envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Wykorzystanie koletorów słonecznych do wspomagania ciepła procesowego finalStowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych SPIUG udostępniło dwie nowe, zapowiadane już wcześniej publikacje dotyczące instalacji kolektorów słonecznych – w zakresie możliwości wykorzystywania pozyskiwanej przez kolektory zielonej energii przy wytwarzaniu ciepła procesowego oraz jej magazynowania.

Pierwsza z publikacji zawiera wytyczne doboru i projektowania instalacji kolektorów słonecznych stosowanych do wytwarzania tzw. ciepła procesowego. Rozwiązanie to od lat z powodzeniem jest wykorzystywane w innych krajach europejskich, przyczyniając się do znacznego ograniczenia kosztów produkcji i usług. Obecnie, w ramach zazieleniania produkcji ciepła w Polsce, ma także szanse na upowszechnienie w naszym kraju.

Poradnik opracowany w polskiej wersji językowej przez SPIUG „Wykorzystanie kolektorów słonecznych do wspomagania ciepła procesowego – dla instalacji przemysłowych i firm” jest bezpłatnie do pobrania tutaj.

Kolejna publikacja to wytyczne doboru i projektowania sezonowych gruntowych magazynów ciepła. Takie magazyny ciepła, połączone z dużymi instalacjami kolektorów słonecznych współpracujących z siecią ciepłowniczą, są wdrożone m.in. w Danii. Publikacja została opracowana na podstawie doświadczeń w zakresie ich projektowania i wdrażania. Poradnik „Sezonowe gruntowe magazyny ciepła ‒ wytyczne w zakresie materiałów i konstrukcji”, przygotowany na podstawie materiałów Solar Heating and Cooling Program Międzynarodowej Agencji Energetycznej i opracowany przez SPIUG w polskiej wersji językowej, jest bezpłatnie do pobrania tutaj.


 

pi