envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
Już ósmy rok z rzędu Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotowuje raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”, zawierający bieżące analizy na temat rynku PV oraz jego możliwe perspektywy rozwoju. Planowany termin publikacji raportu to czerwiec 2020 r.

16

Rynek fotowoltaiczny stał się głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej. Od 3 lat nie tylko dynamika rynku jest największa, ale branża notuje też największe bezwzględne przyrosty mocy: od 100 MW w 2016 r. do ponad 700 MW w 2019 r. Według SolarPower Europe, Polska ‒ dzięki wszystkim instalacjom wybudowanym w 2019 r. ‒ znajdzie się na 5. miejscu w Europie pod względem przyrostu nowych mocy w PV, zaraz za Hiszpanią, Niemcami, Holandią i Francją.

Duży wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspierani dotacjami RPO oraz autoproducenci. Bardzo szybko rośnie także rola farm fotowoltaicznych wybudowanych w ramach aukcyjnego systemu wsparcia. Wraz z komercjalizacją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora przypadnie bankom inwestycyjnym oraz bankom działającym w segmencie detalicznym (prosumenci), dlatego też w raporcie zostaną przedstawione możliwości finansowania inwestycji w tym sektorze.

Planowany termin wydania raportu to czerwiec 2020 r. Publikacja zbiegnie się czasowo z dyskusją na temat wdrożenia w Polsce nowej dyrektywy o OZE (RED II) oraz z procesem zatwierdzania alokacji zielonych funduszy UE na lata 2021-2027.

Ubiegłoroczna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej www.ieo.pl w zakładce raporty.

Ramowy spis treści raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”


 

pi