envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa20W naszym zabieganym świecie jednym z najcenniejszych dóbr jest CZAS. Na realne oszczędności czasu pozwala najnowsze, kompaktowe rozwiązanie firmy Caleffi Hydronic Solutions, przeznaczone dla instalacji grzewczych oraz chłodniczych. Poznajmy grupę do podłączenia odbiorników grzewczych/chłodzących z serii 149!

Czas to kryterium, które świadomi inwestorzy, wykonawcy czy projektanci biorą pod uwagę jako jedno z podstawowych przy wyborze optymalnego rozwiązania.

To, co niewątpliwie jest dla nich ważne na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego, to:

  • czas, który należy poświęcić na prawidłowy dobór elementów instalacji w procesie projektowania;
  • czas, który należy przeznaczyć na montaż elementów instalacji;
  • czas niezbędny na wykonanie równoważenia hydraulicznego po uruchomieniu instalacji;
  • czas potrzebny w przyszłości na przeprowadzanie prac konserwacyjnych. 

19Budowa
Grupa do podłączenia odbiorników grzewczych/chłodzących z serii 149 firmy Caleffi Hydronic Solutions wyposażona jest m.in. w następujące elementy (zgodnie ze schematem ideowym na rys. 1 b):
1. siłownik (opcja),
2. zawór równoważąco-regulacyjny niezależny od ciśnienia (PICV),
3. zawór napełniania/spustu (opcja),
4. zestaw obejścia składający się z: a) trójdrogowego zaworu odcinającego; b) zwężki Venturiego do pomiaru przepływu (tylko dla kodów 149.00); c) trójdrogowego zaworu odcinającego z wbudowanym filtrem. Aby dokładnie zrozumieć ideę tego rozwiązania, prześledźmy proces inwestycyjny.

Etap projektowy Grupa została wyposażona w zawór równoważąco-regulacyjny z serii 145, niezależny od ciśnienia, który pozwala na ustawienie wymaganego natężenia przepływu oraz utrzymuje go na stałym poziomie niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji, w której zawór został zainstalowany. Dzięki temu etap doboru urządzenia został ograniczony do minimum, ponieważ wystarczająca jest znajomość wymaganego przepływu dla danego urządzenia. Nie ma konieczności wykonywania skomplikowanych obliczeń hydraulicznych. Całość w zasadzie sprowadza się do wyboru zaworu, w którego zakresie znajduje się wymagana wartość. Szeroki zakres regulowanych przepływów pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia do konkretnego przypadku.

Dokładna procedura doboru została przedstawiona w karcie technicznej ww grupy. Grupa może być wyposażona w siłowniki proporcjonalne lub typu on/off.

21
22Etap montażu
Na rysunkach 2 a i b przedstawiono różnicę pomiędzy tradycyjnie skręcanymi elementami do podłączenia klimakonwektorów a kompaktową grupą z serii 149. Jak widać, wykorzystanie kompletnego, funkcjonalnego zestawu pozwala ograniczyć prace do minimum – wymaga jedynie podłączenia przewodów elastycznych oraz, po wykonaniu uruchomienia, montażu izolacji, która dostarczana jest z grupą.

Uruchomienie i konserwacja
Elementy zastosowane w grupie z serii 149 pozwalają na wygodne i szybkie wykonanie niezbędnych prac związanych z uruchomieniem oraz konserwacją instalacji, takich jak:

  • płukanie głównych ciągów instalacyjnych (rys. 3 a) – dzięki zastosowaniu zaworów wielopozycyjnych oraz obejścia możliwe jest całkowite odseparowanie urządzenia i wykonanie płukania głównych ciągów instalacyjnych;
  • płukanie odbiornika (rys. 3 b) – dzięki zastosowaniu zaworu spustowego oraz wielopozycyjnych zaworów można wykonać płukanie urządzenia (w odpowiedniej konfiguracji ustawienia zaworów można również wykonać płukanie wsteczne);
  • napełnianie obiegu (rys. 3 c);
  • czyszczenie (rys. 3 d) – w jednym z zaworów wielopozycyjnych został umieszczony wkład filtracyjny, który ma za zadanie ochronę urządzenia przed zanieczyszczeniami; po wyjęciu wkładu filtracyjnego wystarczy przepłukać go pod bieżącą wodą;
  • pomiar natężenia przepływu (rys. 3 e) – dzięki zastosowaniu w grupie zwężki Venturiego; pomiar jest możliwy przy wykorzystaniu dowolnego urządzenia do pomiaru ciśnienia różnicowego. 

Minimum czasu, maksimum komfortu
Podsumowując, w niewielkiej obudowie izolacyjnej nowej grupy z serii 149 inżynierowie firmy Caleffi zamknęli urządzenie o wielkich możliwościach. Funkcjonalność, jaką oferuje to rozwiązanie, jest niezwykle wysoka, a czas, który należy poświęcić na każdy etap procesu inwestycyjnego, dzięki wykorzystaniu urządzenia jest minimalny. Nowa grupa z serii 149 to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji.


 

pi