envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

ok PI baner PI 30 lat

Advertisement


Wyniki III kwartału 2021 dla branży instalacyjno-grzewczej były na ogół bardzo pozytywne, pomimo problemów z dostawą surowców i podzespołów do produkcji urządzeń grzewczych i elementów instalacji. Pozytywny trend z poprzednich kwartałów został jednak osłabiony, z powodu coraz gorszej dostępności towaru. W zależności od grup produktowych czy kanałów dystrybucji, poziom wzrostu i spadku sprzedaży był różny, a ogólnie rynek instalacyjno-grzewczy w III kw. 2021 był rynkiem niewykorzystanych szans, gdzie popyt przerastał podaż.166

W III kwartale 2021 r. na rynku instalacyjno-grzewczym w Polsce w dalszym ciągu widać było dominację tzw. rynku wymian, pomimo dużej liczby nowych mieszkań oddawanych do użytku. Należy podkreślić rolę samorządów, które mając możliwości w postaci programów unijnych, obok coraz bardziej widocznego programu „Czyste Powietrze”, realizują proces popularyzacji wymian urządzeń grzewczych, także w ramach dostępnych funduszy lokalnych. Braki surowcowe i zachwianie łańcucha dostaw przełożyły się na wzrosty cen produktu końcowego. Widoczny był trend uciekania z gotówką z oszczędności finansowych w reinwestowanie środków w inne instrumenty, głównie w nieruchomości, oraz wzrost konsumpcji (wzrost zainteresowania tzw. dobrami luksusowymi). Prawdopodobnie przyczyniają się do tego informacje dotyczące analizy następstw Polskiego Ładu i spodziewanych wzrostów podatków i realnych obciążeń dla przedsiębiorców, którzy chcą zdążyć z inwestycjami przed spodziewanymi zmianami. Generalnie istniejąca obecnie koniunktura na rynkach europejskich i światowych sprzyja statystycznemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce, choć coraz bardziej widocznym zagrożeniem jest wzrastająca inflacja i spadek wartości złotego do innych walut, przez co realny wzrost gospodarczy wydaje się być niższy od podawanego w oficjalnych statystykach. Do tego wszystkiego należy dodać duże wzrosty cen praktycznie wszystkich nośników energii, tj. paliw i energii elektrycznej, które prawdopodobnie będą kontynuowane w przyszłym roku.

Dalsze wzrosty
W III kwartale 2021 roku sytuacja w branży instalacyjno-grzewczej była według ogromnej większości zebranych opinii bardzo dobra, aczkolwiek z nieco słabszą dynamiką wzrostu w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dynamika wzrostu sprzedaży, mierząc rok do roku i w odniesieniu do zakładanych planów sprzedaży w 2021 roku, była w dalszym ciągu bardzo wysoka, jednak należy wziąć pod uwagę wzrost cen sprzedawanych urządzeń, co ma duży udział w zwiększaniu obrotów. Większość producentów urządzeń grzewczych, klimatyzacyjnych, a szczególnie pomp ciepła (w rozmaitych wersjach i zestawach) odnotowało wysokie wartości dynamiki sprzedaży.

Producenci, którzy nie odnotowali tak spektakularnych wzrostów, zwykle mieli problemy z dostawami urządzeń na rynek spowodowane problemem z dostawami surowców i komponentów do produkcji urządzeń. Ogólnie panuje opinia, że wygrywali ci, którzy byli w stanie dostarczyć towar. Z tego względu, inwestorzy godzili się na zamienniki.

Jako inny z powodów takiego rozwoju rynku podaje się system wsparcia wymiany urządzeń grzewczych na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania i wzrost inwestycji mieszkaniowych dzięki programom wsparcia (w ramach RPO, PONE, Czyste Powietrze oraz ustawa antysmogowa). Przyczyn takiego rozwoju rynku jest jednak więcej i nie mniej ważne są powody gospodarcze i obawa przed dalszymi podwyżkami urządzeń, elementów instalacji i wykonawstwa. Oczywiście, po zmianach dokonanych w 2020 r. widać duży wzrost wymiany urządzeń dokonywanych także w ramach programu „Czyste Powietrze”, ale do tego należy dodać realne obawy inwestorów co do spodziewanych wzrostów kosztów odsuniętej w czasie inwestycji. Tak więc głównym motorem rozwoju rynku jest ekonomia, ale nie wolno nie doceniać coraz większego znaczenia świadomości klientów co do ochrony środowiska oraz pozytywnej strony ekonomicznej podczas eksploatacji nowoczesnych, efektywnych energetycznie urządzeń i instalacji.

