envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementRynek pomp ciepła jeszcze długo utrzyma się na rosnącej fali. Jaką strategię konkurowania przyjmą producenci oferujący urządzenia o porównywalnej jakości i wydajności energetycznej? Dumping cenowy, edukowanie i budowanie własnej sieci instalatorów, a może rozwój technologii? Odpowiedzią może być zapowiedź producenta Pomp Ciepła Rotenso Aquami.50

Prognozy dla branży
Nie ma wątpliwości, że tendencja wzrostowa na rynku pomp ciepła będzie się w najbliższych latach utrzymywać. Niewątpliwie stymulująco na sprzedaż pomp ciepła działają uproszczone procedury i korzystne dotacje na modernizację energetyczną budynków. Ponadto inwestorzy z zasobniejszymi portfelami, ceniący komfort, coraz chętniej będą wybierać pompy ciepła ze względu na ich bezobsługowość. Ten sposób ogrzewania do 2050 r., zgodnie z założeniami „Europejskiego Zielonego Ładu”, będzie stanowić aż 70% zasobów mieszkalnych. Tendencja do sukcesywnego odchodzenia od ogrzewania gazowego uprawdopodabnia te kalkulacje. Dla producentów oznacza to długą i pełną wyzwań drogę do nasycenia rynku.

Systemy hybrydowe do ogrzewania i chłodzenia jednocześnie
Dla klienta końcowego taka sytuacja jest zwykle korzystna. Producenci muszą bowiem konkurować jakością, wydajnością, często również cenami, ale nie tylko. Należy się również spodziewać wytężonych wysiłków w kierunku innowacji i doskonalenia technologii. Ciekawostką wartą uwagi jest zapowiedź wprowadzenia przez producenta Pomp Ciepła Rotenso systemu Multi Split Aquami, do zastosowań w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, będącego kombinacją układu pompy ciepła powietrze-woda oraz powietrze-powietrze o wydajności 10 kW.
Osiągając wyróżniający się poziom wszystkich istotnych parametrów, w szczególności wydajności i energooszczędności pomp ciepła powietrze-woda, rozpoczęliśmy pracę nad rozwiązaniem, którego rynek nie oferuje, a które z punktu widzenia inwestora byłoby szczególnie pożądane. Dzięki połączeniu jednostki zewnętrznej systemu Multi Split HIRO H100Wm4 i jednostki wewnętrznej pompy ciepła Aquami Multi Split o wydajności grzewczej 8 kW w jednym systemie, stworzyliśmy możliwość ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń powietrzem za pomocą klimatyzatorów, ogrzewania wodą, poprzez ogrzewanie podłogowe, grzejniki czy klimakonwektory, i oczywiście, standardowo przygotowania ciepłej wody użytkowej. Do systemu Aquami Multi Split możemy podłączyć 4 jednostki wewnętrzne. Oprócz jednostki Aquami Multi Split pracującej w systemie powietrze-woda możemy podłączyć do 3 klimatyzatorów serii Multi typu ściennych, kasetonowych, konsola lub kanałowych pracujących w sys-temie powietrze-powietrze o łącznej wydajności do 12 kW. Nie mamy wątpliwości, że innowacyjny system zaspokoi kilka istotnych potrzeb inwestora – przekonuje Krzysztof Burzyński, Dyrektor Działu Rozwoju firmy Thermosilesia, producenta Pomp Ciepła Rotenso Aquami.

Ekonomia przede wszystkim
Wybór rozwiązania, które ma być dostępne w drugiej połowie roku, to oszczędność wynikająca z zakupu, montażu i serwisu jednego systemu (zamiast osobno: systemu klimatyzacji i grzewczego), spełniającego jednocześnie wymagania efektywnego ogrzewania i chłodzenia. Poza względami ekonomicznymi, dla właścicieli nieruchomości znaczenie ma również estetyka, a więc możliwość ustawienia tylko jednej jednostki zewnętrznej przy budynku, zamiast dwóch.

51W dostępnych obecnie na rynku pompach jedna linia freonowa nie pozwala na podłączenie większej liczby jednostek wewnętrznych, czyli np. klimatyzatorów. Większość producentów pomp ciepła wskazuje na możliwość chłodzenia w sezonie letnim za pomocą tradycyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda dzięki wykorzystaniu klimakonwektorów lub schłodzenia wody w ogrzewaniu podłogowym lub ściennym. Ten sposób chłodzenia pomieszczeń jest ratunkiem w szczególnie upalne dni, ale jego doświadczenie dla ludzkiego organizmu nie będzie tak komfortowe jak wykorzystanie schłodzonego powietrza rozprowadzanego przez klimatyzatory.


 

pi