Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

geberitotwJak ująć w jednym słowie najbardziej pożądane cechy instalacji gazowej: bezpieczeństwo, łatwość i szybkość montażu, akceptowalne koszty oraz pełną zgodność z obowiązującymi przepisami? Można po prostu powiedzieć Geberit.

Nadrzędną cechą systemów rurowych Geberit jest bezpieczeństwo projektantów, instalatorów i użytkowników. Poparte jest ono bogatym doświadczeniem firmy w produkcji systemów zaciskowych – Geberit był jedną z pierwszych firm, które wprowadziły do powszechnego użytku systemy zaciskowe. Nazwy Mepla i Mapress są bardzo dobrze znane tysiącom instalatorów w całej Europie. System rurowy Geberit Mapress obejmuje różne wykonania materiałowe, poczynając od stali węglowej w systemie C-stahl, przez stale nierdzewne w systemie Edelstahl, po miedź w systemie Kupfer. Użyte materiały determinują zastosowanie poszczególnych systemów do różnego rodzaju instalacji: centralnego ogrzewania, wody użytkowej czy też bardziej wymagających instalacji przeciwpożarowych, tryskaczowych i hydrantowych, a także instalacji zaopatrzenia w gaz.

Specjalne złączki zgodnie z normą

geberit2
2. Proces automatycznego zaciskania w systemie Mapress

Na przestrzeni ostatnich lat nastąpiły duże zmiany w przepisach budowlanych oraz normach dotyczących instalacji gazowych wewnątrz budynków. Na mocy tych zmian, zawartych m.in. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 (DzU nr 56, poz. 461), miedziane, zaciskowe systemy rurowe zostały dopuszczone do stosowania na równi z rurociągami stalowymi spawanymi i gwintowanymi oraz miedzianymi lutowanymi lutem twardym. W nowe uwarunkowania formalne doskonale wpisuje się system miedzianych złączek zaciskowych do instalacji gazowych Geberit Mapress Kupfer Gas, który jest specjalną wersją standardowego systemu Geberit Mapress Kupfer. Geberit Mapress Kupfer Gas wyróżnia się ważną aprobatą techniczną Instytutu Nafty i Gazu.
Ponadto istnieją zasadnicze różnice między złączkami obu systemów, które sprowadzają się do następujących rozwiązań w przypadku złączek Geberit Mapress Kupfer Gas:

Prawidłowe wykonanie połączeń

Aby uzyskać w pełni bezpieczną instalację gazową, nie wystarczy stosować wysokiej jakości produkty – to tylko jeden z wymogów. W normie PN-EN 1775:2009, dotyczącej przewodów gazowych dla budynków, zawarto dodatkowe wymagania dotyczące procedur i operacji podczas wykonywania połączeń zaciskowych w instalacjach gazowych. Wymaga się między innymi, aby głębokość wprowadzenia była wyraźnie zaznaczona, co pozwoli wykazać pełne wprowadzenie rury w złączkę. W tym celu firma Geberit opracowała niezwykle pomocny, specjalny szablon do oznaczenia tej głębokości wsunięcia. Szablon ten stanowi standardowe wyposażenie każdego zestawu narzędzi do montażu systemu Mapress. Jest również rozdawany uczestnikom podczas szkoleń z zakresu systemów wodociągowych. Norma PN-EN 1775:2009 wskazuje ponadto, że do prawidłowego wykonania połączeń niezbędne jest, aby cykl zaciskania był realizowany w sposób ciągły, bez przerw przed jego zakończeniem, za wyjątkiem sytuacji, gdy wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa operatora urządzenia – zaciskarki. Dlatego też wszystkie przyrządy zaciskowe znajdujące się w ofercie firmy Geberit mają pełną automatykę procesu zaciskania. Od operatora wymaga się tylko naciśnięcia przycisku w celu zainicjowania cyklu zaciskania. W razie niebezpieczeństwa można nacisnąć inny, łatwo dostępny przycisk, który awaryjnie zatrzyma zaciskarkę.
W ofercie Geberit dostępnych jest kilka modeli zaciskarek przeznaczonych do montażu w systemie Mapress w różnych zakresach średnicy rur:

geberit3   geberit4
3. Złączka systemu Geberit Mapress Kupfer Gas   4. Przymiar – szablon do wyznaczania głębokości wprowadzania rury w złączkę
     
geberit5   geberit6
5. Zaciskarka ACO102   6. Szczęki do systemu Geberit Mapress

Identyfikacja metody i przeglądy techniczne

W normie PN-EN 1775:2009 pojawił się również zapis o konieczności identyfikacji metody łączenia na kształtce zaciskowej. Wszystkie szczęki i opaski z oferty Geberit podczas procesu zaciskania wytłaczają zatem specjalne oznaczenie w postaci litery „M”, różne graficznie od znaków ze szczęk innych firm. Tylko w przypadku zgodności złączki i szczęki (lub opaski), firma Geberit zapewnia pełną, 5-letnią gwarancję na wykonaną instalację w systemie Mapress. Warto też przypomnieć, że kolejnym wymaganiem jest, aby zaciskarka miała ważny przegląd techniczny, który wykonuje się co 12 miesięcy lub najpóźniej po wykonaniu 40 000 zacisków. Potrzeba wykonania przeglądu jest sygnalizowana przez nasze urządzenia.
Jakość produktów Geberit można testować podczas spotkań z nami. Podczas tegorocznej akcji Geberit On Tour, obejmującej aż 35 pokazów w całej Polsce, instalatorzy mogli bezpłatnie sprawdzić siłę zacisku urządzeń marki Geberit (Novopress).

geberit logo

Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
tel. 22 376 01 02, faks 22 843 47 65
www.geberit.pl

 

Autor: Marcin Ciuchnowicz

Artykuł sponosorowany