Problemy z towarem i oszacowaniem kosztów
W III kwartale instalatorzy mają pełne obłożenie zamówieniami na wiele miesięcy w przód. Klienci pilnie szukają inwestycji i uciekają z gotówką, co jest jednym ze skutków coraz wyższej inflacji. Zleceń na wykonawstwo instalacji grzewczych jest dużo, ale barierą są problemy z dostępnością towaru u producentów i w hurtowniach. Ponadto sygnały z rynku potwierdzają, że obecnie trudno jest podpisywać umowy z klientami, ponieważ niepewność cen jest naprawdę dużym problemem w realizacji projektów złożonych (nie można oszacować kosztu całkowitej realizacji), czego często nie rozumieją sami inwestorzy, licząc, że ryzyko cenowe weźmie na siebie instalator. Jest to bardzo widoczne także w grupie elementów instalacji grzewczych.

Przykładowo, producenci grzejników walczą nadal z wyzwaniami w postaci rosnących cen stali, która jest podstawowym surowcem do ich produkcji obok grzejników aluminiowych. Oczekiwany jest w perspektywie czasu dalszy, ale już nieco wolniejszy wzrost tych cen. W rezultacie rynek był zmuszony przyjąć od początku 2021 szereg podwyżek cen elementów instalacji i urządzeń grzewczych. Widać w dalszym ciągu znaczące ograniczenia i problemy z dostępnością surowców i komponentów do ich wytwarzania. Niespotykane dotąd nagromadzenie zamówień w III kwartale (przedsprzedaż ze względu na podwyżki oraz chęć skorzystania z ograniczeń w dostępności u niektórych konkurentów) doprowadziło do istotnie wydłużonych terminów dostaw. Segmenty ogrzewania płaszczyznowego oraz systemów rurowych zostały dotknięte (podobnymi co stal w drugim kwartale) dużymi wyzwaniami zarówno w obszarze kosztów z powodu znaczących podwyżki cen polietylenu czy mosiądzu, jak i dostępności tych materiałów. Braki surowcowe i zachwianie łańcucha dostaw przekładają się bezpośrednio na wzrosty cen produktu końcowego w całej branży grzewczej.

Bardzo znaczne i częste podwyżki materiałów instalacyjnych mogą spowodować obniżenie jakości inwestycji (poszukiwanie najtańszych materiałów) albo wręcz obniżenie atrakcyjności inwestowania na rynku deweloperskim (koszty). Brak surowców ma wpływ na ciągłość produkcji i terminowość dostaw oraz dostępność produktów instalacyjnych na rynku, co może być widoczne w spowalnianiu rozwoju rynku w następnych kwartałach.

SPIUG analizuje na bieżąco dane GUS o ilości nowych pozwoleń na budowę z podziałem na rodzaje budownictwa , o ilości upadłości przedsiębiorstw budowlanych i instalacyjnych. Już obecnie, pomimo wysokich wzrostów w każdej z tych kategorii, projektanci instalacyjni zaczynają zgłaszać problem z pozyskiwaniem nowych tematów , co jest spowodowane dominacją rynku wymian i modernizacji nad nowymi projektami. Obecnie jesteśmy po fali podwyżek i wzmożonych zakupach towarów i pojawiających się znacznych kłopotów z utrzymaniem ciągłości dostaw. Jaki to będzie miało wpływ na resztę roku pokaże ostatni kwartał. Póki co, na razie, dzięki wprowadzonej już jakiś czas temu dyscyplinie płatności w branży instalacyjno-grzewczej, nie występują jakieś większe problemy związanie z zatorami płatności czy niewypłacalnością klientów. Wzrost sprzedaży na rynku instalacyjno-grzewczym w III kwartale 2021 roku można szacować na poziomie 8-10%, ale nie brakowało opinii o wzrostach powyżej 10%.

