envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementBDR Thermea Group od lat pracuje nad rozwojem i wdrażaniem nowych produktów, które nadchodzi1umożliwią niezbędną transformację energetyczną. Obok ogniw paliwowych czy kogeneracji, są to także urządzenia zasilane paliwem wodorowym.

Niderlandzka Remeha, będąca częścią grupy BDR Thermea, jest pierwszą na świecie firmą branży grzewczej, która skonstruowała i certyfikowała kocioł kondensacyjny przystosowany do spalania gazu w postaci 100% wodoru.

Grupa BDR Thermea przoduje w rozwoju technologii wodorowych kotłów grzewczych. Już w 2018 roku, na targach ISH we Frankfurcie, został zaprezentowany unikatowy kocioł domowy na wodór od firmy Remeha, wchodzącej w skład grupy. Obecnie kotły zasilane wodorem, produkowane przez firmy z grupy BDR Thermea, funkcjonują już w kilku krajach europejskich.
W BDR Thermea wspieramy ideę dekarbonizacji ogrzewania oraz wizję globalnej transformacji sektora energetycznego, zmierzającą do popularyzacji zrównoważonych źródeł energii. Dlatego właśnie inwestujemy znaczne środki w rozwiązania takie jak kotły wodorowe czy pompy ciepła – mówi Bertrand Schmitt, CEO Grupy BDR Thermea.

Pierwszy kocioł na 100% wodór od Remeha
Od 2019 r. w mieście Rozenburg w Niderlandach jest prowadzony pilotażowy program obejmujący praktyczne zastosowanie wysokowydajnych kotłów zasilanych w 100% wodorem. Projekt powstał ze wspólnej inicjatywy trzech podmiotów: 

  • operatora sieci gazowej Stedin, odpowiedzialnego za produkcję i dostawy wodoru wytwarzanego w sposób zrównoważony,
  • gminy Rotterdam,
  • spółdzielni mieszkaniowej Ressort Wonen.

Opracowaniem kotłów zajęło się natomiast centrum kompetencyjne BDR Thermea Group w Bassano del Grappa we Włoszech. Prace nad urządzeniem prowadzone w centrum kompetencyjnym ilustrują rys. 2 i 3.
Pierwsze kotły wodorowe w ramach wspomnianego projektu zostały zainstalowane w pomieszczeniach kotłowni w budynkach należących do spółdzielni Ressort Wonen w Rozenburgu, obok istniejącego konwencjonalnego kotła na gaz ziemny (rys. 4, 5), co zapewniło mieszkańcom wystarczającą ilość ciepła i ciepłej wody.

nadchodzi2

Skąd i w jaki sposób dostarczane jest paliwo? – Otóż obok kompleksu apartamentów w Rozenburgu znajduje się poligon testowy Power-To-Gas (P2G). Różni partnerzy współpracują tu od kilku lat nad nowymi technologiami. Umiejscowiona jest tutaj kontenerowa wytwórnia wodoru z magazynem tego gazu, która do jego produkcji wykorzystuje energię elektryczną pozyskiwaną z małej farmy fotowoltaicznej oraz wiatraków.

Wodór do zasilania kotłów zainstalowanych w budynkach spółdzielni dostarczany jest wydzielonym na potrzeby testów odcinkiem sieci gazowej, wcześniej przebadanej przez Instytut KIWA (niezależny instytut badawczy, który należy do grona 20 liderów światowego rynku badań, inspekcji i certyfikacji), oraz łatwo przystosowanej do transportu wodoru.nadchodzi3

! Obecnie wszystkie nowe produkowane przez BDR Thermea kotły gazowe są poddawane procedurze badawczej zakończonej Certyfikatem CE, uwzględniającej między innymi spalanie gazu ziemnego z domieszką 20% wodoru oraz spalanie 100% wodoru.

Kocioł wodorowy od BAXI w oficjalnej Strategii Wodorowej Wielkiej Brytanii
BDR Thermea testuje nowe rozwiązania nie tylko w Niderlandach, ale także w Wielkiej Brytanii. Brytyjska firma Baxi Heating, należąca do BDR Thermea Group, opracowała i od 2020 roku testuje jeden z pierwszych w Wielkiej Brytanii kotłów na czysty wodór. Ściśle współpracuje przy tym z rządem Wielkiej Brytanii, aby wypróbować inne technologie wodorowe i niskoemisyjne. Niedawno miała miejsce prezentacja domu zeroemisyjnego, podczas której Baxi Heating przedstawiła swoje najnowsze urządzenie czerpiące energię z wodoru i zademonstrowała jego użycie w warunkach rzeczywistych.

nadchodzi4

Innowacyjne nieruchomości w zabudowie bliźniaczej, w których zamontowano kotły wodorowe Baxi Heating, zostały zbudowannadchodzi5e we współpracy z Northern Gas Networks, rządowym Departamentem Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) oraz firmą Cadent zajmującą się dystrybucją gazu. Są one zlokalizowane w Low Thornley w Northern Gas Network, niedaleko Gateshead. Oprócz kotłów wodorowych partnerzy współpracujący z BEIS nad projektem Hy4Heat stworzyli również prototypy pieców na wodór, kuchenek i płyt grzewczych.

! Warto dodać, że zdjęcie kotła wodorowego BAXI Heating znalazło się w oficjalnej Strategii Wodorowej Wielkiej Brytanii (UK Hydrogen Strategy), ogłoszonej w sierpniu 2021 roku.

Projekt Ilot@ge we Francji
Z kolei we Francji, z inicjatywy burmistrza gminy Châteauneuf-sur-Loire, trwa wielokrotnie nagradzany projekt Ilot@ge. W ramach tej inicjatywy w Châteauneuf, w budynku dla około 1600 osób, zainstalowano kocioł wodorowy BDR Thermea Group, zasilany tym gazem w 100%. To taki sam kocioł jak ten, który po raz pierwszy został uruchomiony w Niderlandach w 2019 roku. Dzięki temu gmina Châteauneuf-sur-Loire jest pierwszym miejscem we Francji, w którym wypróbowano kocioł na czysty wodór.

Projekt Ilot@ge obejmnadchodzi6uje wszystkie elementy łańcucha związanego z pozyskaniem i wykorzystaniem czystego, ekologicznego wodoru oraz „zielonej” energii, w tym: 

  • produkcję energii wiatrowej i słonecznej,
  • akumulację pozyskanej energii i magazynowanie wodoru,
  • dystrybucję,
  • użytkowanie domowe – w celach grzewczych lub do zasilania urządzeń elektrycznych.nadchodzi7a

 

pi