envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

ok PI baner PI 30 lat

Advertisement


117Jednym z głównych zagrożeń dla sprawności instalacji grzewczej i działania urządzeń jest kamień kotłowy. Dlatego też istotnym zadaniem instalatora jest zbadanie, czy parametry wody są optymalne oraz czy warto zainstalować urządzenie zmiękczające wodę.

Woda w domowej instalacji musi być zgodna z normami, które kwalifikują ją jako bezpieczną do spożycia, a te dopuszczają twardość wody aż do 500 mg CaCO3/l (3,3-28°dH). Zwykle woda płynąca w rurach ma twardość od 8 do 21°dH, choć na niektórych obszarach wartość ta jest wyższa. Woda z kranu jest więc zdrowa dla ludzi, ale niekoniecznie dla sprzętów domowych, instalacji i urządzeń grzewczych.

Zalecenia producentów
Kamień kotłowy znacząco zmniejsza efektywność pracy urządzenia grzewczego. Dzieje się tak ze względu na zmniejszenie efektywności wymiany cieplnej w wymienniku urządzenia, gdzie warstwa kamienia działa jak izolator. Narastający kamień powoduje też stopniowe ograniczenie przepływu wody przez wymiennik, utrudniając przekazywanie energii wodzie płynącej w instalacji. W krytycznych przypadkach może dochodzić do gotowania się wody w wymienniku, a powstająca para wodna może niebezpiecznie zwiększać ciśnienie w instalacji, doprowadzając do wycieków. Osady mają także negatywny wpływ na inne elementy kotła, powodując np. zakleszczanie się pompy obiegowej czy wadliwe działanie termostatów w grzejnikach.
Aby zapobiec takim sytuacjom, producenci urządzeń grzewczych określają maksymalną twardość, jaką może mieć woda grzewcza. Parametry są różne w zależności od typu urządzenia i rodzaju zastosowanego wymiennika. Przykładowo: dla urządzeń marki De Dietrich dopuszczalna twardość wody waha się od 8,4°dH (kotły naścienne dużej mocy: 285-1300 kW) do 11,2°dH (kotły wiszące o mocy poniżej 45 kW, z wymiennikiem ze stali szlachetnej) lub nawet 19,6°dH (kotły z wymiennikiem aluminiowym).

118Zmiękczacz wody – antidotum na problemy
Coraz więcej nowoczesnych kotłów jest wyposażonych w wymienniki odporne na osadzanie się kamienia kotłowego. Odporność ta nigdy nie jest jednak całkowita. Kamień kotłowy i tak się pojawi, zwłaszcza gdy twardość wody jest bliska dopuszczalnej granicy. Dlatego wielu użytkowników decyduje się na montaż zmiękczaczy wody. Z kolei producenci urządzeń grzewczych, wiedząc, że miękka woda pozytywnie wpłynie na pracę kotłów (a więc i zadowolenie klientów), włączają zmiękczacze wody do swojej oferty.
Biorąc pod uwagę wszystkie zalety tego typu urządzeń, od jakiegoś czasu oferujemy klientom zmiękczacz wody AQA Perla Black, także w korzystnych pakietach z flagowymi kotłami De Dietrich: MCR3 evo i Evodens – mówi Tomasz Popiel, Manager Działu Marketingu firmy BDR Thermea Poland.
Najlepiej zamontować zmiękczacz jeszcze przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Wydłuży on bezawaryjną pracę kotła i w wieloletniej perspektywie zwiększy jego wydajność nawet o 30%.

Twardość pod kontrolą
Aby zrozumieć działanie zmiękczacza wody, warto dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest kamień kotłowy, oprócz tego, że biało-szarym osadem. Kamień to wytrącone z wody pod wpływem wysokiej temperatury węglan wapnia i węglan magnezu. Jeśli pozbędziemy się z wody jonów wapnia i magnezu, kamień nie powstanie. W zmiękczaczach działających na zasadzie klasycznego procesu wymiany jonowej, jony te eliminuje się dzięki zastosowaniu chlorku sodu (czyli po prostu soli) – są one wymieniane na jony sodu. Podobna reakcja chemiczna zachodzi w zmywarce, gdy stosuje się sól lub tabletki myjące z odpowiednią ilością soli.

Aby zmiękczacz działał poprawnie, zawsze musi się w nim znajdować sól. W przypadku zmiękczacza AQA Perla Black, oferowanego w pakietach z kotłami De Dietrich, jest to sól w tabletkach. Warto dodać, że zmiękczacz ten ma funkcję precyzyjnego zasolenia, gwarantującą oszczędność wody i soli do regeneracji, dotykowy ekran z informacjami o pracy zmiękczacza, a także specjalny zawór podmieszania do regulacji twardości wody. Woda nie powinna być bowiem zmiękczona maksymalnie. Ma to szczególne znaczenie w przypadku instalacji z miedzi, która w kontakcie ze zbyt miękką wodą może korodować. Bardzo miękka woda utrudnia też spłukanie mydła czy szamponu podczas kąpieli. Zaleca się, aby twardość wody zmiękczonej mieściła się w zakresie 3-6°dH (ok. 106,5 mg CaCO3/l).


 

pi