Sytuacja w wybranych grupach produktowych
Sprzedaż urządzeń i elementów instalacji grzewczych w III kwartale 2021 roku przebiegała podobnie jak we wcześniejszych kwartałach i w większości podstawowych grup produktowych ‒ pozytywnie. Oczywiście, struktura sprzedaży była pod wpływem różnych czynników, jednak ogólne trendy zostały utrzymane, a zmiany które nastąpiły miały charakter pozytywny, chociaż dały się zauważyć pewne sygnały o zmniejszeniu dynamiki wzrostu sprzedaży. Pewną niespodzianką była dalsza kontynuacja wzrostu sprzedaży gazowych wiszących kotłów konwencjonalnych, co było obserwowane już od IV kwartału 2020 r. Niemniej jednak obraz struktury sprzedaży wskazuje, że sprzedawało się to, co było dostępne w magazynie, stąd np. wzrosty sprzedaży w grupach urządzeń, które wcześniej notowały spadki i zalegały w magazynach.

Tabela 1. Tendencje zmian rynkowych: III kw. 2021 do III kw. 2020
167

W dalszym ciągu można było zauważyć stabilny wzrost sprzedaży w segmencie kondensacyjnych kotłów gazowych, co jest bardzo znaczące, biorąc pod uwagę wysoką bazę odniesienia z poprzednich kwartałów 2020 r. Zauważalne było także bardzo duże zainteresowanie powietrznymi pompami ciepła, ale i w wypadku pomp ciepła gruntowych nastąpiły kilku-kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży. Ogólnie rośnie coraz bardziej zainteresowanie wykorzystaniem OZE na cele grzewcze. Wzrosła ponownie sprzedaż kolektorów słonecznych ‒ większość producentów sygnalizowała wzrosty sprzedaży w okresie, który tradycyjnie ze względów pogodowych nie jest sezonem na sprzedaż tych urządzeń. Także producenci kotłów na paliwa stałe sygnalizowali wzrosty na poziomie od 20 do 40%, głównie dzięki wzrostom sprzedaży kotłów na pellet. W grupie kotłów na węgiel i jego pochodne nastąpiły pewne niewielkie wzrosty. Co ciekawe, wzrosty nastąpiły nawet w kotłach olejowych, co było kontynuacją I i II kwartału. Zanotowano znaczne wzrosty w grupie gazowych kondensacyjnych kotłów stojących, także tych o większej mocy. Widać też coraz większe zainteresowanie układami hybrydowymi, zarówno kotłów gazowych z pompami ciepła, jak i w układach kocioł gazowy – kolektory słoneczne. Pojawiły się nowe realizacje z udziałem kolektorów hybrydowych PVT.

W grupie głównych elementów instalacji do ogrzewania powierzchniowego też widać wzrosty od kilku do ponad 20%, ale w niektórych przypadkach widać spore spadki, co raczej nie wskazuje na tendencję spadku zainteresowania tą grupą produktową, a raczej na braki możliwości realizacji zamówień z uwagi na problemy z dostawą mosiądzu i polietylenu.

Gazowe kotły konwencjonalne
W grupie kotłów wiszących konwencjonalnych, po dużych spadkach w ostatnich latach, nastąpił dalszy, ale już mniejszy wzrost na poziomie ok. 9% (w I kwartale 2021 r. wzrost sięgnął 53%). Także w grupie gazowych konwencjonalnych kotłów stojących nastąpił wzrost na poziomie ok. 63% w porównaniu do III kw. 2020 roku. Warto przypomnieć, że zmiany procentowe odnoszą się do względnie niskiej wartości bazowej ‒ sprzedaż nawet kilku sztuk mniej lub więcej daje bardziej widoczny efekt zmiany liczony w procentach. Nie zmienia to faktu, że wzrosty te to nieoczekiwane zjawisko, które można wytłumaczyć wzmożonym rynkiem wymian i czyszczeniem magazynów przy okazji braku towaru z tego, co tam zalegało od miesięcy. Można to wytłumaczyć także potrzebą koniecznej wymiany zamontowanych w latach 90- tych konwencjonalnych kotłów gazowych we wspólnotach mieszkaniowych, gdzie przeróbka instalacji do montażu kotłów kondensacyjnych stanowiłoby duże wyzwanie finansowe i techniczne. Taki wybór był z pewnością podyktowany zbyt niskimi zasobami finansowymi, żeby przeprowadzić prace modernizacyjne pozwalające na wymianę urządzenia konwencjonalnego na kondensacyjne. Dodatkowo, informacje z rynku potwierdzają słuszność takiego rozumowania. Koszt wymiany instalacji odprowadzania spalin często przekracza koszt wymiany samego kotła, dlatego, biorąc pod uwagę coraz mniejszą dostępność kotów konwencjonalnych, niektórzy inwestorzy skłaniają się do takiego rozwiązania, ale w całościowej masie sprzedaży kotłów gazowych, udział kotłów konwencjonalnych jest zaledwie kilkuprocentowy.

