envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa5Wydajna praca pompy ciepła pozwala w pełni wykorzystywać wszystkie jej możliwości. Aby tak się jednak stało, wiele czynników musi ze sobą współgrać. Jeśli poszczególne elementy będą odpowiednio do siebie dopasowane, użytkowanie systemu grzewczego będzie zarówno efektywne, jak i ekonomiczne.

Dobór mocy
Dopasowanie mocy pompy ciepła do zapotrzebowania obiektu na ciepło jest niezwykle ważne dla jej przyszłego działania. Niedowymiarowanie urządzenia może przyczynić się do zbyt wysokich kosztów eksploatacyjnych i/lub niedogrzania budynku, a w przypadku pomp gruntowych nawet do wymrożenia dolnego źródła ciepła.Z kolei przewymiarowanie pompy gruntowej spowoduje nie tylko wzrost kosztów inwestycji, ale także krótsze cykle pracy urządzenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie systemu. Nowoczesne pompy ciepła typu powietrze-woda mogą obecnie pracować nawet podczas mrozów sięgających -20°C. Tym niemniej, przy doborze pompy typu powietrze-woda, trzeba pamiętać, że jej działanie jest uzależnione od warunków zewnętrznych – wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz efektywność takiej pompy maleje. Nie jest jednak uzasadnione, by z powodu zaledwie kilku bardzo zimnych dni w roku przewymiarowywać powietrzną pompę ciepła. Roczny koszt eksploatacji systemu, w którym działa wyłącznie przewymiarowana powietrzna pompa ciepła, będzie podobny lub nawet wyższy, niż w przypadku pracy urządzenia wspomaganego grzałką elektryczną lub kotłem.

Rola współczynnika COP
Współczynnik sprawności COP jest jednym z najważniejszych parametrów, które powinny być brane pod uwagę. Wyraża on stosunek między mocą grzewczą pompy ciepła a mocą elektryczną niezbędną do napędu sprężarki. Im jest on wyższy, tym uzyskanie tej samej ilości ciepła wymaga mniejszego nakładu energii elektrycznej. Współczynnik wyznaczany jest laboratoryjnie w ściśle określonych warunkach. Jest wartością zmienną zależną od warunków eksploatacyjnych, m.in. od temperatury wody w instalacji, dlatego też należy porównywać wartości COP pomp ciepła określone dla tych samych warunków pracy. Ogromne znaczenie dla wartości COP ma różnica temperatury między źródłem dolnym i górnym. Gdy ona maleje, rośnie COP.

4Odbiorniki ciepła/chłodu
Istotny wpływ na efektywność energetyczną systemu ma instalacja odbierająca ciepło z pompy ciepła,a dokładnie projektowa temperatura zasilania instalacji wewnętrznej. Efektywność jest najwyższa, gdy jest to system niskotemperaturowy. Najlepiej sprawdza się grzewanie płaszczyznowe podłogowe lub ścienne. Istotne jest, aby przygotowanie c.w.u. także zostało dostosowane do działania pompy ciepła. Niezbędna do tego jest odpowiednio duża powierzchnia wężownicy zasobnika c.w.u. i pojemność podgrzewacza oraz odpowiednia nastawa temperatury. Ogromne znaczenie mają również konstrukcja i dobór dolnego źródła pompy ciepła, zarówno powietrznej, jak i gruntowej, oraz komponenty zastosowane w układzie termodynamicznym urządzenia.

Warto dodać, że dostępne na rynku urządzenia marek De Dietrich oraz Sofath są wyposażone w funkcję chłodzenia, zapewniając użytkownikom pełen komfort wewnątrz budynku z wykorzystaniem klimakonwektorów, bądź odpowiednio zabezpieczonej podłogowej instalacji grzewczej.

Automatyczne dostosowanie mocy
Dzięki temu, że wszystkie powietrzne pompy ciepła marki De Dietrich i Sofath są wyposażone w sprężarkę inwerterową oraz zintegrowany moduł regulacji, ich moc jest płynnie dostosowywana do aktualnych potrzeb. W okresie, gdy zapotrzebowanie na ciepło jest wysokie, urządzenie wykorzystuje nawet do 110% swojej mocy, kiedy zaś zapotrzebowanie jest zmniejszone, do 30% może się również zmniejszyć stopień wykorzystania mocy powietrznej pompy ciepła.

BDR Thermea Poland


 

pi