envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa16Wymagania odnośnie do jakości wody kotłowej reguluje norma PN-EN 12952-12: Kotły wodno-rurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej. Wydaje się, że woda poddana procesowi uzdatniania zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinna już stwarzać zagrożenia dla instalacji oraz kotłów. Zagrożenia mogą się jednak kryć gdzie indziej – w każdym z elementów instalacji. Warto zatem kompleksowo zadbać o jakość krążącej w niej wody.

Odpowiednie uzdatnienie wody zarówno w trakcie napełniania instalacji, jak i uzupełniania ubytków wody jest niezbędne, ale nie oznacza, że możemy być zupełnie spokojni o jej jakość. Zagrożeniem dla jakości wody grzewczej mogą być również:
cząstki zawieszone (piasek, cząstki metalu, ciała obce), które dostały się instalacji w trakcie jej wykonywania lub konserwacji (resztki spawalnicze, konopie, smary);
produkty korozji tlenowej materiałów wykorzystanych do wykonania instalacji;
szlamy, które są efektem połączenia tlenków, olei użytych podczas produkcji elementów takich jak np. grzejniki, oraz osadów mineralnych. Aby uchronić instalację przed wewnętrznymi zagrożeniami, możemy wykorzystywać różnorodne środki, tj. preparaty chemiczne, filtry oraz separatory zanieczyszczeń. W ofercie firmy Caleffi znajdą Państwo wszystkie te produkty. Poniżej ich krótka charakterystyka, w tym najnowszego produktu – urządzenia filtrującego Caleffi XS® o unikatowych cechach i szerokim zastosowaniu. Firma Caleffi co roku poszerza gamę swoich produktów po to, aby sprostać wymaganiom każdego klienta.

Środki chemiczne
C3 Cleaner oraz C3 Fast Cleaner (rys. 1) – jest to preparat w postaci płynnej, łączący właściwości sekwestrantów oraz dyspersantów, stosowany do usuwania zanieczyszczeń i kamienia z nowo wykonanej lub z istniejącej instalacji c.o. Spośród innych, dostępnych na rynku preparatów o podobnym przeznaczeniu niewątpliwie wyróżnia go wysoka wydajność. Jedno opakowanie C3 Cleaner (o pojemności 0,5 l) lub C3 Fast Cleaner (o pojemności 0,4 l) jest wystarczającą dawką dla instalacji o pojemności 150 l, co przekłada się w przybliżeniu na instalację wyposażoną w 15 grzejników. Preparat ten jest bezpieczny – nie jest agresywny chemicznie w stosunku do materiałów najczęściej wykorzystywanych w instalacjach c.o., charakteryzuje się neutralnym pH i delikatnym, niedrażniącym zapachem. 17C1 Inhibitor oraz C1 Fast Inhibitor (rys. 2) – to nietoksyczny, płynny produkt przeznaczony do ciągłego utrzymywania instalacji w dobrym stanie. Zapewnia ochronę przed korozją i osadzaniem się kamienia. Podobnie jak C3 Cleaner ma neutralne pH i delikatny zapach, dozuje się go również w takich samych proporcjach, czyli jedno opakowanie C1 Inhibitor (o pojemności 0,5 l) lub C1 Fast Inhibitor (o pojemności 0,4 l) wystarcza na instalację o pojemności 150 l. C1 Inhibitor może być stosowany w systemach ogrzewania i chłodzenia. Jest bezpieczny dla wszystkich materiałów metalowych oraz tworzyw sztucznych występujących w instalacjach grzewczych.

Separatory zanieczyszczeń
Separatory zanieczyszczeń z serii Dirtmag® (rys. 3), oprócz spełniania swojej głównej funkcji, czyli separacji zanieczyszczeń o różnym pochodzeniu, w tym cząstek ferromagnetycznych i usuwania ich z instalacji, pozwalają dodatkowo na aplikację środków chemicznych. Zasada działania separatorów zanieczyszczeń firmy Caleffi opiera się na wykorzystaniu kilku zjawisk fizycznych i w pewnym uproszczeniu przedstawia się następująco:
⚫ zmniejszenie prędkości medium sprzyja grawitacyjnemu opadaniu zanieczyszczeń w komorze gromadzenia;
⚫ wewnętrzny element powoduje wytrącenie z przepływającego medium zanieczyszczeń, które opadają do komory zlokalizowanej w dolnej części urządzenia. Odpowiednia budowa separatorów pozwala na oddzielenie z wody instalacyjnej cząsteczek o wielkości kilku mikrometrów. Separacja następuje w sposób ciągły, a całkowite usunięcie zanieczyszczeń wymaga kilkudziesięciu cykli pracy instalacji. 18a
19Dla prawidłowej pracy separatorów niezwykle ważny jest prawidłowy dobór zgodnie z informacjami podanymi w kartach technicznych.

20Urządzenia filtrujące
DirtmagClean® – to filtr-separator magnetyczny z funkcją automatycznego czyszczenia (rys. 4), polecany do stosowania w średnich i dużych instalacjach grzewczych lub chłodniczych w celu całkowitego wyeliminowania z nich zanieczyszczeń. Urządzenie zostało wyposażone w układ usuwania zanieczyszczeń oraz mechanizm automatycznego oczyszczania, który pozwala ograniczyć częstotliwość konserwacji. Automatyczne oczyszczanie odbywa się w regularnych odstępach czasu zgodnie z ustalonym harmonogramem lub gdy zostanie wykryty określony stopień zabrudzenia. Działanie DirtmagClean® opiera się na wykorzystaniu zasady dekantacji (osadzanie dużej ilości zanieczyszczeń w komorze gromadzenia poza linią przepływu medium) oraz elementów filtracyjnych, przez które przepływa woda z instalacji. Drobna siatka filtrująca stopniowo blokuje cząsteczki zanieczyszczeń o wielkości do 2 μm. Jednocześnie zanieczyszczenia ferromagnetyczne są separowane przez elementy magnetyczne urządzenia i zatrzymywane na powierzchniach mechanicznie czyszczonych.

21Urządzenie filtrujące Caleffi XS® do montażu pod kotłem (rys. 5) – to najnowszy produkt w ofercie firmy Caleffi wyróżniający się niewielkimi rozmiarami, kompaktową budową i wysoką estetyką. Dzięki temu urządzenie to może być stosowane ze wszystkimi rodzajami kotłów, zarówno w instalacjach nowych, jak i modernizowanych, również tam, gdzie jest mało miejsca lub w miejscach widocznych, gdzie liczy się estetyka (np. przy kotle wiszącym w kuchni czy przedpokoju).

23Urządzenie filtrujące Caleffi XS® zostało wyposażone w specjalny wkład filtracyjny (rozmiar oczka Ø 0,80 mm), magnes neodymowy oraz komorę na zanieczyszczenia o dużej pojemności. Zasada jego działania opiera się na:
- mechanicznej filtracji lekkich cząstek – przez wkład filtracyjny;
- oddzieleniu cząstek ferromagnetycznych – wykorzystanie magnesu neodymowego;
- separacji cięższych, większych zanieczyszczeń – w komorze o dużej pojemności.

 


22Warto też zwrócić uwagę na udogodnienia związane z eksploatacją urządzenia. Dzięki przezroczystym elementom niezwykle łatwo można sprawdzić stopień zabrudzenia filtra, a jego czyszczenie przeprowadzać dopiero wtedy, kiedy jest to konieczne. Dodatkowo urządzenie może być wyposażone w specjalny adapter, który umożliwi łatwe i szybkie dozowanie środków chemicznych do instalacji (np. C3 Fast Cleaner lub C1 Fast Inhibitor).


 

pi