envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementWiękskonserwacja1zość użytkowników zdaje sobie sprawę z tego, że urządzenia grzewcze, takie jak kocioł gazowy czy pompa ciepła, powinny być okresowo serwisowane. Jednak w przypadku instalacji elektrycznych, a więc i instalacji fotowoltaicznej, dla wielu inwestorów nie jest to już takie oczywiste. Warto im o tym przypominać.

Ze względu na zagrożeniekonserwacja2 pożarowe oraz ryzyko porażenia prądem nawet domowa instalacja elektryczna, która znajduje się we względnie dobrych warunkach użytkowania, powinna być okresowo przeglądana. Według polskiego prawa budowlanego – minimum co 5 lat. Instalacja fotowoltaiczna jest wystawiona na pracę w zdecydowanie cięższych warunkach niż instalacja wewnątrz budynku (np. z uwagi na promieniowanie słoneczne, deszcz, śnieg), a dodatkowo składa się na nią wiele połączeń, z których każde może być potencjalnym punktem zapalnym. W związku z tym przegląd instalacji PV powinien być również brany pod uwagę podczas jej eksploatacji.
Na czym powinien polegać taki przegląd i ewentualna konserwacja?

Wizualna kontrola stanu modułów PV
Jest to jedna z najprostszych czynności związanych z przeglądem, ponieważ nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna jest zamontowana na gruncie lub na dachu pod odpowiednim kątem, użytkownik często sam jest w stanie zauważyć nadmierne zabrudzenie paneli bądź ich uszkodzenia i zawczasu wezwać serwisanta. Jednak gdy wizualna kontrola paneli wymaga wejścia na dach, wówczas najlepiej jest, aby dokonał jej technik podczas okresowego przeglądu – posiadający nie tylko odpowiednie uprawnienia elektryczne, ale również uprawnienia do pracy na wysokości. Podczas takiej inspekcji powinno się zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju uszkodzenia szyby, folii EVA oraz samych ogniw.

Hartokonserwacja3wana szyba to pierwsza linia obrony przed warunkami atmosferycznymi. Jej uszkodzenia w postaci pęknięć nie tylko ograniczają żywotność całego panelu, ale również docieranie promieni słonecznych do ogniw, zmniejszając ich moc. Dodatkowo kurz i woda wdzierająca się w powstałe rowki generują lokalne zacienienia ogniw, co prowadzi do powstawania tzw. hot-spotów, istotnie zmniejszających uzyski energii z instalacji PV. Kontrola wizualna pozwoli na stwierdzenie, czy dany panel nie powinien zostać wymieniony lub zareklamowany u producenta z powodu wad fabrycznych, np. przedwczesnej degradacji folii EVA.

Każdą nową instalację warto skontrolować z jeszcze jednego powodu – aby sprawdzić, czy jest ona prawidłowo zamontowana. Jeżeli montaż został wykonany z błędami, które w przyszłości mogą spowodować uszkodzenie paneli, np. przez zbyt duże obciążenia wywierane przez śnieg i wiatr, błędy te można jeszcze naprawić, zanim dojdzie do nieodwracalnych uszkodzeń, np. mikro pęknięć ogniw krzemowych.

Sprawdzenie przewodów DC
Kolejną czynnością, którą powinno się wykonać po wejściu na dach, jest sprawdzenie przewodów DC oraz przyłączy. Mówimy tu w szczególności o kontroli pod kątem wykrycia ewentualnych:

  • uszkodzeń izolacji,
  • załamań przewodów,
  • nieprawidłowości w prowadzeniu przewodów (np. przewody leżą bezpośrednio na dachu lub nie są zabezpieczone peszlem ochronnym),
  • błędów w spasowaniu gniazd oraz wtyczek przy panelach.

W ostatnim czasie coraz częściej docierają do nas informacje o pożarach instalacji fotowoltaicznych. Przyczyną wielu z nich są właśnie niedoróbki przy montażu oraz uszkodzenia przewodów w trakcie eksploatacji. Skrupulatnie wykonany przegląd pozwoli na wychwycenie potencjalnych problemów i podjęcie działań prewencyjnych, jak choćby wymiana uszkodzonego przewodu.

Sprawdzenie zabezpieczeń AC i DC
Podczas przeglądu instalacji PV serwisant powinien też koniecznie sprawdzić, czy zamontowano prawidłowe zabezpieczenia AC i DC (opisane w ramach naszego cyklu w „PI” 7-8/2021). Kolejnym krokiem jest test działania zabezpieczeń oraz wymiana uszkodzonych elementów.

