envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Instalacje grzewcze

45Kotły kondensacyjne powoli stają się standardem w nowoczesnych instalacjach grzewczych. Jest to trend widoczny w całej Europie. W niektórych krajach przyjęte regulacje prawne sprawiają, że stosuje się wyłącznie kotły kondensacyjne. Oczywiście wynika to z ich wyższej sprawności, która przekłada się na redukcję zużycia gazu.

Kocioł kondensacyjny i instalacja z wyższymi parametrami Często jeszcze mamy do czynienia z obawą w stosowaniu kotłów kondensacyjnych w instalacjach pracujących z wyższymi parametrami, np. 80/60°C czy 70/50°C. Wiele osób uważa, że praca kotła kondensacyjnego w takich warunkach spowoduje jego szybsze zużycie, a sprawność będzie taka sama lub nawet niższa, niż w przypadku kotła z otwartą komorą spalania. Panuje przekonanie, że do takiej instalacji najlepiej zastosować stojący żeliwny kocioł z otwartą komorą spalania. Wg powszechnego przekonania zapewni to wieloletnią eksploatację przy niskim zużyciu gazu.

42 Podsumowanie tego, co się działo na rynku instalacyjnogrzewczym w I kwartale 2012 roku nie jest łatwe, z uwagi na to, że ten kwartał zdaniem uczestników tego rynku nie był typowy. Różnił się od tego sprzed roku. Należy podkreślić także, że oceny tendencji rynkowych były czasami dość rozbieżne. Jednak kilka zjawisk na rynku było zgodnie podnoszonych zarówno przez dystrybutorów, jak i producentów urządzeń grzewczych.
Pewne tendencje, zarówno branżowe, jak też mające miejsce w całym budownictwie mieszkaniowym i szerzej – w polskiej gospodarce, znalazły swoje odzwierciedlenie na początku roku. Na to, co się dzieje w budownictwie mieszkaniowym mają wpływ zjawiska, które dały się zaznaczyć w tym segmencie rynku w poprzednich latach. Nie bez znaczenia jest tutaj także aktualna siła nabywcza inwestorów, którzy obecnie wykańczają budowane lub modernizowane mieszkania i inne obiekty budowlane, wymagające zaopatrzenia w ciepło. Warto wrócić do poprzednich podsumowań publikowanych przez SPIUG w 2011 roku, aby skonfrontować trafność pewnych trendów, które były przewidywane w tamtych okresach. Informacje wyjściowe to fakty, które po prostu zaistniały lub mają miejsce. Interpretacje faktów przez graczy na rynku mogą się różnić między sobą, ale zawsze można wprowadzić pewien wspólny mianownik. Trzeba brać też pod uwagę, że ocena rzeczywistej sytuacji rynkowej może się różnić od wniosków, wynikających z oficjalnych danych statystycznych. Niemniej jednak, pewne trendy wynikające z analizy danych prezentowanych przez GUS znajdują swoje potwierdzenie w sytuacji rynkowej dla branży instalacyjno-grzewczej z pewnym poślizgiem i różnie dla poszczególnych uczestników rynku, co może rodzić wspomniane wcześniej różnice w interpretacji.

Równoważenie hydrauliczne to jedna z ostatnich procedur przeprowadzanych przed oddaniem instalacji HVAC do użytku. Udana realizacja tego zadania jest niezbędna dla właściwej i ekonomicznej eksploatacji systemu. Równoważenie hydrauliczne to nie tylko dopasowanie przepływów projektowych do warunków rzeczywistych, ale również rozwiązywanie problemów w instalacji tzw. „trouble-shooting”.

34

Czy przeprowadzanie pomiarów na obiekcie jest konieczne?
Inwestorzy, projektanci i wykonawcy świetnie zdają sobie sprawę z dodatkowych kosztów i niezadowolenia, gdy przepływ w poszczególnych częściach instalacji jest niezgodny z założeniami projektowymi. Dlatego, w każdym większym budynku, w układach HVAC instalowane są zawory równoważące, których zadaniem jest m.in. dostosowanie przepływów we wszystkich obszarach instalacji. Aby wykonać pomiary i w konsekwencji zrównoważyć hydraulicznie budynek, należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni zawór równoważący wyposażony w niezbędne elementy, takie jak:
◗ pokrętło z cyfrową skalą, pozwalające na dokładne ustawienie nastawy, a dzięki temu na zrównoważenie instalacji. Zawór powinien być wyposażony w łatwo dostępną funkcję pełnego odcięcia oraz blokadę nastawy. Na pokrętle powinna znajdować się informacja o średnicy i typie zaworu;
◗ samouszczelniające króćce pomiarowe do szybkiego i dokładnego pomiaru: spadku ciśnienia, przepływu, temperatury, mocy, ciśnienia dyspozycyjnego;
◗ korpus ze stopu odpornego na odcynkowanie, który gwarantuje długą i niezmienną pracę zaworu oraz obniża ryzyko przecieku, np. Ametal.