Gazowe kotły kondensacyjne
W III kwartale 2021 roku odnotowany został ponowny znaczący wzrost sprzedaży wiszących kotłów kondensacyjnych w porównaniu do III kwartału 2020, który wyniósł 14%. Nastąpił przy tym 14% wzrost w grupie gazowych kondensacyjnych kotłów stojących, przy 29% wzroście sprzedaży kotłów z zabudowanym zasobnikiem ciepła (tzw. „lodówek”). Tendencja wzrostowa ma swoje podłoże w przyczynach wymienionych już wcześniej. Taki wynik można powiązać z ogólną tendencją zwiększenia dynamiki sprzedaży w branży w III kwartale 2021. Gazowe kotły kondensacyjnie obecnie sprzedają się głównie na wymianę starych urządzeń grzewczych, w budynkach podłączonych do sieci gazowej. Coraz częściej klienci końcowi pytają o kwestie związane z późniejszą eksploatacją, dostępnością serwisu i automatyką, za co są gotowi dopłacić więcej na etapie inwestycyjnym. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez urządzenia kondensacyjne i stanowi ponad 95% rynku kotłów gazowych. Jest to obecnie podstawowe urządzenie grzewcze sprzedawane w największej ilości. W III kwartale w wypadku kotłów stojących o większej mocy, tj. powyżej 50 kW, nastąpił wzrost o ok. 9% w wypadku kotłów kondensacyjnych wiszących oraz 20% w wypadku kotłów stojących przy 31% wzrostu w grupie kotłów konwencjonalnych. Odnotowano ponownie ok. 80% wzrost sprzedaży kotłów z tzw. wymiennikiem kondensującym.

Kotły olejowe
W grupie kotłów olejowych w III kwartale 2021 roku nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 25%, co też stanowi pewną niespodziankę. Przy czym wzrost sprzedaży w wypadku kotłów konwencjonalnych wyniósł 15%, a w wypadku kotłów kondensacyjnych 29% . Można zakładać, że dotychczasowi użytkownicy kotłów olejowych, które nigdy nie należały do tanich urządzeń, korzystają z boomu w obawie, że dostępność tych urządzeń będzie w przyszłości ograniczona.

Kotły na paliwa stałe
Dalej zmniejszał się udział kotłów węglowych w ogólnym wolumenie kotłów na paliwa stałe, pomimo sygnalizowania pewnych wzrostów sprzedaży kotłów na ekogroszek w II kwartale, ale z uwagi na brak miarodajnych danych oraz usunięcie tych urządzeń z oferty wielu producentów, wzrosty te mogą być wynikiem pokrycia zapotrzebowania rynkowego przez pozostałych producentów. Z drugiej strony wsparcie dla kotłów na ekogroszek w ramach programu „Czyste Powietrze” ma być wstrzymane z końcem 2021 roku, to może być też uzasadnieniem do ostatnich zakupów tych urządzeń.

W wypadku kotłów na biomasę, II kwartał zamknął się bardzo dobrze, z dwucyfrowymi wzrostami na poziomie powyżej 30%. Taka ocena rynku może wydawać się znacznie zaniżona z uwagi na sprzedaż kotłów pozaklasowych w tzw. szarej strefie, czego nie obejmuje żadna statystyka czy monitoring rynku. W III kwartale był notowany dalszy wzrost zainteresowania kotłami automatycznymi na pellet, które zwiększyły wyraźnie swój udział rynkowy w grupie kotłów na paliwa stałe. Także w tej grupie produktowej zamówienia są realizowane z pewnym opóźnieniem z uwagi na ograniczone możliwości produkcyjne zakładów i dostęp do surowców oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej do produkcji urządzeń.

