envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

ok PI baner PI 30 lat

Advertisement


25 listopada 2021 r. Columbus Energy został partnerem Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, zainicjowanego przez Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych (ŚKSM). Celem utworzenia klastra jest zastąpienie użytkowania paliw kopalnych przez lokalne firmy zielonym wodorem, wytwarzanym z zeroemisyjnych źródeł energii, m.in. fotowoltaiki.Columbus fot. ŚKSM

Członkowie klastra, wśród których znajdują się przedsiębiorcy wyspecjalizowani w różnych obszarach energetyki lub inżynierii, instytucje naukowe, a także władze wojewódzkie i samorządowe, dążą do stworzenia do 2030 r. zeroemisyjnych źródeł energii, zdolnych do produkcji 4 TWh energii rocznie oraz wykorzystywania elektrolizerów o mocy 250 MW do produkcji wodoru , co ma się przełożyć na produkcję 50 tys. ton czystego wodoru. Zielone paliwo będzie wykorzystywane do napędu ciężarówek i urządzeń technologicznych w ŚKSM, transportu ciężkiego na terenie województwa świętokrzyskiego, a także transportu publicznego w miastach regionu. Dzięki temu emisja CO2 zostanie zredukowana o ok. 40 tys. ton rocznie. To jedna z pierwszych tego typu inicjatyw w Polsce.

Projekt jest śmiały i będzie wymagający pod względem technologicznym, organizacyjnym oraz ekonomicznym. Aby taka idea mogła się urzeczywistnić, grupa podmiotów podjęła wspólny wysiłek sprostania potrzebom ŚKSM, gmin i firm z województwa świętokrzyskiego. Columbus, jako firma usługowo-technologiczna z obszaru nowoczesnej energetyki, chce przyczynić się do realizacji tak ambitnego projektu, wykorzystując swoje doświadczenie na polu inwestycji OZE, szeroko pojętego magazynowania energii oraz wdrażania i świadczenia specjalistycznych usług okołoenergetycznych ‒ wyjaśnia Damian Różycki, Dyrektor ds. Rozwoju Columbus Energy S.A.

Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się w kopalni Jaźwica (gmina Chęciny), z udziałem przedstawicieli władz centralnych, władz samorządowych województwa świętokrzyskiego i miasta Kielce, gmin Chęciny, Morawicy, Łagowa, Daleszyc i Miedzianej Góry, a także przedstawicieli prywatnych przedsiębiorstw chcących uczestniczyć w projekcie.

‒ W ramach Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Bracia Łaszczyńskich zielona energia wykorzystywana do produkcji wodoru w procesie elektrolizy pochodzić będzie z planowanych farm fotowoltaicznych. Cieszymy się, że w powołanym Klastrze mamy firmę Columbus Energy, która jest nie tylko jednym z kluczowych graczy na rynku energii pozyskiwanej ze słońca, ale również pionierem w zakresie nowych technologii w sektorze zielonej transformacji ‒ komentuje Magdalena Szczukiewicz, Dyrektor ds. Rozwoju i Marketingu Świętokrzyskich Kopalni i Surowców Mineralnych.Columbus fotjpg

Partnerstwo w świętokrzyskim klastrze to nie pierwsze działanie Columbusa w obszarze zielonego wodoru. Od ubiegłego roku firma jest członkiem powołanego przez Komisję Europejską sojuszu na rzecz czystego wodoru ‒ European Clean Hydrogen Alliance (ECH2A). Celem całej inicjatywy jest wdrażanie i rozwój odnawialnych, niskoemisyjnych technologii wodorowych, związanych z jego produkcją i wykorzystaniem ich w wielu sektorach gospodarki. Technologie wodorowe stanowią wsparcie w realizacji zobowiązań Unii Europejskiej co do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Źródło: Columbus Energy
Zdjęcia: ŚKSM


 

pi