envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa 

Autor: Piotr Norberciak

Dom pasywny jest budynkiem charakteryzującym się minimalnym zapotrzebowaniem na energię do ogrzewania jego wnętrza. Dzięki temu możliwa jest również minimalizacja kosztów ponoszonych na eksploatację budynku. Wszystko za sprawą wykorzystania pasywnych źródeł ciepła pochodzących m.in. od jego mieszkańców, promieniowania słonecznego i ciepła odzyskanego z wentylacji.

Budynki pasywne zyskują na popularności, o czym świadczy, coraz większa liczba publikacji branżowych, a także dyskusji na temat budownictwa proekologicznego. Na przestrzeni najbliższych 10 lat budynki pasywne powinny stać się powszechne, a wszystko za sprawą przekształconej Dyrektywy 2002/91/WE. Ten europejski dokument zakłada, że w 2021 roku wszystkie budynki powstające na terenie Unii Europejskiej, mają być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Technologia domów pasywnych ma szansę przyczynić się do spełnienia tego wymagania. Oczywiście osiągniecie wartości zużycia energii na poziomie zerowym może mieć miejsce jedynie przy udziale dodatkowych odnawialnych źródeł energii.

Zastosowanie materiałów ograniczających straty ciepła przez przegrody budowlane, użycie pasywnych źródeł ciepła oraz energooszczędnych systemów ogrzewania, umożliwia osiągnięcie standardu pasywnego, czyli ograniczenia zużycia energii na cele grzewcze do 15 kWh/m2 na rok. Dzięki osiągnięciu tej wartości możliwe jest zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i umożliwienie wybudowania obiektu ekologicznego i ekonomicznego w użytkowaniu.

Jakie dokładnie wartości oszczędności ekonomicznej zapewnia zastosowanie technologii domów pasywnych? Po jakim czasie zwraca się nadwyżka finansowa poniesiona na etapie budowy obiektu? Dotychczas nie ukazywały się analizy porównawcze budownictwa pasywnego i tradycyjnego w oparciu o konkretne wartości, np. oszczędności ekonomicznej czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń na przestrzeni roku. Poniższy artykuł przedstawia taką analizę dwóch obiektów budowlanych, charakteryzujących się odmiennymi standardami ochrony cieplnej.

 

36a 36b
1. Hala rekreacyjno-sportowa w Słomnikach (fot. Autor) 2. Hala rekreacyjno-sportowa w Starej Miłosnej (fot. www.wesola.waw.pl)

 
Obiekty porównawcze

Do przeprowadzenia porównania wybrano dwie hale sportowe, które zostały wybudowane w podobnym czasie. Pierwsza to hala rekreacyjno-sportowa w gminie miejsko-wiejskiej Słomniki. Leży ona w północnej części województwa małopolskiego, oddalona o 25 km od Krakowa. Hala znajduje się przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Starania o powstanie hali rozpoczęły się w 2007 roku, a została oddana do użytku w roku 2011. Hala spełnia wymogi pozwalające na osiągnięcie standardu pasywnego i ma certyfikat budynku pasywnego. Obiekt został szczegółowo opisany na łamach Doradcy Energetycznego nr 2 w 2011 roku.

 

37

 

Drugi obiekt to hala przy ul. Klimatycznej 1 w Starej Miłośnie w dzielnicy Warszawa – Wesoła. Obiekt ten został oddany do użytku w połowie listopada 2010 roku, trzy i pół miesiąca wcześniej niż hala w Słomnikach. Informacja o oddaniu go do użytku jest ważna, ze względu na uzyskanie jak najbardziej miarodajnych wyników. Porównywanie obiektu pasywnego z obiektem wybudowanym nawet 5 czy 10 lat temu nie pozwoliłoby na właściwą ocenę. Kierując się tym wyznacznikiem wybrana została hala na terenie Wesołej. Parametry techniczne obu obiektów są przedstawione w tabeli 1.

 

 
Czytaj więcej w PI 3/2013. Kup go


 

pi