Drukuj
Nadrzędna kategoria: Artykuły tematyczne

Artykuł zawiera zestawienie dostępnych na naszym rynku programów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej oraz wskazówki, które mogą ułatwić wybór optymalnego oprogramowania.


Rozporządzenie dotyczące metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej to obecnie 73 strony wzorów, tabel, wytycznych oraz odnośników do innych przepisów, np. norm obliczeniowych. Planowana jest zmiana tego rozporządzenia. Projekt jest krótszy, bo ma tylko 54 strony, ale w części dotyczącej wyznaczania energii użytkowej odsyła bezpośrednio do normy PN-EN ISO 13790 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie energii do ogrzewania.

Wyznaczniki charakterystyki energetycznej

Podczas tworzenia charakterystyki energetycznej budynku należy określić wiele parametrów, z których najważniejsze to:

 


Osoby po kursach, zdające egzamin praktyczny w MTBiGM, w ciągu trzech godzin mają wykonać zadanie polegające tylko na policzeniu bilansu energii użytkowej w skali jednego miesiąca oraz wyznaczeniu wskaźników EK i EP na podstawie wyliczonej wartości EU dla całego roku. Budynek do obliczeń jest bardzo prosty, w zabudowie szeregowej, są zatem jedynie cztery przegrody ograniczające przestrzeń ogrzewaną.

 

Marek Mickaniewski

O ofercie oprogramowania, wskazówkach doboru oprogramowania i preferencjach użytkowników można przeczytać w PI 10/2013