do pomieszczeń nieprzyjemnych zapachów i szkodliwych gazów – zarówno przez osuszone syfony, jak i nieszczelny napowietrzacz.

Artykuł sponsorowany

 Capricorn logo

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 4 854 05 16
www.capricorn.pl 


 

pi