Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

Wzrost cen energii oraz wymagań w zakresie komfortu użytkowego, a także konieczność zminimalizowania obciążenia dla środowiska naturalnego to główne czynniki, które skłaniają do zainteresowania się kompleksową modernizacją energetyczną istniejących budynków. Analiza takiej inwestycji jest jak najbardziej zasadna, gdyż poniesione wydatki mogą nie tylko się zwrócić, ale także przynieść zyski.


Termomodernizacja oznacza z reguły modernizację budynku w celu zminimalizowania zużycia energii na potrzeby grzewcze, podgrzewania wody użytkowej oraz wentylacji.

Osiąga się to głównie przez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody. Przy dobrym rozpoznaniu i wyborze metody postępowania można wprowadzić niezbędne zmiany w taki sposób, aby związane z tym koszty były pokrywane z uzyskanych oszczędności.

Środki służące minimalizacji zużycia energii to przede wszystkim:


Liczy się kompleksowość

Budynek, który ma być poddany termomodernizacji, powinien być zawsze analizowany całościowo. Tylko wtedy można rozpoznać, jakie środki należy zastosować, aby uzyskać najlepszy współczynnik kosztowo-skutkowy oraz zapobiec ewentualnym negatywnym interakcjom. Kompleksowe spojrzenie na termomodernizację budynku, potraktowanie tej inwestycji jako sumy działań architektonicznych, budowlanych i instalacyjnych, pozwala na optymalne połączenie wymienionych dziedzin i osiągnięcie zadowalającego efektu końcowego, zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i oczekiwań w zakresie komfortu wewnętrznego. Budynek zawsze bowiem funkcjonuje jako system budowlanoinstalacyjny. Wiele środków jest współzależnych, zaleca się zatem, aby analizę przed modernizacją przeprowadzała fachowa osoba, np. doradca energetyczny.

Istotne jest, aby podczas takiej analizy za punkt wyjścia przyjąć oczekiwania użytkowników i optymalizację warunków ich przebywania w budynku, godząc to z zapewnieniem wysokiej efektywności energetycznej budynku i ograniczeniem jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Maciej Danielak

O krajowym potencjale termomodernizacyjnym, uwarunkowaniach, zmianach i efektach czytaj w PI 2/14