envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa12Gazowe przepływowe podgrzewacze wody to urządzenia, które podgrzewają wodę użytkową w systemie przepływowym. Są to urządzenia wiszące, instalowane zazwyczaj w łazienkach lub na strychu. Ich nowoczesne wersja to urządzenie wykorzystujące również energię skroplenia pary wodnej, czyli gazowy podgrzewacz kondensacyjny.

Termy gazowe podgrzewają wodę bieżącą (c.w.u.) lub wodę bieżącą oraz wodę grzewczą (c.o.). Pełnić mogą zatem dwie funkcje: przygotowania ciepłej wody użytkowej lub przygotowania wody użytkowej oraz grzewczej. Dość częstym rozwiązaniem w budynkach wielorodzinnych jest rozdział na centralne przygotowanie wody grzewczej oraz rozproszone – ciepłej wody użytkowej. Oznacza to, że w każdym mieszkaniu znajdować się może przepływowy podgrzewacz wody użytkowej. W przypadku większego zapotrzebowania na ciepłą wodę dodatkowo instalowany jest zbiornik buforowy.

11Zasada działania: tak działa gazowy podgrzewacz wody
Termy gazowe to kompaktowe urządzenia. Oznacza to, że wszystkie konieczne elementy instalacji są w urządzeniu zintegrowane. Elementy te to pompy obiegowe, zawory, elementy zabezpieczające, sterowanie. Niektóre urządzenia mają w sobie zintegrowane dodatkowe elementy hydrauliczne jak zasobnik przeponowy lub zasobnik buforowy. Urządzenia te są wtedy najczęściej urządzeniami
stojącymi.
W typowej termie gazowej podgrzewana woda przepływa szybko w bliskości palnika gazowego. Podgrzewanie wody odbywa się inaczej niż w przypadku kotła grzewczego, który podgrzewa dużą ilość wody w relatywnie wolnym tempie. Zapłon palnika w dzisiejszych urządzeniach realizowany jest przy pomocy piezoelektryków. 

13

Ta funkcja oszczędza znacznie energię. Poza tym współczesne termy pracują, nie pobierając powietrza z pomieszczenia, w którym się znajdują. Powietrze w kontrolowany sposób pobierane jest z zewnątrz.
Aby zapewnić poprawne działanie przepływowej termy gazowej, potrzebuje ona minimalnego strumienia wody. Poza tym poprawną i bezpieczną pracę zapewniają specjalne komponenty: zabezpieczenie minimalnego strumienia wody:

  • obejście
  • ogranicznik temperatury
  • załącznik pompy trybu studzenia.

Aktualny stan techniki w przeglądzie
Kotły kondensacyjne
Współczesne termy gazowe pracują z wykorzystaniem techniki kondensacyjnej. Zaletą tego rozwiązania jest znacznie lepsza sprawność urządzenia, które odzyskuje również ciepło utajone pary wodnej powstającej podczas spalania gazu. Dzięki temu oszczędzić można do 30% kosztów energii oraz do atmosfery emitowana jest mniejsza ilość zanieczyszczeń. Powstały kondensat należy odprowadzić. Niska temperatura spalin może również powodować wykraplanie się części pary w kominie. Dlatego ważne jest, aby komin wykonany był z materiału niekorozyjnego ew. odpornego na wilgotne i kwaśne spaliny.

Modulacja
W dzisiejszych konstrukcjach kotłów gazowych przewiduje się modulacje mocy. Modulowana jest moc palnika gazowego. Moc grzewcza urządzeń dopasowuje się automatycznie do potrzeb i znajduje się najczęściej w przedziale o 40 do 100% mocy maksymalnej. Obok modulowanych mocowo palników stosowane są również pompy cyrkulacyjne o regulowanych płynnie obrotach. Przez połączenie tych dwóch regulacji możliwa jest modulacja mocy kotła w przedziale od 20 do 100% mocy maksymalnej. Kotły tego typu posiadają również dodatkową instalację chłodzenia wodnego palnika, która powoduje mniejszą emisję NOx.


