envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

43Zastanawiając się nad instalacją nowego źródła ciepła dla domu, warto rozważyć inwestycję w gruntowe pompy ciepła. Te nowoczesne systemy zapewnią ogrzewanie budynku przez cały rok przy najniższych kosztach eksploatacji.

Wybierać możemy spośród urządzeń pracujących w technologii z glikolem oraz bezpośredniego odparowania. Oba rozwiązania posiadają wiele istotnych zalet. Nowoczesne systemy gruntowych pomp ciepła energię cieplną pobierają bezpośrednio z ziemi lub wody gruntowej. Sama technologia jest też przystosowana do zróżnicowanego ukształtowania terenu. Problemem nie jest więc wielkość działki czy nierówna powierzchnia. Do wyboru są trzy metody poboru ciepła: pobór poziomy przy pomocy kolektorów gruntowych, pobór pionowy z wykorzystaniem sond geotermicznych oraz pobór z wód gruntowych przy pomocy studni zasysającej i zrzutowej.

44Technologia z glikolem
Decydując się na którąś z dostępnych technologii, warto wiedzieć nieco więcej na temat jej działania i korzyści jakie ze sobą niesie. W przypadku gruntowych pomp ciepła wykorzystujących w działaniu glikol, wszystko przebiega w dość prosty sposób. Czynnik roboczy w postaci glikolu krąży w obiegu dolnego źródła i transportuje ciepło z gruntu do pompy ciepła. Pompa ciepła pozyskane ciepło przekazuje do obiegu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej za pośrednictwem czynnika chłodniczego. Sam czynnik w obiegu pompy ciepła przechodzi ze stanu ciekłego w gazowy w parowniku, co umożliwia odzyskanie ciepła z gruntu. Sprężarka zwiększa ciśnienie czynnika chłodniczego, zwiększając także jego temperaturę, po czym trafiający do skraplacza czynnik chłodniczy przekazuje ciepło do obiegu grzewczego, np. ogrzewania podłogowego, ściennego lub grzejnikowego.

45Trzeba mieć na uwadze, że sprawność gruntowej pompy ciepła zależy od temperatury czynnika grzewczego w instalacji wodnej. Im jego temperatura będzie niższa, tym urządzenie będzie pracować efektywniej, zatem w tym połączeniu najlepiej sprawdzi się instalacja niskotemperaturowa np. ogrzewanie podłogowe.

Bezpośrednie odparowanie
Urządzenia działające w oparciu o technologię bezpośredniego odparowania, podobnie jak te pracujące w technologii z glikolem, za pośrednictwem czynnika chłodniczego odbierają ciepło z gruntu i przekazują je wewnętrznej instalacji grzewczej. W tym systemie jednak wymiennik gruntowy jest parownikiem, a więc w ułożonych w ziemi rurach krąży czynnik chłodniczy, który w nich odparowuje. W gruntowej pompie ciepła Caliane marki Sofath jest to czynnik R410A, który oprócz wysokiej wydajności jest bezpieczny, m.in. nie niszczy warstwy ozonowej. Nie ulega degradacji, więc nie ma też konieczności jego okresowej wymiany, jak w przypadku pomp glikolowych. Co więcej, dolne źródło nie posiada pompy obiegowej wymagającej zasilania energią elektryczną.

5W konsekwencji koszty eksploatacji takiego urządzenia są niższe, a jej użytkowanie prostsze. Ponadto dzięki wyeliminowaniu roztworu glikolu i dodatkowego wymiennika pośredniczącego, w wymianie ciepła uzyskuje się większą sprawność pompy ciepła. Warto wspomnieć, że według badań EHPA (European Heat Pump Association), wskaźnik efektywności sezonowej (SPF) dla pomp ciepła działających w systemie bezpośredniego odparowania jest wyższy niż w urządzeniach typu powietrze/woda czy glikol/woda.


 

pi