envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementWśród inwestorów wciąż rośnie popularność powietrznych pomp ciepła, czemu towarzyszy rozwój technologii produkcji tych urządzeń. Generalnie do wyboru są tu pompy ciepła monoblokowe albo typu split. I choć efekty ich pracy są porównywalne, to warto jednak zwracać uwagę klientów na pewne różnice pomiędzy tymi urządzeniami.6

Pompy ciepła powietrze-woda w wersji split i monoblok pracują w ten sam sposób. Pobierają energię zakumulowaną w powietrzu i zmieniają ją w ciepło przekazywane wodzie grzewczej w instalacji c.o. Oba typy urządzeń pracują bardzo efektywnie i mogą osiągać takie same wydajności, np. zarówno pompa ciepła split Vitocal 200-S, jak i monoblokowa pompa Vitocal 200-A o mocy grzewczej od 5 do 17,4 kW charakteryzują się kl. efektywności energetycznej A++ i wysokim współczynnikiem efektywności COP do 5,0 (A7/W35). Oba rodzaje urządzeń mogą też zapewniać ogrzewanie oraz chłodzenie budynków, a także być zasilane prądem z domowej instalacji PV.

Budowa pompy ciepła
Zasadnicza różnica tkwi w budowie pompy ciepła monoblok i split. Oba urządzenia składają się z tych samych komponentów, jednak ich rozmieszczenie jest inne. W tzw. splitach skraplacz, czyli wymiennik ciepła, zamontowany jest w jednostce wewnętrznej (instalowanej wewnątrz budynku), natomiast parownik, sprężarka, zawór rozprężny zlokalizowane są w jednostce zewnętrznej. Układ chłodniczy jest więc rozdzielony na dwie jednostki. Są one połączone przewodami, którymi krąży czynnik chłodniczy. W przypadku monoblokowych pomp ciepła cały układ chłodniczy znajduje się w jednej jednostce. Jest on hermetyczny, w całości wykonywany fabrycznie. Pompy ciepła monoblok mogą jednak, podobnie jak splity, składać się z dwóch jednostek. Wówczas w jednostce zewnętrznej znajduje się hermetycznie zamknięty układ chłodniczy, a w jednostce wewnętrznej np. podgrzewacz wody, trójdrożny zawór przełączający ogrzewanie/podgrzew c.w.u., pompa obiegowa i regulator. Jednostki wewnętrzna i zewnętrzna monoblokowej pompy ciepła połączone są przewodami wodnymi.

Instalacja pompy powietrznej
Kolejna kluczowa różnica dotyczy montażu. W przypadku pomp ciepła typu split część instalacji chłodniczej wykonuje instalator w czasie montażu, dlatego musi on posiadać dodatkowo uprawnienia chłodnicze (tzw. uprawnienia f-gazowe). Natomiast, gdy montuje monoblokową pompę ciepła, nie ingeruje w układ chłodniczy – wykonuje tylko podłączanie po stronie wodnej. Nie są do tego potrzebne uprawnienia f-gazowe. Hermetycznie zamknięty układ chłodniczy daje pewność, że pompa ciepła jest szczelna (jakiekolwiek rozszczelnienie układu skutkuje ubytkiem gazu chłodniczego i nieprawidłową pracą urządzenia), eliminuje więc ryzyko ewentualnych wycieków i znacznie ogranicza ryzyko popełnienia błędów instalacyjnych.

Użytkowanie pompy monoblok i split
Z uwagi na to, że układ chłodniczy w pompach ciepła typu split nie jest hermetycznie zamknięty, wymaga on przeprowadzania corocznych kontroli szczelności. Ponadto dla urządzeń split, w których ilość czynnika chłodniczego osiąga ekwiwalent CO2 5 ton i więcej, niezbędne jest założenie tzw. karty urządzenia. W przypadku pomp ciepła typu monoblok kontrole szczelności oraz założenie karty jest wymagane od dwukrotnie wyższej ilości ekwiwalentu, czyli 10 ton, co w przypadku urządzeń do zastosowań domowych praktycznie się nie zdarza.

Monoblokowe pompy ciepła, w przeciwieństwie do splitów, wymagają z kolei zabezpieczenia przed zamarzaniem wody krążącej między budynkiem a jednostką zlokalizowaną na zewnątrz, na wypadek dłuższej przerwy w dostawie prądu w czasie mrozów. Aby zabezpieczyć układ przed zamarznięciem, wykonuje się tzw. ochronę pasywną w formie przyłączy elastycznych lub ochronę pasywną w postaci medium niezamarzającego (np. gotowego roztworu glikolu etylenowego) bądź zaworu opróżniającego.

Podsumowując:

  • Oba typy pomp ciepła mogą pracować równie efektywnie.
  • 7Za pompami ciepła split przemawia cena, jednak ich instalacja wiąże się z pracami przy układzie chłodniczym i jego regularnym kontrolami, co niesie ze sobą dodatkowe koszty.
  • Monobloki mają wyższą cenę, lecz ich montaż jest szybszy, łatwiejszy i z mniejszym ryzykiem błędów; należy je zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem układu w wyniku zamarznięcia przewodów.

 

pi