envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Stosowanie pomp ciepła w nowo realizowanych inwestycjach jest już codziennością. Coraz częściej wybiera się też pompy ciepła, zwłaszcza typu powietrze-woda, w przypadku modernizacji systemu grzewczego w budynkach istniejących. I choć wiele osób wciąż ma wątpliwości w związku z takim rozwiązaniem, to niesłusznie – powietrzna pompa ciepła to doskonały wybór dla już istniejącego budynku. Dlaczego tak jest i na co zwrócić uwagę, gdy rozmawiamy z klientem o modernizacji ogrzewania przy wykorzystaniu pompy ciepła?8

W ostatnim czasie mówi się wręcz o fali renowacji – i to nie tylko w kontekście zakładanej na najbliższe lata strategii Unii Europejskiej. Duża część budynków, które powstały na przykład w latach 60., 70. czy 80. ubiegłego wieku, zwyczajnie wymaga już gruntownych remontów, ale tym razem niewątpliwie muszą one obejmować systemy grzewcze. Sprzyjają temu liczne programy wsparcia dla inwestorów decydujących się na wymianę istniejącego źródła ciepła na rozwiązania bardziej ekologiczne, np. program „Czyste Powietrze”. Ponadto w niektórych regionach Polski już dziś funkcjonuje zakaz palenia węglem, a jakiś czas temu rząd zapowiedział, że w 2030 roku zakaz ten będzie dotyczył wszystkich miast i za kolejne 10 lat – również wsi. Może się więc okazać, że obecnie jest najlepszy moment na wymianę przestarzałego systemu grzewczego. Zamiast decydować się na nieco nowszy model kotła na paliwo stałe, bez względu na rodzaj tego paliwa (kotłom takim nie prognozuje się dziś przyszłości przy zaopatrywaniu budynków mieszkalnych w ciepło), warto postawić na inne rozwiązania. Optymalnym wyborem, zwłaszcza przy braku przyłącza gazowego, może być właśnie pompa ciepła.

Nie tylko przy gruntownej modernizacji
Dziś, w przypadku nowych budynków, zastosowanie pompy ciepła wydaje się naturalnym wyborem. Z jednej strony obecnie obowiązujące Warunki Techniczne poniekąd wymuszają na inwestorach stosowanie urządzeń grzewczych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Z drugiej – pompa ciepła niewątpliwie zapewnia komfort, wygodę i realne oszczędności.

Dobór pompy ciepła do budynku modernizowanego jest nieco bardziej złożony niż w przypadku nowej inwestycji. Należy wziąć pod uwagę nie tylko stan izolacji budynku, ale także samej instalacji grzewczej. Pewną podpowiedzią w określeniu zapotrzebowania energetycznego budynku może być tutaj rodzaj i ilość zużywanego do tej pory paliwa. Gdy to ustalimy, łatwiej będzie ocenić realne, a nie tylko szacunkowe zapotrzebowanie na energię zużywaną na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oczywiście, dobór będzie przebiegał zupełnie inaczej przy założeniu, że cały budynek przejdzie gruntowną termomodernizację. Ale i bez niej można zastosować pompę ciepła oraz cieszyć się ze znacznych oszczędności na ogrzewaniu przy zapewnieniu warunków komfortu cieplnego i znacznie wyższym komforcie użytkowym.

Różne warianty współpracy instalacji
Pompa ciepła jest przy tym rozwiązaniem wszechstronnym, które można optymalnie powiązać z istniejącymi uwarunkowaniami. Może ona zatem stanowić jedyne źródło ciepła lub współpracować z dotychczasowym systemem grzewczym. Za tym drugim scenariuszem przemawia możliwość ograniczenia przyszłych wydatków na ogrzewanie przy jednoczesnej oszczędności inwestycyjnej – związanej z brakiem konieczności wymiany całej instalacji. Można również rozważyć wymianę kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy i dodatkowo rozszerzyć system o pompę ciepła, na przykład taką do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompa ciepła w układzie z kotłem gazowym może być także urządzeniem dominującym, a kocioł stanowić jedynie wsparcie w momentach szczytowego zapotrzebowania na ciepło.

9! Konkretne rozwiązanie należy zawsze dopasować do danej inwestycji, rozważając aspekt ekonomiczny i ekologiczny każdego ze scenariuszy.

