envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawamostostal - 4Pierwszy w Polsce magazyn ciepła wyprodukowanego z OZE został wybudowany w ubiegłym roku na terenie Mazowieckiego Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy.

Jest to innowacyjne rozwiązanie, zrealizowane w ramach współfinansowanego przez Komisję Europejską projektu EINSTEIN. Magazynem ciepła jest woda zgromadzona w zbiorniku o pojemności 800 m3. Za jej podgrzewanie odpowiedzialna jest instalacja kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 150 m2. Sezonowy magazyn ciepła w Ząbkach od innych tego typu zbiorników pilotażowych funkcjonujących w Europie odróżnia połączenie ze sprężarkową pompą ciepła. Z uwagi na wykorzystanie OZE (kolektory słoneczne + pompa ciepła) i zbiornika STES system grzewczy charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii pierwotnej. Zastosowano w nim prototypową pompę ciepła wyprodukowaną przez polskiego producenta. O wyborze technologii zadecydowała konieczność dostosowania parametrów pracy do istniejącej wysokotemperaturowej instalacji odbiorczej w obiekcie, gdyż nie było możliwości jej modernizacji. Dość wysoka temperatura dolnego źródła (zbiornik STES) wykluczała zastosowanie w instalacji z pompą ciepła powszechnie używanych czynników chłodniczych. Wybrano R245fa, którego właściwości powodują, że temperatura wody w zbiorniku musi osiągać co najmniej 35°C. Woda podgrzana przez instalację kolektorów słonecznych tłoczona jest ze zbiornika do pompy ciepła, która z dolnego źródła o temperaturze 35-55°C przekazuje do instalacji wodę o temperaturze 70-80°C. Taki rozkład temperatury powoduje, że pompa ciepła może pracować ze SCOP na poziomie zbliżonym do 5,0. Oznacza to, że dostarczając jedną jednostkę energii elektrycznej do napędu sprężarki, otrzymujemy 5 jednostek ciepła do instalacji. Jeśli temperatura zładu wody w STES przekroczy 55°C, woda od razu kierowana jest do węzła ciepła w szpitalu w celu bezpośredniego wykorzystania. Pompa ciepła pracuje w zakresie wartości temperatury 30-55°C. Spadek temperatury poniżej 30°C powoduje wyłączenie systemu i automatycznie załącza się kocioł gazowy. STES w połączeniu z pompą ciepła może pokryć nawet 60% zapotrzebowania obiektu na cele grzewcze. Zastosowane rozwiązanie sprawia, że aż 80% ciepła wyprodukowanego przez pompę ciepła pochodzi z OZE. Oznacza to, że w skali roku z OZE pochodzi aż 50% ciepła wykorzystywanego w szpitalu.

MOSTOSTAL - 1a
Schemat systemu grzewczego w Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” w Ząbkach k. Warszawy. 1 – budynek administracyjny, 2 – budynek pawilonu, 3 – Zbiornik STES; 4 – wymiennikownia, 5 – pole kolektorów słonecznych, 6 – linia ciepłownicza, 7 – prototypowa pompa ciepła. Źródło: Mostostal Warszawa

 
Źródło: PORT PC


 

pi