! Ogranicznik przepięć to zabezpieczenie, które chroni przed wyładowaniami bezpośrednimi lub pośrednimi. Należy go sprawdzać właściwie po każdej burzy, jaka wystąpiła w rejonie instalacji.

Kontrola ograniczników przepięć jest prosta, ponieważ są one wyposażone w wizualne wskaźniki działania. W ograniczniku, który raz zadziałał, musi zostać wymieniona wkładka, aby możliwe było dalsze zabezpieczanie inwertera.

Kontrola pracy inwertera
W nowoczesnych instalacjach PV falowniki są podłączane do domowej sieci WiFi, dzięki czemu użytkownicy mają stały podgląd parametrów pracy instalacji, a w razie wystąpienia usterki są o niej od razu informowani. Rozwiązanie to znacznie ułatwia też diagnostykę. Podczas przeglądu serwisant może bowiem podejrzeć historię komunikatów i usterek, które występowały w określonym przedziale czasowym. Analiza rzeczywistej mocy wygenerowanej przez instalację (wyświetlana w formie wykresu w aplikacji) pozwoli również skonfrontować, czy nie jest to wartość zbyt niska względem wartości teoretycznej, wynikającej z obliczeń wykonanych podczas wyceny instalacji. Duże rozbieżności w tym przypadku mogą być spowodowane np. degradacją paneli lub uszkodzeniem przewodów solarnych.

Badanie kamerą termowizyjną
Z kolei wykonanie pomiarów kamerą termowizyjną ujawni, czy panele pracujące w danej instalacji mają zbliżoną do siebie temperaturę (różnice nie powinny przekraczać kilku stopni). Jeżeli ich temperatura różni się znacząco, może to świadczyć o uszkodzeniu niektórych modułów i technik powinien podjąć kolejne działania, aby dokładnie zdiagnozować problem. Przyczyną mogą być tzw. hot-spoty (powstałe m.in. na skutek uszkodzeń przedniej szyby panelu), punktowo występujące zacienienia czy też nieprawidłowe składowanie lub wady fabryczne paneli.

! Zwracajmy uwagę na jakość kamery termowizyjnej. Aparatura słabej jakości, chrakteryzująca się dużym błędem pomiaru, może jedynie wprowadzić serwisanta w błąd.

Mycie panelikonserwacja4
To, czy oraz jak często czyścić moduły zależy od stanu, w jakim się znajdują oraz od tego, gdzie są zamontowane. Najczęściej instalacja nie wymaga mycia – dzięki odpowiedniemu montażowi, przy którym zachowano minimalny kąt nachylenia paneli, deszcz powinien zmywać kurz, który na nich się osadza. Jednak w miejscach, gdzie występuje wyższe zapylenie środowiska (np. w sąsiedztwie fabryk, pylących drzew lub domów wyposażonych w stare kotły na paliwo stałe), sam deszcz może nie wystarczyć. Wówczas zaleca się mycie paneli z częstotliwością zależną od stopnia i szybkości brudzenia się instalacji.

Z pomocą w ocenie, czy instalacja wymaga czyszczenia ponownie przychodzą aplikacje udostępniane przez producentów falowników. Za ich pomocą użytkownik może sprawdzać, czy w jego instalacji nie występuje spadek ilości wytworzonej energii względem wcześniejszych uzysków, oczywiście w analogicznych warunkach.

Pokonserwacja5miary elektryczne
Kolejną czynnością pozwalającą na stwierdzenie, czy w instalacji nie pojawiają się ubytki w generowaniu energii, jest wykonanie pomiarów elektrycznych. Mogą one obejmować m.in. pomiary napięcia obwodu otwartego, rezystancji izolacji czy prądu zwarciowego. Przydatne będzie również wykreślenie charakterystyki prądowonapięciowej danej instalacji PV. Służy do tego specjalna aparatura, która jednak ze względu na wysoką cenę raczej rzadko znajduje się na wyposażeniu ekip serwisowych.

Konserwacja instalacji PV jest często wymagana przez producentów paneli lub falowników, aby utrzymać gwarancję na poszczególne podzespoły systemu. Co prawda wstępnych, wizualnych oględzin paneli lub niektórych zabezpieczeń (np. ogranicznika przepięć) może dokonać sam użytkownik, ale zarazem trudno nie zgodzić się z potrzebą regularnych, specjalistycznych przeglądów. Zapewnią one dłuższą, bezawaryjną i efektywną pracę instalacji oraz przede wszystkim – zwiększą bezpieczeństwo eksploatacji generatora fotowoltaicznego.konserwacja6a


 

pi