Ogólnie, podwyżki cen i zwiększone zakupy spowodowały znaczny wzrost obrotów w tej grupie producentów. Widać także wśród producentów kotłów na paliwa stałe tendencję do wprowadzania do oferty różnych innych produktów i nowoczesnych źródeł ciepła.

Pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne
W III kwartale 2021 roku kontynuowany był trend wzrostowy w grupach nowoczesnych zaawansowanych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, takich jak pompy ciepła i nowoczesne przepływowe kotły grzewcze.

Pompy ciepła odnotowały 24% wzrosty sprzedaży, co jest kolejnym bardzo dobrym wynikiem, ale może być także niedoszacowanym, z uwagi na to, że na rynku pojawiło się trochę producentów pomp ciepła produkujących na małą skalę, a także nastąpił import pomp ciepła z Chin, co zgodnie ze wcześniejszymi prognozami może stanowić problem dla europejskich producentów pomp ciepła w przyszłości.

Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych, gdzie podobnie jak w poprzednim kwartale wzrosty wyniosły od kilkudziesięciu procent. Wśród dostawców pomp ciepła były widoczne duże problemy z realizacją dostaw z uwagi na duże zainteresowanie i problemy z komponentami do produkcji. Prowadziło to często do konieczności wprowadzania zamienników, np. pompy powietrzne na gruntowe, które akurat były dostępne. Na dostawę pompy ciepła trzeba było czekać często powyżej miesiąca.

Pompy gruntowe w III kwartale 2021 roku odnotowały wzrost na poziomie prawie 10% w wypadku pomp nierewersyjnych do c.o. i trzykrotny wzrost w wypadku pomp woda/woda i woda/powietrze o małych mocach. Były też ok. 40% spadki w wypadku pomp grunt/woda i grunt powietrze dla wyższych mocy.

Ponownie rekordzistami we wzrostach sprzedaży są pompy powietrzne typu monoblok, gdzie wzrosty są od kilkudziesięciu procent do ponad dwukrotności (zależnie od kategorii i mocy), oraz pompy powietrzne typu split ze wzrostami na poziomie kilkudziesięciu procent.

Wzrasta także w dalszym ciągu zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych z gazowymi kotłami grzewczymi, gdzie wzrost wyniósł ponad 26 %.
W wypadku kotłów elektrycznych widoczny był dalszy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji, ale wzrostowa dynamika sprzedaży w III kwartale 2021 roku była niższa i osiągnęła poziom ok. 50%. Pewne osłabienie dynamiki wzrostu w tej grupie urządzeń był spowodowany dużym wzrostem cen energii elektrycznej oraz niepewnością co do wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych, o których się mówi już od kilku miesięcy. Do tego dochodzą: niski poziom dofinansowani , długi okres oczekiwania na podniesienie przydziałowej mocy dla celów ogrzewania, niestabilna sytuacja przepisów dla prosumentów, straszenie prosumentów nieopłacalnością posiadania PV.

W wypadku przepływowych elektrycznych podgrzewaczy do c.w.u nastąpił wzrost na poziomie 10- 15%.

Kolektory słoneczne
W grupie kolektorów słonecznych nastąpił ponowny wzrost sprzedaży tego typu instalacji w porównaniu do II kwartału 2020, który wyniósł ok. 17%. W skali trzech kwartałów, wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych osiągnął poziom ok. 15% i prawdopodobnie ten poziom utrzyma się do końca roku. Absolutnie dominują w sprzedaży kolektory płaskie. Kolektory próżniowe są marginesem w sprzedaży tego typu instalacji. W dalszym ciągu problemem jest obecna struktura sprzedaży tych urządzeń w Polsce, chociaż III kwartał 2021 był kolejnym ze zwiększaniem znaczenia sprzedaży detalicznej – nadal jest ona jednak daleka od poziomu pozwalającego mówić o stabilności tego segmentu rynku. Nadal dominuje rynek projektów przetargowych na tego typu instalacje. Widać na rynku ponownie coraz większe zainteresowanie instalacjami kolektorów słonecznych, już także do doładowania ogrzewania w układach hybrydowych, a nie tylko do przygotowania c.w.u. Takie rozwiązanie zdobywa coraz większą popularności i sprawdza się w innych krajach. Także w tej grupie produktowej, producenci zgłaszali problemy z dostawami komponentów i surowców do wytwarzania kolektorów słonecznych.
Coraz bardziej widoczne są instalacje złożone z kolektorów hybrydowych – formy kogeneracji opartej na energii słonecznej.

