envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaInstalacje grzewcze

2012 03 10

Na polskim rynku instalacyjnym można spotkać się z różnymi typami rozdzielaczy, które są dostosowane do coraz wyższych potrzeb klienta indywidualnego, ale także ułatwiają pracę samemu instalatorowi – mają krótszy czas montażu i wyregulowanie instalacji jest łatwiejsze. Uwarunkowane jest to oczywiście wyposażeniem danego rozdzielacza.

Podczas budowy domu jednorodzinnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, budynku użyteczności publicznej, hal przemysłowych, hal sportowych oraz boisk, np. piłkarskich, jest wykonywana instalacja centralnego ogrzewania do utrzymania komfortowej ilości ciepła podczas okresu grzewczego. Na taką instalację mogą się składać urządzenia grzewcze o różnej budowie i różnym sposobie przenoszenia ciepła do pomieszczenia, np. grzejniki płytowe, konwektorowe, członowe, dekoracyjne pionowe i poziome, łazienkowe, kanałowe – wykonane z różnych materiałów, czy też ogrzewanie płaszczyznowe: podłogowe, ścienne lub sufitowe. W małej lub rozbudowanej instalacji można spotkać się z dużą różnorodnością zastosowanych typów grzejników, np. grzejniki płytowe razem z grzejnikami podłogowymi lub grzejnikami kanałowymi.

2012 02 19Energia jest podstawą funkcjonowania cywilizacji człowieka. Szczególnie dotyczy to energii cieplnej, która konieczna jest do prowadzenia różnych procesów technologicznych oraz zapewnienia komfortu cieplnego w strefi e przebywania ludzi. Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z jej największych odbiorców.

Stopniowy wzrost zużycia ciepła oraz kurczące się zasoby paliw nieodnawialnych powodują wzrost ceny energii cieplnej. Taki stan rzeczy wymusza racjonalizację w zakresie zużycia ciepła. Może ona polegać na zmniejszeniu ogólnej konsumpcji oraz zmniejszenie energochłonności procesów. Oba kierunki wzajemnie się uzupełniają. W tym artykule zajmiemy się zmniejszeniem ogólnej konsumpcji w zakresie instalacji grzewczych oraz systemów regulacji termostatycznej.


 

pi