18 Pompy obiegowe są ważnym elementem nowoczesnych instalacji c.o. Żeliwny korpus, obudowa odlana z aluminium czy też wirnik z tworzywa sztucznego to podstawowe cechy dostępnych na rynku pomp obiegowych. W nowych urządzeniach tego typu przewiduje się szereg nowatorskich rozwiązań.

Pompy obiegowe mają za zadanie zapewnienie obiegu wody w systemach grzewczych. Jeżeli kocioł osiągnie określoną temperaturę, pompa przyspiesza obieg wody ogrzanej w instalacji c.o. Gdy temperatura w kotle spadnie, pompa wyłącza się, zapobiegając przepływowi zimnej wody do grzejników, tym samym ogrzana woda dłużej pozostaje w grzejnikach.

29Odkładający się w instalacjach c.o. oraz c.w.u. kamień lub osad powoduje zakłócenia w ich funkcjonowaniu oraz straty energii. Powstająca korozja zmniejsza wydajność paliwową kotła, powoduje osłabienie cyrkulacji wody i może powodować uszkodzenia pompy. Ratunkiem są specjalne preparaty, które pozwalają zapobiegać i chronić instalacje przed tymi problemami.

Obecnie instalowane systemy grzewcze są energooszczędne. Stanowią je kotły małej pojemności i nowoczesna armatura pomiarowo-regulująca – regulatory ciśnienia i przepływu wody w instalacji, termostatyczne zawory grzejnikowe czy regulatory pogodowe. Oprócz tego coraz częściej stosowane są wymienniki ciepła w formie miękkich rurek o bardzo małym przekroju. Takie systemy grzewcze mogą reagować na najmniejsze zanieczyszczenia wody. Podczas korozji żelaza powstaje tlenek żelaza i magnetyt. Ten niebezpieczny rdzawy osad blokuje pompy obiegowe i prowadzi do zapychania armatury, wentyli i rur, a tym samym powoduje poważne zakłócenia działania urządzeń. Brązowy lub czarny kolor próbki wody pobranej z instalacji grzewczej świadczy o postępującej korozji. Osadniki, filtry magnetyczne lub nawet rozdzielacze systemu, dzięki dodatkowemu wymiennikowi ciepła nie usuwają przyczyn problemu, lecz jedynie skutki występującej już korozji. Problemu nie rozwiąże wymiana uszkodzonych pomp obiegowych i armatury. W ten sposób usunie się jedynie symptomy. Konieczne jest stosowanie specjalnych preparatów chroniących całą instalację grzewczą. Bo tylko czysta instalacja grzewcza będzie funkcjonowała bezawaryjnie i oszczędzała energię.

Czym grozi stosowanie w kotłach olejowych paliwa złej jakości, z niewiadomego źródła – jak może wpłynąć to na pracę kotła? Problem ten można bez namysłu przenieść w obszar motoryzacji i zapytać „czym grozi stosowanie paliwa złej jakości w samochodach…?” Większość nie będzie dyskutować, a zacznie przytaczać możliwe usterki.


26

Z palnikiem olejowym jest jak z samochodem – powiem więcej, tu z jeszcze większą uwagą powinniśmy dobierać paliwo. Dlatego, że bez samochodu da się jakiś czas normalnie żyć (niezależnie od tego, jak to dziwnie zabrzmiało), natomiast bez sprawnego ogrzewania sytuacja robi się już bardzo nieciekawa.

2012 03 25a Systemy kominowe Normal+ i Uniwersal+, są systemami nowoczesnymi, o wysokiej jakości oraz odporności termicznej i chemicznej. Przeznaczone są do odprowadzenia gazów spalinowych pochodzących ze spalania wszystkich rodzajów paliw: stałych, ciekłych, gazowych. Gwarantują długoletnią bezawaryjną współpracę z różnymi typami kotłów grzewczych. Systemy te są rozwiązaniami kompleksowymi: trójwarstwowa konstrukcja o budowie modułowej umożliwia ich szybki i łatwy montaż.
Dostępne w zakresie średnic:
◗ Uniwersal+ – ø150, ø180, ø200, ø250
◗ Normal+ 140 x 140, 180 x 180, 200 x 200,
Odporność temperaturowa – 600°C, zgodność z Normą PN-EN 13063-2.
Zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym do 30 metrów łącznie.
Na produkt udzielana jest 30-letnia gwarancja.

Ponadto ZWK „MARYWIL” oferuje wewnętrzne ceramiczne wkłady kominowe w ww. zakresie średnic.


 

pi