envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało Poradnik “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Opracowanie to jest odpowiedzią na zmiany, które nastąpiły w prawie budowlanym, dotyczące przepisów przeciwpożarowych instalacji fotowoltaicznych. Konsekwencją nowych przepisów jest konieczność uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. i zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej każdej instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kWp.

SBF 1

Poradnik przygotowany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zawiera rekomendacje w zakresie wykonania projektu mikroinstalacji fotowoltaicznych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Stanowi zestawienie elementów wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa ppoż. instalacji fotowoltaicznych. Jest skierowany do projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.
Część informacji zawartych w poradniku wynika z korespondencji przeprowadzonej z PSP, według której instalacje PV należy uzgadniać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, która bazuje na normach i rozporządzeniach.

Poradnika “Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV - wytyczne w zakresie projektowania i wykonania” nie należy uznawać za normę. Jest to rekomendacja stowarzyszenia dla projektantów instalacji fotowoltaicznych oraz rzeczoznawców ppoż.

SBF 2W poradniku zakres projektu został podzielony na trzy główne elementy:

  • Pierwszym z nich jest charakterystyka zagrożenia pożarowego. Rozróżnienie, z jakiego typu budynkiem mamy do czynienia, jest ważne w kontekście tego, jakie rozwiązania należy zastosować. Nieco bardziej liberalne podejście co do rozwiązań możemy mieć w przypadku budynków wykonanych z materiałów niepalnych. 
  • Drugim, kluczowym elementem projektu są rozwiązania techniczne w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru. Rozwiązania te zostały podzielone na pasywne i aktywne. Zastosowanie konkretnego rozwiązania powinno być determinowane tym, z jakim budynkiem mamy do czynienia i jakie komponenty chcemy zastosować.
  • Trzecim elementem są rozwiązania techniczne zastosowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru i ułatwienia prowadzenia akcji gaśniczej.

Poradnik jest bezpłatnie do pobrania ze strony: http://polskapv.pl/


 

pi