envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Urządzenie grzewcze, jakim jest grzejnik, to element wykonawczy w instalacji centralnego ogrzewania i tak naprawdę ostatni w niej "składnik". Bezawaryjność, właściwe funkcjonowanie oraz trwałość grzejników w ogromnym stopniu zależą od prawidłowego ich podłączenia i stosowania się do warunków określonych przez producentów.


Tuż przed początkiem sezonu grzewczego i w pierwszych jego tygodniach obserwuje się wzmożone zainteresowanie tematem grzejników, czy to w zakresie doradztwa, czy też napraw lub wymiany. Ujawniają się wtedy różnego rodzaju problemy z grzejnikami i aby je rozwiązać, wiele osób szuka porady na forach internetowych, kontaktuje się z instalatorami czy też dociera do samego źródła, do działów technicznych danego producenta. Poniżej przedstawiam kilka najczęściej spotykanych problemów związanych z nieprawidłową pracą urządzeń dostarczających ciepło do naszych mieszkań, domów i różnego rodzaju budynków.

Montaż pionowy czy poziomy

1) Przykład niewłaściwego montażu: grzejnik poziomy został powieszony jako pionowy. Grzejnik ma wtedy mniejszą wydajność cieplną

Bardzo często spotykanym błędem, na który mało kto zwraca uwagę, jest niewłaściwy montaż grzejnika na ścianie. Dzieje się tak, chociaż na stronach internetowych producentów oraz w powszechnie dostępnych materiałach technicznych urządzeń bez trudu można znaleźć informacje, czy dany grzejnik jest przeznaczony do montażu poziomego, czy też do pionowego.

Na rys. 1 widać grzejnik poziomy, który został powieszony jako pionowy. Czym to może skutkować? – Mianowicie tym, że powietrze nie będzie w żaden sposób przepływało pomiędzy płytami grzewczymi, bo pofalowana blacha będzie stanowiła dla niego przeszkodę nie do ominięcia. Grzejnik będzie więc oddawał ciepło do pomieszczenia tylko na drodze promieniowania, a tym samym będzie miał mniejszą wydajność cieplną niż podana w materiałach technicznych. Dane pomieszczenie będzie więc niedogrzane i temperatura w nim nie będzie osiągać wartości wymaganej. W efekcie straty ciepła tego pomieszczenia znacznie przewyższą zyski (przy założeniu, że nie ma innych znacznych zysków ciepła, np. agregaty, lady chłodnicze itp.), a tym samym grzejnik będzie pracował w trybie ciągłym.

Grzejnik nie grzeje tak samo na całej wysokości

To problem bardzo często podnoszony przez użytkowników, choć wcale nie musi świadczyć o wadliwej pracy instalacji. W grzejnikach, jak wiemy, ciepło jest przynoszone przez strumień wody, a potem oddawane do pomieszczenia na drodze promieniowania i konwekcji. Oczywiście, można wyregulować w taki sposób przepływ wody, że temperatura powierzchni płyty grzewczej będzie prawie taka sama, zarówno na górze, jak i na dole grzejnika, jednak będzie to rzutowało na zwiększenie opłat eksploatacyjnych.

Prawidłowa praca grzejnika powinna charakteryzować się określoną wielkością przepływu strumienia czynnika grzewczego, co objawia się tym, że różnica temperatury w górnej i dolnej części powierzchni płyty grzewczej będzie wyczuwalna w dotyku.

Rys. 4 przedstawia zdjęcie wykonane za pomocą kamery termowizyjnej z rozkładem temperatury na powierzchni grzejnika. Widać na nim, w jaki sposób woda rozpływa się na płyty grzejnika za pomocą łączników pomiędzy nimi, a następnie, jak rozpływa się od góry w dół płyt, oddając po drodze ciepło, co przejawia się odpowiednim zmniejszeniem wartości temperatury.

4) Rozkład temperatury na powierzchni grzejnika zobrazowany przy użyciu kamery termowizyjnej


Rozregulowanie instalacji c.o.

6) Wkładka termostatyczna: umieszczona w gnieździe grzejnika

Każda wkładka termostatyczna jest wyposażona we własny zakres regulacji przepływu czynnika grzewczego. Są to tzw. nastawy, które powinny być ustawione na wartości zgodne z projektem instalacji centralnego ogrzewania. Fabrycznie montowane wkładki termostatyczne są już ustawione na daną wartość. W przypadku grzejników bocznozasilanych zawór termostatyczny jest ustawiony na tzw. nastawę w pełni otwartą (N) o największym polu przepływu.

Bardzo częstym problemem w budynkach wielorodzinnych jest rozregulowanie instalacji c.o. przez właścicieli poszczególnych mieszkań, którzy we własnym zakresie zmieniają poszczególne wartości nastaw na wyższe. W ten sposób nieświadomie powodują, że dopływ wody do urządzeń grzewczych najbardziej oddalonych od źródła ciepła staje się mocno ograniczony, czego skutkiem jest niedostateczne ogrzewanie danego pomieszczenia.

W domach jednorodzinnych sprawa jest znacznie prostsza, ponieważ każdy właściciel może wszystkie grzejniki wyregulować w zależności od potrzeb i przeznaczenia pomieszczenia, zmieniając poszczególne nastawy na inne niż nastawione. Na rys. 6 pokazano zbliżenie poszczególnych nastaw oraz wkładkę umieszczoną w gnieździe urządzenia grzewczego ustawioną na daną wartość.

 

Tomasz Podleś

Między innymi o problemach z regulacją, dręczącym stukaniu w grzejnikach i złym składzie chemicznym wody przeczytasz w PI 12/2013

 


 

pi