Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

54Zapobieganie zacienieniu paneli fotowoltaicznych instalowanych na dachu budynku to jeden z ważniejszych aspektów planowania takiej instalacji. Często stanowi to spore wyzwanie dla wykonawców, ale sprawa jest warta zachodu. Długotrwałe zacienienie nawet znikomej powierzchni jednego z paneli niesie ze sobą ryzyko znaczącego spadku wydajności całej instalacji.

O co chodzi z tym zacienieniem? – Otóż panele fotowoltaiczne skonstruowane są modułowo i składają się z połączonych ze sobą pojedynczych ogniw słonecznych. Dzięki temu można podnieść napięcie i zwiększyć wydajność paneli. Jednocześnie przy takiej budowie obowiązuje zasada, że całość działa tak dobrze jak najsłabszy jej element. Jeżeli choćby skrawek panela PV jest zacieniony, to inne ogniwa mogą wytwarzać prąd o wartości nie wyższej niż to ogniwo. W efekcie moc całego panela i instalacji PV spada. Przykładowo: gdy zacienienie wynosi zaledwie 3%, spadek mocy może sięgać nawet 25%.

55Na co zwracać uwagę?
Przede wszystkim, analizując ryzyko zacienienia, należy uwzględnić kąt padania promieni słonecznych na panele przez cały rok. Jesienią i zimą słońce znajduje się dość nisko, co powoduje wydłużenie cienia – od znajdujących się w okolicy wysokich budynków, drzew czy słupów energetycznych. Jeżeli okresowo będą one rzucały cień na panele, to warto zamontować panele poziomo. Pozwoli to zredukować skutki zacienienia poprzez wyłączanie z pracy tylko poszczególnych łańcuchów modułowych.

Dodatkowym utrudnieniem w rozplanowaniu instalacji na dachu są znajdujące się na nim kominy, lukarny, anteny i inne wystające elementy oraz okna dachowe. Generalnie nie warto ryzykować i umieszczać paneli tam, gdzie z pewnością pojawi się cień, bo to znacznie pogorszy wydajność instalacji.

Dokładnej analizie powinna być również poddana orientacja budynku względem stron świata. Na przykład przy odchyleniu południowej połaci dachu w kierunku południowo- wschodnim bardziej zacieniona będzie strona wschodnia, a przy orientacji południowo-zachodniej cień będzie tworzył się po stronie zachodniej.

56Jak redukuje się skutki zacienienia?
W celu ograniczenia skutków zacienienia w panelach fotowoltaicznych De Dietrich stosuje się diody by-pass, które umożliwiają przepływ prądu z pominięciem łańcucha zacienionych ogniw. Panele mają standardowo po trzy diody bocznikujące połączone z łańcuchem 20-24 ogniw. Każdy z tych łańcuchów może pracować niezależnie. Podczas prawidłowego naświetlenia paneli prąd nie przepływa przez diody – uruchamiają się one dopiero, kiedy pojawia się zacienienie. Gdyby w module znajdowała się tylko jedna dioda, to przy dużym zacienieniu strata mocy wynosiłaby 100%. Dzięki zastosowaniu trzech diod, zostaje wyłączona tylko jedna z nich i wtedy strata mocy jest redukowana do 33%.

Odpowiednie rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych to podstawowy warunek wysokiej efektywności instalacji PV i uzyskiwania spodziewanych korzyści z produkcji własnego prądu. W tym kontekście rezygnacja z montażu paneli w strefach szczególnie zagrożonych zacienieniem wydaje się oczywista, bo chroni przed wyraźnym spadkiem wydajności instalacji.