Podgrzewanie wody odbywa się inaczej niż w przypadku kotła grzewczego
14
Kotły hybrydowe
Ogrzewanie hybrydowe wybierane jest w przypadku, gdy wykorzystywane są źródła odnawialne. Przeważanie jest to współpraca powietrznej pompy ciepła z kotłem gazowym, która jest idealnym rozwiązaniem dla modernizowanego, jak i nowo budowanego domku jednorodzinnego. Gdy temperatura zewnętrzna jest odpowiednio wysoka, wówczas pracuje pompa ciepła z wysoką sprawnością. Gdy na zewnątrz panuje niska temperatura, w której pompa ciepła pracuje nieefektywnie, wówczas załącza się terma gazowa i przejmuje role źródła głównego. Kombinacja termy gazowej z pompą ciepła optymalizuje zużycie energii a tym samym i kosztów w ciągu roku.


Ważne jest, aby komin wykonany był z materiału niekorozyjnego ew. odpornego na wilgotne

Klasy energetyczne dla urządzeń grzewczych
Od 26 września 2015 r. producentów urządzeń grzewczych obowiązują nowe przepisy unijne w znaczącym stopniu wpływające na dalszy rozwój rynku. Są to przede wszystkim poniższe trzy dyrektywy:

  • Dyrektywa ErP 2009/125/WE (Energy rated Products) – z 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią dla urządzeń o mocy do 400 kW;
  • Rozporządzenie nr 641/2009/UE, które dopuszcza produkcję i wprowadzanie do obrotu na rynek europejski tylko i wyłącznie urządzeń wyposażonych w niskoenergetyczne pompy obiegowe;
  • Dyrektywa 2010/30/UE – z dnia 19 maja 2010 r.; dyrektywa w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią dla urządzeń do 70 kW oraz zbiorników o pojemności do 500 l.

W konsekwencji tych przepisów do września 2018 r. wycofane z produkcji zostały niekondensacyjne urządzenia gazowe (oraz olejowe) o wysokiej emisji tlenków azotu, przekraczającej:

  • gazowe >56 mg/kWh,
  • olejowe >120 mg/kWh,
  • gazowe CHP >240 mg/kWh.

Dyrektywa ErP nałożyła zatem obowiązek wprowadzania na rynek wyłącznie urządzeń, które spełniają wyśrubowane normy efektywności energetycznej. Określa się klasy energetyczne dla urządzeń grzewczych. Klasa energetyczna kotła to obliczeniowa sprawności średnioroczna uwzględniająca zmienne warunki pracy w ciągu całego sezonu grzewczego.
Etykieta energetyczna (rys. 1.) musi informować o podstawowych funkcjach, parametrach urządzeń oraz ich wydajności i umożliwiać porównanie poszczególnych rodzajów urządzeń o tym samym przeznaczeniu, jak kotły grzewcze czy pompy ciepła, co ma pomóc konsumentowi w wyborze urządzenia. Klient będzie mógł w ten sposób porównać nie tylko sprawność systemu grzewczego, ale również przyszłe koszty eksploatacji. W przypadku kotłów gazowych etykieta efektywności energetycznej kotła określa jakość urządzenia, na którą składają się m.in. jego sprawność oraz ilość energii elektrycznej, jaką wykorzystuje do standardowej pracy. Jeśli urządzenie pełni dwie funkcje, tzn. odpowiada za ogrzewanie budynku oraz pracuje na podgrzanie ciepłej wody użytkowej, wtedy na jego etykiecie podawane są klasy efektywności energetycznej zarówno dla jednego, jak i drugiego typu pracy. 

Literatura:
[1] www.kotly.pl 
[2] Iwona Bortniczuk, Kotły gazowe a dyrektywa ErP, www.fachowyinstalator.pl

Autor: dr inż. Maciej Danielak

 


 

pi