Gazowe przepływowe podgrzewacze do c.w.u.
Rynek przepływowych gazowych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej w III kwartale 2021 roku odnotował spadek na poziomie 13%, co wobec wzrostów w poprzednich kwartałach daje w sumie niewielki 1% wzrost sprzedaży tych urządzeń. Można przyjąć, że ta technologia wytwarzania ciepłej wody użytkowej jest coraz bardziej wypierana przez inne sposoby wytwarzania c.w.u. Tego typu urządzeń nie montuje się już w nowym budownictwie, istniej tylko rynek wymian.

Grzejniki i inne elementy instalacyjne
III kwartał 2021 w grupie grzejników stalowych był ogólnie kontynuacją sprzedaży po stabilnym I kwartale, co zaowocowało wynikiem o 14-15% wyższym niż w III kwartale 2020. W skali po trzech kwartałach, wzrost sprzedaży grzejników stalowych osiągnął także 15%. Ceny stali doszły do spodziewanych wcześniej wysokich poziomów, co skutkowało kolejnymi podwyżkami cen grzejników. Powoli stabilizuje się dostępność surowca (m.in. ze względu na zdecydowanie mniejszy popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego – problemy z półprzewodnikami), jednak nie ma to póki co wpływu na poziom cenowy, który nadal pozostaje bardzo wysoki.

Segment ogrzewania płaszczyznowego oraz systemów rurowych dotknięty jest coraz większymi problemami, przede wszystkim mamy ogromne braki w dostępności surowców, co skutkuje znacznie wydłużonymi terminami dostaw oraz ich ograniczeniem. W wypadku grzejników aluminiowych nastąpił wzrost sprzedaży o ok. 10%.

Galopujące ceny stali, stanowiącej podstawowy surowiec w tej grupie produktowej, to wyzwanie dla producentów oraz dystrybutorów. W związku z tym rynek był zmuszony przyjąć w pierwszym półroczu 2021 dwie kilkunastoprocentowe podwyżki cen w odstępie zaledwie kilku miesięcy. W dalszym ciągu istnieją znaczące ograniczenia i problemy z dostępnością blachy.

Konsekwentnie od wielu kwartałów był widoczny wzrost sprzedaży ogrzewania płaszczyznowego. Umacnia się tendencja coraz większego udziału w rynku ogrzewania powierzchniowego, chociaż z powodu trudności w dostawach produktów wzrosty sprzedaży w tym segmencie w III kwartale 2021 r. można szacować zaledwie na poziomie 20-50% ‒ w zależności od asortymentu.

Asortyment uzupełniający, zasobniki i ogrzewacze pojemnościowe oraz przepływowe również odnotowały niewielką tendencję wzrostową sprzedaży na poziomie 10% z powodu problemów z surowcami do ich produkcji i wydłużonymi terminami dostaw.. Najprawdopodobniej powodem jest wzrost inwestycji w domach jednorodzinnych oraz zmiany zachodzące pod kątem wykorzystywanych źródeł ciepła oraz coraz większa liczba modernizacji (około 30% udział). Wart odnotowania jest wzrost zainteresowania o 15% zbiornikami dwuwężownicowymi, co jest pochodną wzrostu sprzedaży instalacji kolektorów słonecznych. Widoczny był ponownie prawie 30% wzrost sprzedaży w III kwartale buforów bezwężownicowych.

Sprzedaż innych elementów instalacyjnych wartościowo osiągnęła wzrost rzędu 20- 40%.

Opracowanie: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych


 

pi