Pompa ciepła może także dobrze współpracować z instalacją kolektorów słonecznych lub z panelami fotowoltaicznymi. Instalacja tych ostatnich pozwala zredukować niemal do zera wydatki na ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Taka całościowa zmiana przyniesie w dłuższej perspektywie największe oszczędności, a przy tym najlepiej wpłynie na środowisko naturalne.

Jakie odbiorniki ciepła?
W przypadku nowych budynków pompy ciepła zwykle działają w połączeniu z niskotemperaturowym ogrzewaniem płaszczyznowym. Co ważne, wymiana dotychczasowego urządzenia grzewczego na pompę ciepła nie musi wiązać się z rezygnacją z tradycyjnych grzejników na rzecz ogrzewania podłogowego. We współpracy z niskotemperaturowym ogrzewaniem płaszczyznowym pompa ciepła jest co prawda najbardziej wydajna, ale nie oznacza to, że jej działanie przy tradycyjnych grzejnikach jest pozbawione sensu. Wręcz przeciwnie, doświadczony instalator będzie w stanie tak dobrać moc pompy ciepła (po określeniu faktycznego zapotrzebowania na ciepło budynku), aby zapewniła ona oczekiwany komfort cieplny przy akceptowalnej średniej efektywności – również w budynkach bez kompleksowej termomodernizacji.

Pompy ciepła w budynkach użyteczności publicznej
Budynki użyteczności publicznej powinny być przykładem w zakresie inwestowania w odnawialne źródła energii. I to zarówno z powodu troski o środowisko naturalne, jak i długookresowej perspektywy znaczących oszczędności, tak ważnych z punktu widzenia finansów publicznych. Dlatego też coraz więcej modernizacji systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej polega właśnie na wymianie urządzeń grzewczych starego typu na powietrzne pompy ciepła. Przykładem takiej realizacji jest termomodernizacja jednego z budynków Urzędu Gminy w Płońsku, której elementem była wymiana źródła ciepła.

Inwestycja w Płońsku
Celem inwestycji była modernizacja kotłowni oraz sieci zewnętrznych zasilających budynek Urzędu Gminy w Płońsku. W zakres prac w kotłowni wchodziła wymiana istniejącego – już wyeksploatowanego – kotła gazowego, który generował wysokie koszty zużycia energii, na nowoczesne rozwiązanie hybrydowe, jakim jest połączenie powietrznej pompy ciepła z nowym, kondensacyjnym kotłem gazowym.

Istotnym wyzwaniem podczas tej inwestycji, jak to często bywa w przypadku starszych budynków poddawanych modernizacji instalacji grzewczej, było dokonanie dokładnych obliczeń zapotrzebowania na ciepło. Istniejąca instalacja, po wielu latach eksploatacji, zazwyczaj nie ma identycznych parametrów jak w chwili jej powstania. Rury zmieniają swoje właściwości, przekroje zmieniają wartość, niektóre zanieczyszczenia i osady pozostają nieusuwalne. Wybierając rozwiązanie hybrydowe w postaci powietrznej pompy ciepła i kotła gazowego, udało się jednak zwiększyć margines błędu podczas obliczeń, zachowując przy tym pewność ekonomicznej pracy instalacji.

10W budynku Urzędu Gminy w Płońsku stary kocioł gazowy zastąpiono powietrzną pompą ciepła HPI S 27 kW, która współpracuje z gazowym kotłem kondensacyjnym Evodens AMC PRO 45 kW (producentem urządzeń jest BDR Thermea Poland), co było zgodne w wymogami projektu. Nowe rozwiązanie zapewnia niskie zużycie energii. W praktyce pompa ciepła pracuje tylko wtedy, gdy jest to bardziej opłacalne niż ogrzewanie gazowe. Natomiast w okresach zwiększonego zapotrzebowania (np. przy niskiej temperaturze zewnętrznej), gdy pompa ciepła traci na swej efektywności, do pomocy uruchamia się kocioł gazowy, który – jako źródło szczytowe – wspiera pompę ciepła w utrzymaniu żądanych temperatur na obiegach grzewczych. Dzięki takiemu zabiegowi, kocioł wykorzystujący gaz (czyli paliwo wciąż tańsze od energii elektrycznej) zapewnia dodatkowe oszczędności – przy zwiększonym zapotrzebowaniu nie ma bowiem potrzeby korzystania z zainstalowanej w pompie ciepła grzałki elektrycznej.


 

pi