envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawaklub logoDo 2015 r. obserwowaliśmy totalny chaos na rynku świadectw charakterystyki energetycznej. Dopiero wprowadzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków spowodowało wyeliminowanie całkowicie nierzetelnych czy wręcz „wirtualnych” świadectw.

W tym roku rozpoczął się również proces weryfikacji świadectw energetycznych. Może on przynieść pozytywne skutki, chociaż samo rozporządzenie dotyczące weryfikacji jest niedoskonałe, a nawet mocno ułomne, o czym pisałem na łamach „PI”. Przypomnę, że nie ma w nim choćby zapisów o dopuszczalnych widełkach możliwego błędu. Dlatego też Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych postanowiło uruchomić dwa projekty służące poprawie jakości świadectw oraz wskazaniu potencjalnych rozbieżności w obliczeniach.

Świadectwo energetyczne na szóstkę

Przede wszystkim zorganizowaliśmy konkurs dla audytorów i certyfikatorów „Świadectwo energetyczne na szóstkę”, w którym zadania podzieliliśmy na dwie grupy. Każda z nich obejmuje sześć zadań polegających na policzeniu charakterystyki energetycznej za pomocą dowolnego narzędzia (program komputerowy, arkusz kalkulacyjny itp.). Mamy zatem grupę:

  • srebrną – zadania dotyczące mieszkań i budynków mieszkalnych z wentylacją grawitacyjną (mieszkanie, dom jednorodzinny parterowy, dom jednorodzinny);
  • złotą – zadania dotyczące budynków mieszkalnych z wentylacją mechaniczną oraz budynków niemieszkalnych (mały sklepik, przedszkole, energooszczędny dom jednorodzinny).

Z założenia grupa złota ma trochę trudniejsze zadania, choć nadal jest to poziom, który nie powinien nastręczać problemów osobom wykonującym świadectwa charakterystyki energetycznej.
Konkurs ma dwa główne cele:

  • sprawdzenie, jak bardzo różnią się wyniki naszych obliczeń w zadaniach, w których można różnie interpretować dane; czy ujawnione rozbieżności są na poziomie 5, 10 czy 20%?
  • ocena, na ile rodzaj oprogramowania i jego znajomość wpływają na uzyskany wynik.

Do SCiAE przysyłane są często pliki źródłowe czy wydruki z programów komputerowych wraz z prośbą o pomoc. Po zapoznaniu się z nimi odnosimy wrażenie, iż wiele osób nie umie z nich poprawnie korzystać. Liczymy, iż porównanie wyników uzyskanych przy rozwiązaniu zadań konkursowych pozwoli nam na stworzenie raportu, który da wiele cennych wskazówek w kwestii poprawy metodologii, jak również procedur weryfikacji.

Konkurs trwa do 17.01.2016 r. i liczę, że czytelnicy Polskiego Instalatora też się do niego przyłączą, gdyż ważne jest uzyskanie jak największej bazy rozwiązanych zadań. W konkursie są przewidziane nagrody, m.in. programy komputerowe i prenumeraty czasopism.

Autoryzowany Certyfikator Energetyczny SciAE

Kolejna inicjatywa SCiAE dotyczy możliwości zweryfikowania swojej wiedzy w zakresie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Ponieważ osoby uprawnione do sporządzenia świadectw uzyskały uprawnienia w różny sposób (np. studia podyplomowe, egzamin itp.), chcieliśmy zaproponować możliwość zweryfikowania wiedzy przez przystąpienie do egzaminu zorganizowanego przez SCiAE.
Egzamin składałby się z dwóch części:

  • teoretycznej – testu 40-50 pytań (1 godz.);
  • praktycznej, w formie kilku zadań wymagających policzenia różnych elementów świadectwa charakterystyki energetycznej (3 godz.), podczas której dopuszczamy korzystanie z dowolnych programów komputerowych.

Certyfikat byłby ważny przez trzy lata, co ma zagwarantować, iż osoby znajdujące się na liście Autoryzowanych Certyfikatorów Energetycznych SCiAE znają aktualne przepisy i metodologię. Chcemy promować osoby, których wiedzę możemy zweryfikować naszym wewnętrznym egzaminem. Pierwszy egzamin w styczniu 2016 r.

Autor: Maciej Surówka

Klub Certyfikatora i Audytora Energetycznego to stałe miejsce na prezentację problematyki audytingu i certyfikacji energetycznej. Zakładam, że pozwoli on nie tylko przedstawić różne zagadnienia, ale i odpowiedzieć na nurtujące nasze środowisko pytania i wątpliwości. Dlatego zachęcam do nadsyłania do redakcji PI bądź do SCiAE swoich uwag i opinii.

Część I --> Klub Certyfikatora i Audytora Energetycznego. Po pierwsze: audyt energetyczny
Część II --> Świadectwa energetyczne i centralny rejestr. Można było prościej – refleksje praktyka
                   Po drugie: certyfikat energetyczny

 

 


 

pi